English
 • Türkiye - Ortadoğu
 • Kuzey Afrika
 • Filistin - İsrail
 • Suriye
 • İran
 • Irak
 • Basra Körfezi
 • Yemen
 • Afganistan-Pakistan
 • Terör - Ortadoğu
 • ABD - Ortadoğu
 • Ürdün
 • Lübnan
 • Enerji - Ekonomi - Çevre
 • Kafkasya - Ortadoğu
 • Orta Asya - Ortadoğu
 • Rusya Federasyonu - Ortadoğu
 • Irak Kürtleri
 • Irak Türkmenleri Çalışmaları
 • Diaspora Çalışmaları
 • Düşünce Kuruluşları
 • Konferanslar - Sempozyumlar
 • Paneller ve Çalıştaylar
 • Yuvarlak Masa Toplantıları
 • Türkmen Aydınları Toplantıları
 • Molla Bahtiyar ile Bölgedeki Kürtlerin durumunun ne olacağına, IŞİD sorununu Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin tavrını konuştuk.
  Bobby Salman Sayyid ile Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından 14-17 Ekim 2014 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi’nde “Ortadoğu’da Düzen ve Yeni Siyaset İmkânı” hakkında konuştuk.
  Necmettin Kerim ile Türkiye Irak ilişkilerini, yeni kurulan Irak hükümetinin durumunu, Kürt Bölgesel Yönetimi IŞİD ile mücadele sorunu ve Kerkük üzerine konuştuk.
  Arap Reform İnisiyatifi Yönetici Müdürü Bassma Kodmani ile 4. yılına giren Suriye iç savaşına Uluslararası toplumun bakışını, Suriye muhalefetinin durumunu, uluslararası aktörlerden beklentilerini konuştuk.
  Kahtan Vendavi: Irak’ın siyasi partileri, hükümet ve Kürt Bölgesindeki hükümetin aralarında anlaşma olduğu müddetçe Kerkük’e IŞİD giremez.
  Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyeleri Irak’ta yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere 23 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Naciri: “Bölgenin Geleceği Asli Unsurlarının Değişen Statükoya Verecekleri Cevaba Bağlı”
  Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’nin küresel ekonomik sisteme eklemlenmesi olmazsa olmaz”
  AFAD Başkanı: “Türkiye Başarısını Tecrübesine, Sistemli Olmasına ve Siyasi İradesine Borçlu”
  Katar Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden dört kişilik bir heyet 17 Şubat 2015 tarihinde ORSAM’ı ziyaret etmiştir.
  23 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da ORSAM tarafından Yabancı Terörist Savaşçılar konusunda “The State of Affairs in Foreign Terrorist Fighters Research Workshop” başlıklı bir uluslararası çalıştay düzenlenmiştir.
  ORSAM ve TESEV işbirliğinde hazırlanan Suriyeli Sığınmacıların toplumsal ve ekonomik etkilerini inceleyen raporlar 9 Ocak 2014 tarihinde TOBB Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantı ile tanıtılmıştır.
  ORSAM 26 Aralık-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Irak’ın Erbil, Süleymaniye ve Kerkük vilayetlerine saha araştırması kapsamında ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Ege Üniversitesi, ULİT -Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun ORSAM Ziyareti
  ORSAM-NESA-Yıldız Teknik Üniversitesi İşbirliğinde “Değişen Ortadoğu’da Irak, Suriye ve Türk-Amerikan İlişkileri” Başlıklı Toplantı
  Rusya Federasyonu Gazeteci heyeti 9 Aralık 2014 tarihinde Ortadoğu ve Türkiye ilişkileri hakkında bilgi almak için ORSAM’ı ziyaret etmişlerdir.
  Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun ORSAM Ziyareti
  Uludağ Üniversitesi “Uluslararası İlişkiler Konferansı”nda ORSAM Paneli Düzenlenmiştir
  ORSAM, İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, ABKAD ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ortak Konferans: “Müzakerelerin Ötesinde– Avrupa’da Türkiye’nin Geleceği”
  ORSAM, TOBB ETU Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Avusturya Büyükelçiliği’nin işbirliği ile Dr. Gudrun Harrer’in konuşmacı olduğu bir konferans gerçekleştirilmiştir.
  ORSAM, SAM ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3 Kasım 2014 tarihinde “Ukrayna’daki Güncel Gelişmelerin Ardından Karadeniz’de Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Perspektifi” başlıklı bir konferans düzenlemiştir.
  Sakarya Üniversitesi II. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi’nde ORSAM Paneli Düzenlenmiştir
  ORSAM, Japonya Büyükelçiliği ve SAM işbirliği ile Japonya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 90. yıldönümü vesilesiyle “Japonya ve Türkiye –Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?” konulu ortak bir sempozyum düzenledi.
  Japonya’da faaliyet gösteren The Japan Institute of International Affairs (JIIA) isimli araştırma merkezinden altı kişilik bir heyet 19 Ağustos 2014 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  ORSAM, 13 Haziran 2014 Cuma günü “2014 Seçimleri Sonrası Irak’ın Geleceği” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda farklı grupların seçim performansı değerlendirilirken, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi iç siyaseti, Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.
  Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), İtalyan araştırma merkezi Istituto Affari Internazionali (IAI) işbirliğinde 6 Haziran 2014 tarihinde Roma’da “Turkish Policy toward the Syrian Crisis and the Impact of Refugees” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Merkezi, 26 Mayıs 2014 tarihinde Amman’da “Exchanges on the Middle East: Turkey-Jordan Relations within the Changing Regional Environment” başlıklı bir çalıştay düzenledi.
  ORSAM, Washington’da Middle East Institute ve Migration Policy Institute işbirliği ile “Syrians on the Edge: The Status of Refugees in Neighboring Countries” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM Kitapları No: 7
  Ortadoğu Kitapları No: 5
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Bağdat
  ORSAM Kitapları No: 6
  Ortadoğu Kitapları No: 4
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Basra
  ORSAM Kitapları No: 5,
  Ortadoğu Kitapları No: 3

  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Musul
  "JAPONYA - TÜRKİYE ARASINDAKİ
  BAĞLAR VE KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİN GELECEĞİ TOPLANTISI"
  TUTANAĞI
  "2014 SEÇİMLERİ SONRASI IRAK’IN GELECEĞİ ÇALIŞTAYI"
  TUTANAĞI
  "ORTADOĞU TÜRKMENLERİ SEMPOZYUMU"
  TUTANAĞI
  "ORTADOĞU’DA KÜRTLER VE BÖLGENİN
  GELECEĞİNE ETKİSİ"
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  “IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ’NDE SİYASAL
  GELİŞMELER VE TÜRKİYE İLE IRAKLI KÜRTLER
  ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ”
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  Yabancı Terörist Savaşçılara Karşı Uluslararası İşbirliği: Türkiye’nin Tecrübesi
  ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi serisinin 22. sayısı Türkçe olarak yayınlandı. ORSAM Güvenlik Çalışmaları Koordinatörü Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya tarafından hazırlanan değerlendirme, yabancı terörist savaşçıların seyahatlerinin engellenmesinde uluslararası işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.
  Şah Fırat Operasyonu'nun Anlamı ve Olası Sonuçları
  Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde Türkiye’nin kendi sınırları dışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah Türbesi’ndeki Türk askerleri tahliye edilmiş ve türbedeki emanetler Türkiye’ye getirilmiştir.
  Suriye’de “IŞİD”
  ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi serisinin 20. sayısı yayınlandı. Omran Strateji İletişim Direktörü Dr. Sinan Hatahet, tarafından hazırlanan değerlendirme, IŞİD'in yükselişinin arkasındaki dinamikleri ve bölgenin IŞİD tehdidiyle maruz kaldığı istikrarsızlığın genel görünümünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
  Üç Aşamalı Plan’dan Sonra Otuz Yıl: Yeniden Değerlendirme Zamanı
  Fırat-Dicle su sisteminin kıyıdaşları arasında (Irak, Suriye ve Türkiye) süren üçlü müzakerelerden birkaç yıl sonra, 1984 yılında, Ortak Teknik Komite (OTK) kapsamında Türk yetkililer tarafından, Fırat-Dicle nehir havzasını diğer kıyıdaşları olan Irak ve Suriye’ye, kapsamlı bir plan olan (Fırat-Dicle Havzası’nda sınıraşan suların tahsisi
  Ortadoğu'da Din, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Seminerleri II
  Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBU) işbirliği ile 11 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri arasında "Ortadoğu'da Din, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler" başlıklı ORSAM Seminerleri’nin ikincisi düzenlenecektir.
  Libya’da Yeniden Askeri Müdahale
  Libya, 17 Şubat devriminin dördüncü yılında yeniden askeri müdahale tartışmalarının odağında. Irak ve Suriye’de IŞİD’in ilerlemesi ve uluslararası koalisyonun hava operasyonları ile birlikte bölgedeki gelişmelerin en önemli aktörü haline gelen IŞİD’ın Libya’daki varlığı Mısır’ın Libya’daki operasyonları ile dünyanın dikkatini çekti.
  Su-Tarım-Enerji-Ekosistem bağlantısında entegre su yönetim uygulamasının Akdeniz bölgesinde ekonomik büyümeye katkıları toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi
  12-13 Şubat 2015 tarihleri arasında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşbirliği ve EC JRC/ Avrupa Komisyonu, Ortak Araştırma Merkezi işbirliği ile Su-Tarım-Enerji-Ekosistem bağlantısında entegre su yönetim uygulamasının Akdeniz bölgesinde ekonomik büyümeyi destekleyecek mi sorusunun cevabı yapılan bu çalıştayda cevaplanmaya çalışılmıştır.
  Ortadoğu Analiz Dergi Aboneliği
  2009′dan beri yayınlanan ORTADOĞU ANALİZ dergisini düzenli bir şekilde indirimli olarak edinmek istiyorsanız sayfanın en altındaki linki verilen Abone Kayıt Formu‘nu bize ulaştırmanızyeterlidir.
  Saygılarımızla
  ORSAM...
   

  Tunus’ta Yeni Hükümet: Nida-Nahda İttifakı
  Tunus’ta Ekim 2014 parlamento seçimlerinden beri sessiz sedasız yürütülen hükümet kurma çabaları El-Habib es-Sıyd başbakanlığında kurulan birlik hükümetinin meclisten güvenoyu almasıyla birlikte sona erdi. 5 Şubat 2015’de gerçekleşen oylamada 217’i milletvekilinin 166’sı hükümet için evet oyu kullandı.
  “Kurumlar", “Bilgi” ve “Altyapı”ya Dördüncü Düzlem Olarak “Bütünleşme”nin Eklemlenmesi ve Maslow İkilemi: Ortadoğu’da Su Sorunu
  24 Ekim 2014’te, Jim W. Hall ve meslektaşları, dünyaca ünlü “Science” dergisinde “Su değişkenliğinin laneti ile başa çıkmak: Kurumlar, altyapı ve bilgi” başlıklı bir makale yayınladılar. Makaleye göre “hidrolojik değişkenliğe uyum sağlama” ve “riske karşı direnç geliştirme” aşamaları; kurumları, altyapıyı ve bilgiyi içeren süreçlerdir.
  Mısır’da Devrim ve Karşı-Devrim: Başlangıç Noktasına Geri Dönüş mü?
  ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi serisinin 21. sayısı yayınlandı. Sakarya Üniversitesinden İsmail Numan Telci'nin hazırladığı değerlendirme, Mısır’da 25 Ocak 2011’de başlayan devrim sürecini ve sonrasında gelen karşı- devrim girişimini değerlendirilmektedir.
  Körfez Ülkelerinin Su Sorunu ve Çözüm Yöntemleri
  Bilindiği gibi dünya üzerinde su kaynakları eşit olarak dağılmamıştır. Özellikle yarı kurak- kurak iklim kuşağında yer alan bölgeler su talebini karşılamakta büyük sorunlar yaşamaktadır. Fosil kaynaklarca zengin olan Körfez ülkeleri, petrol ve gaz talebi devam ettiği sürece dünya petrol rezervlerinin %40’ını, doğal gaz rezervlerinin de %23’ünü kontrol edecektir.
  03 Mart 2015
  ORSAM Rapor No: 196
  Ocak 2015
  Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri:
  Sentetik Bir Modelleme
  (Tr-Eng)
  ORSAM Rapor No: 195
  Ocak 2015
  Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri
  (Tr-Eng)
  ORSAM Rapor No: 194
  Aralık 2014
  Petrol Fiyatlarındaki Düşüş ve Ortadoğu Ekonomilerine Etkileri
  (Tr-Eng)
  ORSAM Rapor No: 193
  Kasım 2014
  Uluslararası Toplumda Japonya ve Türkiye: İşbirliği ve Potansiyel
  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 192
  Ekim 2014
  Tunus Seçimleri Arifesinde Türkiye-Tunus İlişkileri
  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 191
  Eylül 2014
  ABD’nin IŞİD Stratejisi ve Irak ile
  Suriye’ye Olası Yansımaları

  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 190
  Haziran 2014
  Irak’ta 2014 Seçimleri,
  IŞİD Operasyonları ve Irak’ın Geleceği
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 189
  Nisan 2014
  Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler
  (Tr - Eng - Ar)
  1 Şubat - 28 Şubat 2015
  Ana Sayfa    |    Üyelik    |    İletişim    |    Basın    |    Site Haritası    |    Bağlantilar    |    Rss