English
 • Türkiye - Ortadoğu
 • Kuzey Afrika
 • Filistin - İsrail
 • Suriye
 • İran
 • Irak
 • Basra Körfezi
 • Yemen
 • Afganistan-Pakistan
 • Terör - Ortadoğu
 • ABD - Ortadoğu
 • Ürdün
 • Lübnan
 • Enerji - Ekonomi - Çevre
 • Kafkasya - Ortadoğu
 • Orta Asya - Ortadoğu
 • Rusya Federasyonu - Ortadoğu
 • Irak Kürtleri
 • Irak Türkmenleri Çalışmaları
 • Diaspora Çalışmaları
 • Düşünce Kuruluşları
 • Konferanslar - Sempozyumlar
 • Paneller ve Çalıştaylar
 • Yuvarlak Masa Toplantıları
 • Türkmen Aydınları Toplantıları
 • Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyeleri Irak’ta yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere 23 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Naciri: “Bölgenin Geleceği Asli Unsurlarının Değişen Statükoya Verecekleri Cevaba Bağlı”
  Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’nin küresel ekonomik sisteme eklemlenmesi olmazsa olmaz”
  AFAD Başkanı: “Türkiye Başarısını Tecrübesine, Sistemli Olmasına ve Siyasi İradesine Borçlu”
  Japonya’da faaliyet gösteren The Japan Institute of International Affairs (JIIA) isimli araştırma merkezinden altı kişilik bir heyet 19 Ağustos 2014 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  ORSAM, 13 Haziran 2014 Cuma günü “2014 Seçimleri Sonrası Irak’ın Geleceği” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda farklı grupların seçim performansı değerlendirilirken, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi iç siyaseti, Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.
  Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), İtalyan araştırma merkezi Istituto Affari Internazionali (IAI) işbirliğinde 6 Haziran 2014 tarihinde Roma’da “Turkish Policy toward the Syrian Crisis and the Impact of Refugees” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Merkezi, 26 Mayıs 2014 tarihinde Amman’da “Exchanges on the Middle East: Turkey-Jordan Relations within the Changing Regional Environment” başlıklı bir çalıştay düzenledi.
  ORSAM, Washington’da Middle East Institute ve Migration Policy Institute işbirliği ile “Syrians on the Edge: The Status of Refugees in Neighboring Countries” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM, Ortadoğu Enstitüsü ve Göç Politikaları Merkezi işbirliği ile 20 Mayıs 2014 tarihinde Suriyeli göçmenlerin komşu ülkelere etkisi üzerine bir toplantı düzenleyecektir. Toplantıda ORSAM’ın bu konuyla ilgili yayımladığı son rapor görüşülecektir.
  ORSAM, Birleşmiş Milletler ve TOBB ETÜ işbirliği ile 14 Mayıs 2014 tarihinde “Filistin Halkını Destekleme Forumu” başlıklı panel gerçekleştirilmiştir.
  ORSAM, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, TİKA ve Türk Tarih Kurumu’nun desteğiyle 6-7 Mayıs 2014 tarihlerinde belki de Türkiye’de bir ilk sayılabilecek “Ortadoğu Türkmenleri” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirmiştir.
  Lübnan’da yaşayan Türkmenlerden oluşan ve başkanlığını Trablus ve Dınniye-Lübnan Türkmen Ligi Genel Sekreteri Hüseyin Muhammet’in yaptığı bir heyet temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelmiştir.
  19-20 Nisan 2014 tarihlerinde ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş başkanlığında bir Türk akademisyen heyeti İran üniversitelerinde ve araştırma merkezlerinde çeşitli görüşmeler düzenledi.
  27 Nisan 2014 tarihinde Stratejik Düşünce Enstitüsü bünyesinde kurulan SDE Akademi’den öğrenci grubu “Haftalık Etkinlik Programı” dahilinde ORSAM’ı ziyaret etmiştir.
  ORSAM’In Konrad Adenauer Stiftung desteğiyle yürüttüğü “Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler” isimli saha çalışmasına dayanan raporun tanıtım toplantısı 24 Nisan 2014 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilmişti.
  ORSAM, SAM ve TOBB ETU işbirliği ile 16 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da G. John Ikenberry'in konuşmacı olduğu "How will the International Order Accommodate Rising Powers? A Liberal Perspective" başlıklı bir konferans düzenlendi.
  SAM, ORSAM ve Musul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 24 Mart 2014 tarihinde Musul’da “Ortadoğu’da Değişen Dengeler ve Türkiye-Irak İlişkileri” başlıklı ortaklaşa bir panel düzenlenmiştir.
  SAM ve Selahaddin Üniversitesi tarafından, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla 20 Şubat 2014 tarihinde bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.
  Bu yılki Stratejik Çalışmalar Grubu (Strategic Studies Network) Zirve Toplantısı 23-25 Şubat 2014 tarihlerinde Tayland’ın Başkenti Bangkok şehrinde gerçekleştirilmiştir.
  Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün düzenlediği program çerçevesinde Ürdünlü sekiz kişilik gazeteci heyeti 12 Mart 2014 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
  ORSAM ve TESEV işbirliği ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu Stabilization Unit desteği ile 6 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da “Bölgesel Etki Değerlendirmesi: Suriye Krizi” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
  ORSAM Kitapları No: 7
  Ortadoğu Kitapları No: 5
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Bağdat
  ORSAM Kitapları No: 6
  Ortadoğu Kitapları No: 4
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Basra
  ORSAM Kitapları No: 5,
  Ortadoğu Kitapları No: 3

  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Musul
  "ORTADOĞU’DA KÜRTLER VE BÖLGENİN
  GELECEĞİNE ETKİSİ"
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  “IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ’NDE SİYASAL
  GELİŞMELER VE TÜRKİYE İLE IRAKLI KÜRTLER
  ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ”
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  Bağdat’ta Hükümet Kurma Çalışmaları ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi
  Iraklılar, biri IŞİD ile savaş diğeri de Bağdat’ta devam eden yeni hükümet kurma çabaları olmak üzere bitmek bilmeyen bir dizi kriz ile uğraşmakla meşguldür. Irak’ta bu krizler, başarısız bir siyasi süreç ile şu anda bölünmüş ve çözülmenin eşiğinde duran işlevsiz hale gelmiş bir devletle aşılmaya çalışılmaktadır.
  Obama Dış Politikası ve ‘Seçici İnsani Kaygılar’
  Son askeri operasyonları tetikleyen Yezidilerin IŞİD’in ilerleyişi karşısında yaşadığı dram, Batı’da hakim olan seçici okumayı bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Batılı ülkelerin insan hakları savunusunda dahi Ortadoğu özelinde Müslüman-olmayan veya Arap, Türk, Fars gibi hakim grupların dışındaki halkların yaşadıkları zorluklara karşı daha ilgili oldukları ortada.
  ORSAM, Washington DC’de Wilson Center ile ortaklaşa "Turkey, Iraq, and the Kurdistan Regional Government" başlıklı toplantı düzenliyor
  ORSAM ve Wilson Center’ın işbirliği ile Washington DC’de gerçekleşecek toplantıda da konunun uzmanları son kriz bağlamında Irak ve IKBY’nin geleceği, Türkiye’nin IKBY ile ilişkileri, enerji konuları, azınlıklar ve genel olarak Irak’a ilişkin bakışını ele alacaktır.
  IŞİD Irak’ta İlerlerken IKBY’ye Askeri ve İnsani Yardım
  Irak’taki siyasi durum birkaç ay hatta birkaç hafta gibi çok kısa bir süre içerisinde kritik bir şekilde değişmiştir. Siyasi liderlerin Bağdat’ta hükümet kurma üzerinde çekişmeye yoğunlaşması Irak Şam İslam Devleti Örgütü (IŞİD) tehdidinin, ülkenin en büyük ikinci şehri Musul’un Haziran ayında düşmesine kadar ciddiye alınmamasına yol açmıştır. 
  İslam Devleti İlerleyişi ve Suriye
  İslam Devleti (İD) örgütü Suriye’de popülarite kazanmış olsa da Irak kökenlidir. Tam da bu nedenle Musul’u ele geçirmesinden kısa süre sonra Kerkük, Selahattin, Diyala hattı üzerinden İran sınırına kısa sürede ilerleyebilmiştir.
  Nuri El-Maliki’nin İstifası ve Irak'ta Hükümet Kurma Süreci
  Irak’ta 30 Nisan 2014 seçimi sonrası hükümet kurma çalışmalarına başlanması beklenirken, 6 Haziran’da başlayan ve halen ülkenin özellikle kuzey kesiminde devam eden IŞİD operasyonları sonrası Irak siyaseti yeni bir çalkantı yaşamış ve Irak’ın bölünme senaryoları dahi yeniden güçlü bir biçimde gün yüzüne çıkmıştır.
  IŞİD'in İlerleyişinin Türkiye ve IKBY'ye Ekonomik Etkileri
  Yakın zamana kadar Türkiye, Irak’ın 2003 yılında ABD tarafından işgal edilmesinden en büyük kazancı sağlayan aktördü. 2013 yılıyla birlikte Türkiye’nin Irak’la gerçekleştirdiği ticaret hacmi 11,9 milyar dolara ulaştı ve Irak Türkiye’nin ikinci büyük ticari partneri haline geldi.
  Ülkeler Arası Su Transferi Projeleri
  ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi serisinin yeni sayısı yayınlandı. Dokuzuncu değerlendirmede Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Dairesi Başkanı Tamer Kimençe Ülkeler Arası Su Transferi Projelerini ele alıyor.
  Türkiye'de Kuraklık ve Yakıcı Etkileri*
  Artan nüfus ve şehirleşme, iklim değişimi, sanayi ve tarım faaliyetleri, su kaynakları üzerinde baskı yaratıyor. Özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu yarı kurak – kurak bölgelerde bu baskı yoğun olarak hissediliyor.
  Maliki Yeniden Başbakan Olabilir mi?*
  Haziran ayında başlayan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) operasyonları sonrası Irak için bölünme senaryoları konuşulurken, 30 Nisan 2014’te yapılan seçimlerin ardından siyasi süreç de ağır aksak yürütülmeye çalışılıyor. Irak Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı’nın seçilmesinin ardından siyasetin yeni gündem maddesi hükümetin kurulması.
  Reelpolitikten Moral Politiğe Türkiye’nin Dış Politikası ve Filistin *
  İsrail’in ezici asimetrik gücünü kullanarak Filistin halkını maruz bıraktığı bu insanlık dramına verdiği tepki ile Türkiye, sadece bölgede en fazla öne çıkmakla kalmadı, aynı zamanda başta ABD olmak üzere diğer uluslararası aktör ve kurumların sessizliğini eleştirerek bu tutumunu dış ilişkilerinin diğer alanlarına da taşımış oldu. 
  Gazze'nin Trajedisi
  ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi serisinin yeni sayısı yayınlandı. Sekizinci değerlendirmede İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Halil İbrahim Yenigün İsrail'in Gazze'ye saldırısını insani boyutuyla ele alıyor.
  28 Ağustos 2014
  ORSAM Rapor No: 190
  Haziran 2014
  Irak’ta 2014 Seçimleri,
  IŞİD Operasyonları ve Irak’ın Geleceği
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 189
  Nisan 2014
  Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler
  (Tr - Eng - Ar)
  ORSAM Rapor No: 188
  Kasım 2013
  2013 Ortadoğu Söyleşileri
  (Suriye- Mısır- Körfez Ülkeleri- Genel-Kürt-İran)
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 187
  Kasım 2012
  2012 Suriye Söyleşileri
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 186
  Kasım 2013
  2012 Arap Baharı Söyleşileri
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 185
  Kasım 2013
  2012 Ortadoğu Söyleşileri
  (Genel-İran-Körfez Ülkeleri-Filistin-Ürdün)
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 182
  Kasım 2013
  2011 Ortadoğu Söyleşileri
  (Genel-İsrail-Filistin-Mısır ve Afrika Ülkeleri-Ürdün-İran-Körfez Ülkeleri)
  (Tr)
  01 Temmuz - 31 Temmuz 2014
  Ana Sayfa    |    Üyelik    |    İletişim    |    Basın    |    Site Haritası    |    Bağlantilar    |    Rss