English
 • Türkiye - Ortadoğu
 • Kuzey Afrika
 • Filistin - İsrail
 • Suriye
 • İran
 • Irak
 • Basra Körfezi
 • Yemen
 • Afganistan-Pakistan
 • Terör - Ortadoğu
 • ABD - Ortadoğu
 • Ürdün
 • Lübnan
 • Enerji - Ekonomi - Çevre
 • Kafkasya - Ortadoğu
 • Orta Asya - Ortadoğu
 • Rusya Federasyonu - Ortadoğu
 • Irak Kürtleri
 • Irak Türkmenleri Çalışmaları
 • Diaspora Çalışmaları
 • Düşünce Kuruluşları
 • Konferanslar - Sempozyumlar
 • Paneller ve Çalıştaylar
 • Yuvarlak Masa Toplantıları
 • Türkmen Aydınları Toplantıları
 • Molla Bahtiyar ile Bölgedeki Kürtlerin durumunun ne olacağına, IŞİD sorununu Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin tavrını konuştuk.
  Bobby Salman Sayyid ile Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından 14-17 Ekim 2014 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi’nde “Ortadoğu’da Düzen ve Yeni Siyaset İmkânı” hakkında konuştuk.
  Necmettin Kerim ile Türkiye Irak ilişkilerini, yeni kurulan Irak hükümetinin durumunu, Kürt Bölgesel Yönetimi IŞİD ile mücadele sorunu ve Kerkük üzerine konuştuk.
  Arap Reform İnisiyatifi Yönetici Müdürü Bassma Kodmani ile 4. yılına giren Suriye iç savaşına Uluslararası toplumun bakışını, Suriye muhalefetinin durumunu, uluslararası aktörlerden beklentilerini konuştuk.
  Kahtan Vendavi: Irak’ın siyasi partileri, hükümet ve Kürt Bölgesindeki hükümetin aralarında anlaşma olduğu müddetçe Kerkük’e IŞİD giremez.
  Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyeleri Irak’ta yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere 23 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Naciri: “Bölgenin Geleceği Asli Unsurlarının Değişen Statükoya Verecekleri Cevaba Bağlı”
  Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’nin küresel ekonomik sisteme eklemlenmesi olmazsa olmaz”
  AFAD Başkanı: “Türkiye Başarısını Tecrübesine, Sistemli Olmasına ve Siyasi İradesine Borçlu”
  ORSAM ve TESEV işbirliğinde hazırlanan Suriyeli Sığınmacıların toplumsal ve ekonomik etkilerini inceleyen raporlar 9 Ocak 2014 tarihinde TOBB Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantı ile tanıtılmıştır.
  ORSAM 26 Aralık-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Irak’ın Erbil, Süleymaniye ve Kerkük vilayetlerine saha araştırması kapsamında ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Ege Üniversitesi, ULİT -Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun ORSAM Ziyareti
  ORSAM-NESA-Yıldız Teknik Üniversitesi İşbirliğinde “Değişen Ortadoğu’da Irak, Suriye ve Türk-Amerikan İlişkileri” Başlıklı Toplantı
  Rusya Federasyonu Gazeteci heyeti 9 Aralık 2014 tarihinde Ortadoğu ve Türkiye ilişkileri hakkında bilgi almak için ORSAM’ı ziyaret etmişlerdir.
  Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun ORSAM Ziyareti
  Uludağ Üniversitesi “Uluslararası İlişkiler Konferansı”nda ORSAM Paneli Düzenlenmiştir
  ORSAM, İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, ABKAD ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ortak Konferans: “Müzakerelerin Ötesinde– Avrupa’da Türkiye’nin Geleceği”
  ORSAM, TOBB ETU Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Avusturya Büyükelçiliği’nin işbirliği ile Dr. Gudrun Harrer’in konuşmacı olduğu bir konferans gerçekleştirilmiştir.
  ORSAM, SAM ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3 Kasım 2014 tarihinde “Ukrayna’daki Güncel Gelişmelerin Ardından Karadeniz’de Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Perspektifi” başlıklı bir konferans düzenlemiştir.
  Sakarya Üniversitesi II. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi’nde ORSAM Paneli Düzenlenmiştir
  ORSAM, Japonya Büyükelçiliği ve SAM işbirliği ile Japonya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 90. yıldönümü vesilesiyle “Japonya ve Türkiye –Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?” konulu ortak bir sempozyum düzenledi.
  Japonya’da faaliyet gösteren The Japan Institute of International Affairs (JIIA) isimli araştırma merkezinden altı kişilik bir heyet 19 Ağustos 2014 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  ORSAM, 13 Haziran 2014 Cuma günü “2014 Seçimleri Sonrası Irak’ın Geleceği” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda farklı grupların seçim performansı değerlendirilirken, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi iç siyaseti, Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.
  Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), İtalyan araştırma merkezi Istituto Affari Internazionali (IAI) işbirliğinde 6 Haziran 2014 tarihinde Roma’da “Turkish Policy toward the Syrian Crisis and the Impact of Refugees” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Merkezi, 26 Mayıs 2014 tarihinde Amman’da “Exchanges on the Middle East: Turkey-Jordan Relations within the Changing Regional Environment” başlıklı bir çalıştay düzenledi.
  ORSAM, Washington’da Middle East Institute ve Migration Policy Institute işbirliği ile “Syrians on the Edge: The Status of Refugees in Neighboring Countries” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM Kitapları No: 7
  Ortadoğu Kitapları No: 5
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Bağdat
  ORSAM Kitapları No: 6
  Ortadoğu Kitapları No: 4
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Basra
  ORSAM Kitapları No: 5,
  Ortadoğu Kitapları No: 3

  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Musul
  "JAPONYA - TÜRKİYE ARASINDAKİ
  BAĞLAR VE KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİN GELECEĞİ TOPLANTISI"
  TUTANAĞI
  "2014 SEÇİMLERİ SONRASI IRAK’IN GELECEĞİ ÇALIŞTAYI"
  TUTANAĞI
  "ORTADOĞU TÜRKMENLERİ SEMPOZYUMU"
  TUTANAĞI
  "ORTADOĞU’DA KÜRTLER VE BÖLGENİN
  GELECEĞİNE ETKİSİ"
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  “IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ’NDE SİYASAL
  GELİŞMELER VE TÜRKİYE İLE IRAKLI KÜRTLER
  ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ”
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  ORTADOĞU ANALİZ'in Yeni Sayısı Çıktı
  Bu sayıda Suriye’deki iç savaşta bazı ülkelerin/aktörlerin nasıl bir pozisyon aldığına eğilmeye çalıştık. Türkiye’den Suudi Arabistan’a Rusya’dan Avrupa Birliği’ne bu aktörlerin Suriye politikasına ilişkin bir resim sunmaya çalıştık. Yine bu sayıda Ortadoğu bağlamında suyun jeopolitiği ile ilgili üç farklı yazıya yer verdik.
  ORSAM Ortadoğu Kış Okulları – Adana Programı
  ORSAM Ortadoğu Kış Okulları Adana Programı, 26-30 Ocak 2015 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilecektir.

   

  Küresel Risk 2015 Raporu Su Krizini Ön Plana Çıkardı
  Bu hafta yapılacak Davos Zirvesi öncesi, Dünya Ekonomik Forumu’nun yayımladığı 10. Küresel Risk raporu 2015, küresel riskleri açıkladı. Bu yıl yayımlanan raporda ilk on olasılık sıralamasına göre dünya riskleri, bir numarada ülkeler arası çatışma olarak yer bulurken, ulusal yönetim, işsizlik, devletlerin
  Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri: Sentetik Bir Modelleme
  Rapor, Suriyelilerin ekonomik etkilerini iki boyutta analiz etmektedir. Tasarlanan sentetik modelleme yöntemi ile yoğun bir biçimde göç alan illerde ekonomik değişkenlerin Suriyeli mülteciler olmasaydı nasıl bir zaman patikasına sahip olacağı tahmin edilmekte ve değişkenlerin gerçek değerleri ile karşılaştırılarak, mültecilerin ekonomik etkileri hesaplanmaktadır.
  Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri
  ORSAM ve TESEV’in ortaklaşa hazırladığı rapor Suriyelilerin Türkiye’de yarattığı toplumsal, ekonomik, siyasi ve güvenlikle ilgili etkileri inceliyor. Genel sınıflandırmanın dışında Suriyeli ağırlayan her ilin kendi demografik yapısı, ekonomisi ve siyasi ortamından kaynaklanan özel durumu söz konusudur.
  Irak'ta Gerginliğin Tepe Noktası: Kerkük
  2014'ün Haziran ayında Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Musul'a saldırması ve ele geçirmesiyle birlikte Kerkük üzerindeki baskı giderek arttı. Belki de 2003'ten sonra Irak'taki en tartışmalı vilayet olan Kerkük bugün de IŞİD tehdidiyle karşı karşıya.
  ORSAM Ortadoğu 2015 Kış Okulları Programına Katılacaklar Listesi Açıklandı
  ORSAM ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın işbirliği ile 19-23 Ocak 2015 tarihlerinde İzmir, 26-30 Ocak 2015 tarihlerinde Adana ve 09-13 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Kış Okullarına katılımcı listesi belli oldu.
  Yeraltı Sularının Yeniden Doldurulması için Uygulanan Atık Suların İşlenmesi Yönteminde Yapılan Uluslararası İşbirliği: Fırsatlar ve Yaşanan Zorluklar
  Dünyanın en fazla su kıtlığı yaşayan ülkeleri arasında yer alan Ortadoğu ülkeleri, mevcut su kaynaklarının yeniden kullanımı konusuna ağırlık vermelidir. Atık suların işlenerek yeniden kullanımı su verimliliği açısından bölgenin ihtiyaç duyduğu en gerçekleştirilmesi mümkün yollardan biridir.
  İran; Fırat ve Dicle Havzasının Saklı Kıyıdaşı
  Ortadoğu’nun önemli havzalarından, Fırat-Dicle havzası sularının son 50 yıllık faydalanma geçmişini gözden geçirdiğimiz zaman aktör olarak karşımıza Türkiye, Suriye ve Irak çıkmaktadır. Teknik olarak kıyıdaş ülke sınırları içinden katkılar göz önüne alındığında ortalama değerler ile Fırat nehrine
  Ortadoğu Analiz Dergi Aboneliği
  2009′dan beri yayınlanan ORTADOĞU ANALİZ dergisini düzenli bir şekilde indirimli olarak edinmek istiyorsanız sayfanın en altındaki linki verilen Abone Kayıt Formu‘nu bize ulaştırmanızyeterlidir.
  Saygılarımızla
  ORSAM...
   

  Türkiye-Mısır Normalleşmesinin Formülü, Çıkar-Değer Dengesi
  Mısır, Ortadoğu siyaseti kadar Arap Baharı’nın evrimi ve bölgenin girdiği dönüşüm sürecinin mikro-kozmosu işlevi görüyor. Bu yönüyle Mısır, Türk dış politikasının, Ortadoğu'daki dönüşümü anlamlandırıp ona uyum sağlama çabalarının merkezinde duruyor.
  "Sincar ve Kobani’ye Yapılan Saldırılar Sonucunda Yaşanan Göçler ve Türkiye’nin İnsani Yardımları" Değerlendirmesinin Arapçası yayınlandı
   
  شن تنظيم "داعش" هجمات على مدينتي "سنجار" - التى تحتوى على نسبة كبيرة من السكان اليزيدين في العراق – وعلى كوباني - التي يعيش فيها الاكراد السوريون - وذلك خلال شهرى أغسطس وايلول/ سبتمبر من عام 2014.
  29 Ocak 2015
  ORSAM Rapor No: 196
  Ocak 2015
  Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri:
  Sentetik Bir Modelleme
  (Tr-Eng)
  ORSAM Rapor No: 195
  Ocak 2015
  Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri
  (Tr-Eng)
  ORSAM Rapor No: 194
  Aralık 2014
  Petrol Fiyatlarındaki Düşüş ve Ortadoğu Ekonomilerine Etkileri
  (Tr-Eng)
  ORSAM Rapor No: 193
  Kasım 2014
  Uluslararası Toplumda Japonya ve Türkiye: İşbirliği ve Potansiyel
  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 192
  Ekim 2014
  Tunus Seçimleri Arifesinde Türkiye-Tunus İlişkileri
  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 191
  Eylül 2014
  ABD’nin IŞİD Stratejisi ve Irak ile
  Suriye’ye Olası Yansımaları

  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 190
  Haziran 2014
  Irak’ta 2014 Seçimleri,
  IŞİD Operasyonları ve Irak’ın Geleceği
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 189
  Nisan 2014
  Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler
  (Tr - Eng - Ar)
  1 Aralık - 31 Aralık 2014
  Ana Sayfa    |    Üyelik    |    İletişim    |    Basın    |    Site Haritası    |    Bağlantilar    |    Rss