English
 • Türkiye - Ortadoğu
 • Kuzey Afrika
 • Filistin - İsrail
 • Suriye
 • İran
 • Irak
 • Basra Körfezi
 • Yemen
 • Afganistan-Pakistan
 • Terör - Ortadoğu
 • ABD - Ortadoğu
 • Ürdün
 • Lübnan
 • Enerji - Ekonomi - Çevre
 • Kafkasya - Ortadoğu
 • Orta Asya - Ortadoğu
 • Rusya Federasyonu - Ortadoğu
 • Irak Kürtleri
 • Irak Türkmenleri Çalışmaları
 • Diaspora Çalışmaları
 • Düşünce Kuruluşları
 • Konferanslar - Sempozyumlar
 • Paneller ve Çalıştaylar
 • Yuvarlak Masa Toplantıları
 • Türkmen Aydınları Toplantıları
 • Arap Reform İnisiyatifi Yönetici Müdürü Bassma Kodmani ile 4. yılına giren Suriye iç savaşına Uluslararası toplumun bakışını, Suriye muhalefetinin durumunu, uluslararası aktörlerden beklentilerini konuştuk.
  Kahtan Vendavi: Irak’ın siyasi partileri, hükümet ve Kürt Bölgesindeki hükümetin aralarında anlaşma olduğu müddetçe Kerkük’e IŞİD giremez.
  Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyeleri Irak’ta yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere 23 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Naciri: “Bölgenin Geleceği Asli Unsurlarının Değişen Statükoya Verecekleri Cevaba Bağlı”
  Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’nin küresel ekonomik sisteme eklemlenmesi olmazsa olmaz”
  AFAD Başkanı: “Türkiye Başarısını Tecrübesine, Sistemli Olmasına ve Siyasi İradesine Borçlu”
  ORSAM, İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, ABKAD ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ortak Konferans: “Müzakerelerin Ötesinde– Avrupa’da Türkiye’nin Geleceği”
  ORSAM, TOBB ETU Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Avusturya Büyükelçiliği’nin işbirliği ile Dr. Gudrun Harrer’in konuşmacı olduğu bir konferans gerçekleştirilmiştir.
  ORSAM, SAM ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3 Kasım 2014 tarihinde “Ukrayna’daki Güncel Gelişmelerin Ardından Karadeniz’de Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Perspektifi” başlıklı bir konferans düzenlemiştir.
  ORSAM, Japonya Büyükelçiliği ve SAM işbirliği ile Japonya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 90. yıldönümü vesilesiyle “Japonya ve Türkiye –Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?” konulu ortak bir sempozyum düzenledi.
  Japonya’da faaliyet gösteren The Japan Institute of International Affairs (JIIA) isimli araştırma merkezinden altı kişilik bir heyet 19 Ağustos 2014 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  ORSAM, 13 Haziran 2014 Cuma günü “2014 Seçimleri Sonrası Irak’ın Geleceği” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda farklı grupların seçim performansı değerlendirilirken, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi iç siyaseti, Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.
  Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), İtalyan araştırma merkezi Istituto Affari Internazionali (IAI) işbirliğinde 6 Haziran 2014 tarihinde Roma’da “Turkish Policy toward the Syrian Crisis and the Impact of Refugees” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Merkezi, 26 Mayıs 2014 tarihinde Amman’da “Exchanges on the Middle East: Turkey-Jordan Relations within the Changing Regional Environment” başlıklı bir çalıştay düzenledi.
  ORSAM, Washington’da Middle East Institute ve Migration Policy Institute işbirliği ile “Syrians on the Edge: The Status of Refugees in Neighboring Countries” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM Kitapları No: 7
  Ortadoğu Kitapları No: 5
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Bağdat
  ORSAM Kitapları No: 6
  Ortadoğu Kitapları No: 4
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Basra
  ORSAM Kitapları No: 5,
  Ortadoğu Kitapları No: 3

  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Musul
  "2014 SEÇİMLERİ SONRASI IRAK’IN GELECEĞİ ÇALIŞTAYI"
  TUTANAĞI
  "ORTADOĞU TÜRKMENLERİ SEMPOZYUMU"
  TUTANAĞI
  "ORTADOĞU’DA KÜRTLER VE BÖLGENİN
  GELECEĞİNE ETKİSİ"
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  “IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ’NDE SİYASAL
  GELİŞMELER VE TÜRKİYE İLE IRAKLI KÜRTLER
  ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ”
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  Tunus’un Seçimi
  Arap Baharının başarılı örneği olan Tunus’ta, Ekim ayında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından Tunuslular bu kez 23 Kasım Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gittiler. 2011 sonrası geçiş dönemi için önemli bir dönüm noktasını temsil eden bu seçimlerde halk ilk defa cumhurbaşkanını doğrudan seçmek üzere oy kullandı.
  Başbakan'ın Irak Ziyaretinden Yansımalar
  Başbakan Ahmet Davutoğlu,  20-21 Kasım 2014 tarihlerinde Irak’ı ziyaret etti ve hem Bağdat hem de Erbil’de yaptığı görüşmelerle Türkiye-Irak ilişkileri açısında yeni bir dönemin ilk adımlarını attı. Öncelikle ziyaretin niteliği açısından bakıldığında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart 2011’deki ziyaretinin ardından Türkiye tarafından Irak’a yapılan ziyaretlerde ilk kez Bağdat ve Erbil aynı zamanda ziyaret edildi.
  Tunus’ta Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
  ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi serisinin 16. sayısı yayınlandı. ORSAM Araştırma Asistanı Nebahat Tanrıverdi Yaşar'ın hazırladığı ve Tunus'ta 23 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerini konu alan bu çalışma Tunus siyasetindeki yeni fay hatlarına ve otoriterlik-demokratikleşme gerilimine ışık tutmaktadır.
  Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Dönem: Başbakan'ın Bağdat ve Erbil Ziyareti
  Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El-Caferi’nin 5-7 Kasım 2014 tarihlerinde Türkiye’ye yaptığı ziyaretin ardından, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 20-21 Kasım tarihlerinde Irak’ı ziyaret edeceği açıklanmıştır. Davutoğlu yapacağı ziyarette önce Bağdat'a ardından Erbil'e gidecektir. 
  Caferi’nin Ziyareti Sonrası Türkiye-Irak İlişkileri: Uzlaşı ve İşbirliğine Doğru
  2003 sonrası inişli-çıkışlı bir grafik çizen Türkiye-Irak ilişkileri yeni bir sürece girecek gibi gözüküyor. 2009 yılında bozulmaya başlayan Türkiye-Irak ilişkileri özellikle Suriye’de 2011’den yaşanan olayların ardından iki ülkenin de farklı pozisyon almasıyla giderek kötüleşmiş ve Irak Başbakanı Nuri El-Maliki
  Irak’ta Türkmen Hakları Yasası ve Türkmenlerin Geleceği
  2003 sonrası Irak siyasetinde hak ettiği yeri bulamayan Türkmenler, Irak’taki siyasi kamplaşma ve kutuplaşmanın yanı sıra fırsat eşitsizliği, siyasal baskı, şiddet ve terör gibi yaşanan bütün olumsuzluklardan doğrudan etkilenen taraf olmuştur. 
  “Suriye Muhalefetinin Siyasal Görünümü: Geriye Dönük Bir Analiz” Değerlendirmesinin Arapçası yayınlandı
  والبحث الذي يتضمن ظهور الجهات المعارضة في سوريا و تحولاتها وعجزها ويسلط الضوء أيضاً إلى المناقشات التي تدور حول المعارضة السورية في يومنا هذا.

  Suriye Muhalefetinin Siyasal Görünümü: Geriye Dönük Bir Analiz
  ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi serisinin 15. sayısı yayınlandı. Suriyeli yazar ve araştırmacı Ömer Kuş'un hazırladığı, Suriye’deki siyasi muhalif hareketlerin ortaya çıkışı ve dönüşümünü konu alan bu değerlendirme, günümüzde Suriye muhalefeti üzerine yapılan tartışmalara da ışık tutmaktadır.
  İran, İçmesuyu Sıkıntısı ile Karşı Karşıya
  Uzun süredir İran suyun tüm sektörel (içme, sulama, sanayi) kullanımlarında sıkıntı yaşamaktadır. Bunun öncelikli nedenleri ise kuraklık özelikle bu yıl son 60 yılın en kurak yılıdır, nüfus artışı, kırsaldan şehirlere nüfus hareketi, şehirleşmenin artması ve yanlış su kaynakları yönetimidir.
  Tunus’ta Başarının Anahtarı Uzlaşı
  Tunuslular, 26 Ekim 2014 günü, ülkenin yaklaşık 3 yıllık geçiş dönemini sona erdirecek parlamento seçimleri için sandık başına gittiler. Seçime katılım yüzde 62’ye ulaşırken, resmi olmayan sonuçlara göre yeni parlamentonun 217 sandalyesinin yarıdan fazlası, Nida Tunus ve Nahda partileri arasında paylaşıldı.
  Tunus Siyasetinde Yeni Döneme Doğru: 2014 Parlamento Seçimleri
  ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi serisinin 14. sayısı yayınlandı. ORSAM Araştırma Asistanı Nebahat Tanrıverdi Yaşar'ın hazırladığı bu çalışma, Tunus'ta 26 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilecek parlamento seçimlerini, seçim sistemi, partiler ve koalisyonlar ile seçime yönelik beklenti ve öngörüleri konu almaktadır.
  “IŞİD Operasyonları Sonrası Irak’ta İnsani Durum, Türkmenler ve Türkiye’nin Irak’a Yaptığı İnsani Yardımlar” Değerlendirmesinin Arapçası yayınlandı
  إن عدم الاستقرار والفوضي التي تسبب فيها تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(
  في العراق عام 2014 ازداد أثره وظهر بقوة في شهر حزيران/ يونيو الماضي،
  وبلغ ذروته باستيلاء داعش على الموصل التي تعتبر ثاني اكبر مدينة بالعراق
  24 Kasım 2014
  ORSAM Rapor No: 192
  Ekim 2014
  Tunus Seçimleri Arifesinde Türkiye-Tunus İlişkileri
  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 191
  Eylül 2014
  ABD’nin IŞİD Stratejisi ve Irak ile
  Suriye’ye Olası Yansımaları

  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 190
  Haziran 2014
  Irak’ta 2014 Seçimleri,
  IŞİD Operasyonları ve Irak’ın Geleceği
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 189
  Nisan 2014
  Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler
  (Tr - Eng - Ar)
  ORSAM Rapor No: 188
  Kasım 2013
  2013 Ortadoğu Söyleşileri
  (Suriye- Mısır- Körfez Ülkeleri- Genel-Kürt-İran)
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 187
  Kasım 2012
  2012 Suriye Söyleşileri
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 186
  Kasım 2013
  2012 Arap Baharı Söyleşileri
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 185
  Kasım 2013
  2012 Ortadoğu Söyleşileri
  (Genel-İran-Körfez Ülkeleri-Filistin-Ürdün)
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 182
  Kasım 2013
  2011 Ortadoğu Söyleşileri
  (Genel-İsrail-Filistin-Mısır ve Afrika Ülkeleri-Ürdün-İran-Körfez Ülkeleri)
  (Tr)
  1 Ekim - 31 Ekim 2014
  Ana Sayfa    |    Üyelik    |    İletişim    |    Basın    |    Site Haritası    |    Bağlantilar    |    Rss