English
 • Türkiye - Ortadoğu
 • Kuzey Afrika
 • Filistin - İsrail
 • Suriye
 • İran
 • Irak
 • Basra Körfezi
 • Yemen
 • Afganistan-Pakistan
 • Terör - Ortadoğu
 • ABD - Ortadoğu
 • Ürdün
 • Lübnan
 • Enerji - Ekonomi - Çevre
 • Kafkasya - Ortadoğu
 • Orta Asya - Ortadoğu
 • Rusya Federasyonu - Ortadoğu
 • Irak Kürtleri
 • Irak Türkmenleri Çalışmaları
 • Diaspora Çalışmaları
 • Düşünce Kuruluşları
 • Konferanslar - Sempozyumlar
 • Paneller ve Çalıştaylar
 • Yuvarlak Masa Toplantıları
 • Türkmen Aydınları Toplantıları
 • Bobby Salman Sayyid ile Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından 14-17 Ekim 2014 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi’nde “Ortadoğu’da Düzen ve Yeni Siyaset İmkânı” hakkında konuştuk.
  Necmettin Kerim ile Türkiye Irak ilişkilerini, yeni kurulan Irak hükümetinin durumunu, Kürt Bölgesel Yönetimi IŞİD ile mücadele sorunu ve Kerkük üzerine konuştuk.
  Arap Reform İnisiyatifi Yönetici Müdürü Bassma Kodmani ile 4. yılına giren Suriye iç savaşına Uluslararası toplumun bakışını, Suriye muhalefetinin durumunu, uluslararası aktörlerden beklentilerini konuştuk.
  Kahtan Vendavi: Irak’ın siyasi partileri, hükümet ve Kürt Bölgesindeki hükümetin aralarında anlaşma olduğu müddetçe Kerkük’e IŞİD giremez.
  Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyeleri Irak’ta yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere 23 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Naciri: “Bölgenin Geleceği Asli Unsurlarının Değişen Statükoya Verecekleri Cevaba Bağlı”
  Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’nin küresel ekonomik sisteme eklemlenmesi olmazsa olmaz”
  AFAD Başkanı: “Türkiye Başarısını Tecrübesine, Sistemli Olmasına ve Siyasi İradesine Borçlu”
  Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun ORSAM Ziyareti
  Rusya Federasyonu Gazeteci heyeti 9 Aralık 2014 tarihinde Ortadoğu ve Türkiye ilişkileri hakkında bilgi almak için ORSAM’ı ziyaret etmişlerdir.
  ORSAM-NESA-Yıldız Teknik Üniversitesi İşbirliğinde “Değişen Ortadoğu’da Irak, Suriye ve Türk-Amerikan İlişkileri” Başlıklı Toplantı
  Uludağ Üniversitesi “Uluslararası İlişkiler Konferansı”nda ORSAM Paneli Düzenlenmiştir
  ORSAM, İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, ABKAD ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ortak Konferans: “Müzakerelerin Ötesinde– Avrupa’da Türkiye’nin Geleceği”
  ORSAM, TOBB ETU Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Avusturya Büyükelçiliği’nin işbirliği ile Dr. Gudrun Harrer’in konuşmacı olduğu bir konferans gerçekleştirilmiştir.
  ORSAM, SAM ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3 Kasım 2014 tarihinde “Ukrayna’daki Güncel Gelişmelerin Ardından Karadeniz’de Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Perspektifi” başlıklı bir konferans düzenlemiştir.
  Sakarya Üniversitesi II. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi’nde ORSAM Paneli Düzenlenmiştir
  ORSAM, Japonya Büyükelçiliği ve SAM işbirliği ile Japonya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 90. yıldönümü vesilesiyle “Japonya ve Türkiye –Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?” konulu ortak bir sempozyum düzenledi.
  Japonya’da faaliyet gösteren The Japan Institute of International Affairs (JIIA) isimli araştırma merkezinden altı kişilik bir heyet 19 Ağustos 2014 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  ORSAM, 13 Haziran 2014 Cuma günü “2014 Seçimleri Sonrası Irak’ın Geleceği” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda farklı grupların seçim performansı değerlendirilirken, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi iç siyaseti, Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.
  Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), İtalyan araştırma merkezi Istituto Affari Internazionali (IAI) işbirliğinde 6 Haziran 2014 tarihinde Roma’da “Turkish Policy toward the Syrian Crisis and the Impact of Refugees” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Merkezi, 26 Mayıs 2014 tarihinde Amman’da “Exchanges on the Middle East: Turkey-Jordan Relations within the Changing Regional Environment” başlıklı bir çalıştay düzenledi.
  ORSAM, Washington’da Middle East Institute ve Migration Policy Institute işbirliği ile “Syrians on the Edge: The Status of Refugees in Neighboring Countries” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM Kitapları No: 7
  Ortadoğu Kitapları No: 5
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Bağdat
  ORSAM Kitapları No: 6
  Ortadoğu Kitapları No: 4
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Basra
  ORSAM Kitapları No: 5,
  Ortadoğu Kitapları No: 3

  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Musul
  "JAPONYA - TÜRKİYE ARASINDAKİ
  BAĞLAR VE KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİN GELECEĞİ TOPLANTISI"
  TUTANAĞI
  "2014 SEÇİMLERİ SONRASI IRAK’IN GELECEĞİ ÇALIŞTAYI"
  TUTANAĞI
  "ORTADOĞU TÜRKMENLERİ SEMPOZYUMU"
  TUTANAĞI
  "ORTADOĞU’DA KÜRTLER VE BÖLGENİN
  GELECEĞİNE ETKİSİ"
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  “IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ’NDE SİYASAL
  GELİŞMELER VE TÜRKİYE İLE IRAKLI KÜRTLER
  ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ”
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  Sınıraşan Havzalarda Su Yönetimi Bir “Çözümü Zor Sorun” mu? Asi Nehri Havzası Örneği
  12-14 Kasım tarihleri arasında, MEF Üniversitesi, İstanbul’da, Asi Nehri Havzası’nı tartışmak için bir çalıştay düzenlendi. Asi Nehri havza ülkelerinden gelen katılımcılar, yalnız karşılaşılan problemlerin değil ayrıca sunulan çözümlerin de değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler.
  İsrail Siyasetinde Neler Oluyor?
  Filistin Barış Görüşmeleri’nin tıkanmasıyla ve Oslo Süreci’nin “bittiğinin” dillendirilmesiyle birlikte ivmelenen şiddet atmosferi, Filistin’e ve İsrail’e görece uzun bir süredir hâkim. Görüşmelerin çıkmaza girmesinin akabinde Kudüs başta olmak üzere Müslüman Arap nüfusun yoğun olarak ikamet ettiği bölgelerde
  "ABD’nin Suriye’de IŞİD ile Mücadele Stratejisi ve Türkiye" Değerlendirmesinin Arapçası yayınlandı
    يتفق الجميع في أن نجاح استرتيجية الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يستند على إتباعها نهجا شموليا ضمن العراق وسوريا.
  ولكننا عندما ننظر إلى قرار الولايات المتحدة بخصوص استراتيجية الحرب على داعش نرى أنه لا يوجد هنالك مخطط حقيقي يخص سوريا.

  Sınıraşan Sularda Farklı Şartlar, Benzer İtirazlar: Mekong Nehri İzlenimleri
  Mekong nehri 4.909 km uzunluğu ile dünyanın en uzun onuncu nehridir. Toplam drenaj alan 795.000 km2 olan Mekong nehrinde, yoğun taşkın dönemlerinde oluşan taşkın ovası miktarı büyüklüğü ise 70.000 km2’dir.  Mekong nehrinin akım değeri 15.000 m3/sn’dir. Kıyaslamak gerekirse bu rakam Fırat nehri uzun yıllar ortalama akımında ise 1000 m3/sn’dir. 
  ABD’nin Suriye’de IŞİD ile Mücadele Stratejisi ve Türkiye
  ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi serisinin 17. sayısı yayınlandı. Oytun Orhan'ın hazırladığı değerlendirme, ABD’nin IŞİD ile mücadele planının Irak ve Suriye’yi içeren bütüncül bir plana sahip olmasına gerektiğini savunmakta ve Türkiye'nin sahip olduğu kilit öneme vurgu yapmaktadır.
  Petrol Fiyatlarındaki Düşüş ve Ortadoğu Ekonomilerine Etkileri
  Petrol fiyatlarında son dört ay içerisinde hızlı bir düşüş yaşandı ve Brent Tipi Petrolün varil fiyatı Kasım ayı başlarında son 4 yıldan beri ilk kez 80 Dolar’ın altına indi. 27 Kasım’da Viyana’da yapılan OPEC toplantısından petrol arzının azaltılmayacağı kararı fiyatın 71 Doları görmesine yol açtı.
  Mısır’da Yargılanamayan Suçlar ve Mübarek Kararı
  Mısır'da, eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, dönemin İçişleri Bakanı Habib Adli ve 6 yardımcısı hakkındaki “göstericilerin öldürülmesi” suçlamasıyla yargılandıkları davaların üçünden beraat, birinden zaman aşımı ve birinden de "hakkında dava açılamaz" kararı çıktı. 
  Sincar ve Kobani’ye Yapılan Saldırılar Sonucunda Yaşanan Göçler ve Türkiye’nin İnsani Yardımları
  ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi serisinin 18. sayısı yayınlandı. Firuze Yağmur Gökler'in hazırladığı değerlendirme, Türkiye’ye sığınan sığınmacılara yönelik yapılan insani yardımlar ortaya konmakta ve bu yardımlar göz önünde bulundurularak, dikkate alınması düşünülen diğer hususlarla ilgili önerilere yer verilmektedir.
  Dicle Nehri Hakkında Cenevre Konsensusu: Bir Dönüm Noktası mı?
  3 Haziran 2014 tarihinde, Hindistan merkezli düşünce kuruluşu  “Strategic Foresight Group”, Dicle Nehri akışlarıyla ilgili veri kalibrasyonu hakkında çok önemli bir “dönüm noktası”  gerçekleştiğini duyurdu. Bu, İsviçre destekli, Irak ve Türk delegasyonlarının kıdemli temsilcilerinin katılımlarıyla, Cenevre, İsviçre’de gerçekleşen bir toplantının sonucuydu.
  Suriye’de İç Savaş ve Değişen Su Güvenliği
  Mart 2011 yılından beri devam eden Suriye iç savaşı hem bölgesel olarak hem de kendi ülkesinin ekonomi, siyasi ve sosyal yapısını olumsuz yönde etkilemiştir. Bununla birlikte su ve toprak kaynaklarını mevcudiyeti ve kullanımları da zarar görmüştür.
  Viyana Görüşmelerinin Sonucu: Müzakerelere Devam
  İran ile 5+1 Grubu (BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi; ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya)  arasında yaklaşık bir yıldır süren görüşmelerin son turu 17-24 Kasım’da Viyana’da yapıldı. Bir anlaşmaya varılması için öngörülen altı-aylık sürenin tamamlanmasına günler kala,  görüşmelerin kilitlendiği hususları açmak amacıyla ilgili bütün ülkelerin dışişleri bakanları Viyana’ya  hareket etmişse de olumlu bir sonuç alınamadı. 
  Tunus’un Seçimi
  Arap Baharının başarılı örneği olan Tunus’ta, Ekim ayında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından Tunuslular bu kez 23 Kasım Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gittiler. 2011 sonrası geçiş dönemi için önemli bir dönüm noktasını temsil eden bu seçimlerde halk ilk defa cumhurbaşkanını doğrudan seçmek üzere oy kullandı.
  19 Aralık 2014
  ORSAM Rapor No: 194
  Aralık 2014
  Petrol Fiyatlarındaki Düşüş ve Ortadoğu Ekonomilerine Etkileri
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 193
  Kasım 2014
  Uluslararası Toplumda Japonya ve Türkiye: İşbirliği ve Potansiyel
  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 192
  Ekim 2014
  Tunus Seçimleri Arifesinde Türkiye-Tunus İlişkileri
  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 191
  Eylül 2014
  ABD’nin IŞİD Stratejisi ve Irak ile
  Suriye’ye Olası Yansımaları

  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 190
  Haziran 2014
  Irak’ta 2014 Seçimleri,
  IŞİD Operasyonları ve Irak’ın Geleceği
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 189
  Nisan 2014
  Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler
  (Tr - Eng - Ar)
  ORSAM Rapor No: 182
  Kasım 2013
  2011 Ortadoğu Söyleşileri
  (Genel-İsrail-Filistin-Mısır ve Afrika Ülkeleri-Ürdün-İran-Körfez Ülkeleri)
  (Tr)
  1 Kasım - 30 Kasım 2014
  Ana Sayfa    |    Üyelik    |    İletişim    |    Basın    |    Site Haritası    |    Bağlantilar    |    Rss