English
 • Türkiye - Ortadoğu
 • Kuzey Afrika
 • Filistin - İsrail
 • Suriye
 • İran
 • Irak
 • Basra Körfezi
 • Yemen
 • Afganistan-Pakistan
 • Terör - Ortadoğu
 • ABD - Ortadoğu
 • Ürdün
 • Lübnan
 • Enerji - Ekonomi - Çevre
 • Kafkasya - Ortadoğu
 • Orta Asya - Ortadoğu
 • Rusya Federasyonu - Ortadoğu
 • Irak Kürtleri
 • Irak Türkmenleri Çalışmaları
 • Diaspora Çalışmaları
 • Düşünce Kuruluşları
 • Konferanslar - Sempozyumlar
 • Paneller ve Çalıştaylar
 • Yuvarlak Masa Toplantıları
 • Türkmen Aydınları Toplantıları
 • Molla Bahtiyar ile Bölgedeki Kürtlerin durumunun ne olacağına, IŞİD sorununu Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin tavrını konuştuk.
  Bobby Salman Sayyid ile Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından 14-17 Ekim 2014 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi’nde “Ortadoğu’da Düzen ve Yeni Siyaset İmkânı” hakkında konuştuk.
  Necmettin Kerim ile Türkiye Irak ilişkilerini, yeni kurulan Irak hükümetinin durumunu, Kürt Bölgesel Yönetimi IŞİD ile mücadele sorunu ve Kerkük üzerine konuştuk.
  Arap Reform İnisiyatifi Yönetici Müdürü Bassma Kodmani ile 4. yılına giren Suriye iç savaşına Uluslararası toplumun bakışını, Suriye muhalefetinin durumunu, uluslararası aktörlerden beklentilerini konuştuk.
  Kahtan Vendavi: Irak’ın siyasi partileri, hükümet ve Kürt Bölgesindeki hükümetin aralarında anlaşma olduğu müddetçe Kerkük’e IŞİD giremez.
  Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyeleri Irak’ta yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere 23 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Naciri: “Bölgenin Geleceği Asli Unsurlarının Değişen Statükoya Verecekleri Cevaba Bağlı”
  Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’nin küresel ekonomik sisteme eklemlenmesi olmazsa olmaz”
  AFAD Başkanı: “Türkiye Başarısını Tecrübesine, Sistemli Olmasına ve Siyasi İradesine Borçlu”
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Münazara ve Sosyal Bilimler Topluluğu’ndan bir öğrenci grubu, 24 Mart 2015 tarihinde Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne (ORSAM) bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.
  Shanghai Institute for International Studies(SIIS)’ten dört kişilik bir heyet 17 Mart 2015 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir
  25 kişilik Gençlik Heyeti, ‘Gençlik Köprüsü Programı’nın ilk günü olan 17 Mart 2015 tarihinde ORSAM'a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Dr. Davood Feirahi ile SETA Araştırmacısı Can Acun’un konuşmacı olarak katıldıkları “Türkiye ve İran Perspektifinden Müslüman Kardeşler Hareketi” konulu bir yuvarlak masa toplantısı 6 Mart 2015 Cuma günü ORSAM’da gerçekleştirildi.
  ORSAM ve Beyrut Amerikan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Issam Fares Enstitüsü işbirliğinde 2 Mart 2015 tarihinde Beyrut Amerikan Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Issam Fares Enstitüsü oditoryumunda “Suriye Krizinin Komşu Ülkelere Etkisi” başlıklı bir panel düzenlenmiştir.
  Katar Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden dört kişilik bir heyet 17 Şubat 2015 tarihinde ORSAM’ı ziyaret etmiştir.
  ORSAM ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) işbirliği ile 28 Ocak 2015 tarihinde Arap Barış Girişimi Kıdemli Araştırmacısı Alvaro Vasconcelos’un konuşmacı olduğu bir toplantı düzenlenmiştir.
  23 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da ORSAM tarafından Yabancı Terörist Savaşçılar konusunda “The State of Affairs in Foreign Terrorist Fighters Research Workshop” başlıklı bir uluslararası çalıştay düzenlenmiştir.
  ORSAM ve TESEV işbirliğinde hazırlanan Suriyeli Sığınmacıların toplumsal ve ekonomik etkilerini inceleyen raporlar 9 Ocak 2014 tarihinde TOBB Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantı ile tanıtılmıştır.
  ORSAM 26 Aralık-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Irak’ın Erbil, Süleymaniye ve Kerkük vilayetlerine saha araştırması kapsamında ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Ege Üniversitesi, ULİT -Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun ORSAM Ziyareti
  ORSAM-NESA-Yıldız Teknik Üniversitesi İşbirliğinde “Değişen Ortadoğu’da Irak, Suriye ve Türk-Amerikan İlişkileri” Başlıklı Toplantı
  Rusya Federasyonu Gazeteci heyeti 9 Aralık 2014 tarihinde Ortadoğu ve Türkiye ilişkileri hakkında bilgi almak için ORSAM’ı ziyaret etmişlerdir.
  Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun ORSAM Ziyareti
  Uludağ Üniversitesi “Uluslararası İlişkiler Konferansı”nda ORSAM Paneli Düzenlenmiştir
  ORSAM, İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, ABKAD ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ortak Konferans: “Müzakerelerin Ötesinde– Avrupa’da Türkiye’nin Geleceği”
  ORSAM, TOBB ETU Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Avusturya Büyükelçiliği’nin işbirliği ile Dr. Gudrun Harrer’in konuşmacı olduğu bir konferans gerçekleştirilmiştir.
  ORSAM, SAM ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3 Kasım 2014 tarihinde “Ukrayna’daki Güncel Gelişmelerin Ardından Karadeniz’de Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Perspektifi” başlıklı bir konferans düzenlemiştir.
  Sakarya Üniversitesi II. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi’nde ORSAM Paneli Düzenlenmiştir
  ORSAM, Japonya Büyükelçiliği ve SAM işbirliği ile Japonya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 90. yıldönümü vesilesiyle “Japonya ve Türkiye –Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?” konulu ortak bir sempozyum düzenledi.
  ORSAM, Woodrow Wilson International Center for Scholars işbirliği ile 25 Ağustos 2014 tarihinde Washington’da “Türkiye, Irak ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi” başlıklı bir panel düzenlemiştir.
  Japonya’da faaliyet gösteren The Japan Institute of International Affairs (JIIA) isimli araştırma merkezinden altı kişilik bir heyet 19 Ağustos 2014 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  ORSAM, 13 Haziran 2014 Cuma günü “2014 Seçimleri Sonrası Irak’ın Geleceği” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda farklı grupların seçim performansı değerlendirilirken, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi iç siyaseti, Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.
  Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), İtalyan araştırma merkezi Istituto Affari Internazionali (IAI) işbirliğinde 6 Haziran 2014 tarihinde Roma’da “Turkish Policy toward the Syrian Crisis and the Impact of Refugees” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Merkezi, 26 Mayıs 2014 tarihinde Amman’da “Exchanges on the Middle East: Turkey-Jordan Relations within the Changing Regional Environment” başlıklı bir çalıştay düzenledi.
  ORSAM, Washington’da Middle East Institute ve Migration Policy Institute işbirliği ile “Syrians on the Edge: The Status of Refugees in Neighboring Countries” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM Kitapları No: 7
  Ortadoğu Kitapları No: 5
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Bağdat
  ORSAM Kitapları No: 6
  Ortadoğu Kitapları No: 4
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Basra
  ORSAM Kitapları No: 5,
  Ortadoğu Kitapları No: 3

  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Musul
  "JAPONYA - TÜRKİYE ARASINDAKİ
  BAĞLAR VE KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİN GELECEĞİ TOPLANTISI"
  TUTANAĞI
  "2014 SEÇİMLERİ SONRASI IRAK’IN GELECEĞİ ÇALIŞTAYI"
  TUTANAĞI
  "ORTADOĞU TÜRKMENLERİ SEMPOZYUMU"
  TUTANAĞI
  "ORTADOĞU’DA KÜRTLER VE BÖLGENİN
  GELECEĞİNE ETKİSİ"
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  “IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ’NDE SİYASAL
  GELİŞMELER VE TÜRKİYE İLE IRAKLI KÜRTLER
  ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ”
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  FİLİSTİN PARLAMENTOSU MİLLETVEKİLİ SAHAR FAHED QAWASMI İLE RÖPORTAJ

  Filistin Parlamentosunda 2006 yılından bu yana El Fetih Bloğu’nun üyesi olarak milletvekilliği görevini yürüten Sahar Fahed Qawasmi ile Rusya’da Valdai Forumu sırasında konuşma imkanı elde ettik. Parlamentonun bayan üyelerinden biri olan Qawasmi ile Arap Baharı’nın Filistin iç politikası ve İsrail-Filistin sorununa etkisini, Filistin iç ve dış politikasında yaşanan son gelişmeleri ve Türkiye’nin Filistin sorunundaki rolünü konuştuk.
   
   
  Röportaj: Hasan Kanbolat, Oytun Orhan 
   
  ORSAM: Acaba kendinizi tanıtabilir misiniz?
   
  Benim adım Sahar Fahed Qawasmi. Filistin parlamentosunda El Fetih Bloğu milletvekili olarak görev yapıyorum. Batı Şeria’danım,
   
  Arap Baharı’nın Filistin’deki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
   
  Öncelikle, bence tüm bu halk ayaklanmaları uluslararası, yani küresel bir olgu. Bu sadece bizim bölgemize indirgenemez. Önümüzde küreselleşmeden ötürü tüm dünya değerlerinde devrimsel değişiklikleri getirecek yeni dönem olduğunu düşüyorum. Demokrasiden ve sosyal adaletten uzak olanlar ve demokrasi için gerekli altyapısı bulunanlar için önemli bir dönüm noktası olacak. Sonuçta bu dünyanın her yerine yayılacak. Wall Street’te ya da Atina’da hatta Tel Aviv’de yaşananlar, küresel dünyada yaşanan gerçek değişikliği yansıtmaktadır. Bu Avrupa’daki gerçek evrimdir. Filistin meselesine geldiğimizde, sonuçta, Filistinliler için olumlu bir hamle getirecek, çünkü yeni dönem Filistin’in şu anki durumu kabul etmeyecektir. Sonuç itibari ile uluslararası toplum ya bu hedefin bir parçası olmayı ya da olmamayı seçmek zorunda kalacaktır. Hedefin bir parçası olmak ise en azından bizler ve adalet için kabul edilebilir, daha aktif ve daha pozitif tutum ve davranışlardır. Yani sonuçta sorunlarımızın çözümünde olumlu bir rolü olacağını düşünüyorum.
   
  Filistin yönetimi Suriye’deki duruma nasıl yaklaşıyor?
   
  Öncelikle, resmi olarak, bizim yaklaşımımız tüm Arap dahili sorunlarına müdahil olmamaktır. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kurulduğundan beri bizim tercihimiz bu yöndedir. Yaser Arafat’ın dünyadaki sorunlara karşı tutumu da böyleydi. Biz de bu yönde davranacağız. Benim babam FKÖ’nün, Suriye’den herhangi bir farkı olmadığını düşündüğü için öldürüldü. Babam FKÖ’nün Güvenlik Konseyi üyesiydi. Siyasi eğilimler iç sorunlara göre farklılık arz edecektir. Elbette ki insanları destekleyeceğiz.
   
  HAMAS ve Halid Meşal’in Şam’dan ayrılacağı iddiaları yazılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
   
  Bence Müslüman dünyasını Sünni ve Şii olarak bölmek, Müslüman olarak var olmamızı istemeyenlerin yararına olmaktadır. Müslüman Kardeşler genel olarak devrimlerin parçasıdır. Fakat Suriye’de aralarında bir anlaşmazlık var. HAMAS, Müslüman Kardeşlerin bir parçası ve bunu da kabul ediyor. Bence bu HAMAS ve Müslüman Kardeşler ararsındaki ilişkiyi yansıtmaktadır. Ve HAMAS da, Müslüman Kardeşler’in yanında mı yoksa dışında mı olacağına karar vermesi gerekiyordu. Ve onlar da Müslüman Kardeşler’in yanında olmayı tercih ettiler.
   
  Filistin’in iç meselelerine gelecek olursak, HAMAS ve El Fetih arasındaki son uzlaşı hakkında ne düşünüyorsunuz, gelecek dönemde sizce neler yaşanacak?
   
  Bence birleşme tüm tarafların çıkarına uygun olacaktır. El Fetih için, bizim amacımız devletimizi kurmak ve Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmektir. Bizim yaptığımız başvuru, Filistinli partiler arasındaki ayrılık nedeniyle kabul edilmemişti. Bence Abu Mazin’in hedefi Filistinli partiler arasında birleşmeyi sağlamak ve böylece uluslar arası toplum tarafından devletimizin tanınmasını sağlamaktır. HAMAS tarafında ise şu anda Suriye’yi terk ediyorlar, ayrıca Müslüman Kardeşler içinde de daha ılımlı olma yönünde bir eğilim bulunuyor. Öte yandan birleşmenin HAMAS’ın yararına olacağını da düşünüyorum. Bence siyasi eğilim, iki tarafın bir araya gelmesi yönünde.
   
  Birleşmiş Milletler’e devlet olarak tanınmak için başvuru yapıldı ancak henüz somut bir sonuç alınamadı. Filistin yönetiminin bir sonraki adımı sizce ne olacak?
   
  Bu soru Ebu Mazin tarafından da soruldu. Dünya Bankası’na göre önümüzde çok ciddi zorluklar bulunuyor. Bununla ilgili geçen yılın başında bir rapor yayınlandı. Rapora göre, işgal altında olduğu sürece devam ettirilebilir gelişme sağlamak mümkün değil. Benim fikrime göre bu hususta çok akıllı davranmamız gerekiyor. Yeni Cenevre maddesine göre, tüm otoriteler işgal altında, eğitimden sağlığa kadar tüm yetkiler işgal gücüne bırakılıyor. Biz böyle bir şeyi kabul etmek istemiyoruz, çünkü İsrail bu yönde olumlu adımlar hiç atmadı. Bu nedenle bizler, İsrail meselesinin çözümü için gerekenleri yapması için Ortadoğu Dörtlüsü’ne gitmeliyiz. Bu konuda sorumluluk almaları gerekir. Bu siyasi süreci ilerlemesi için bir araç olarak kullanılmalıdır, çünkü herkesin işgalin bir bedeli olduğunu hissetmesi gerekiyor. Bizler daha fazla oranda uluslararası toplumu ve hukuku kullanmamız gerekiyor. Güvenlik Konseyi’ne gitmeye devam etmeliyiz. Bu sefer araçlarımız, daha kabul edilebilir ve küresel bir direniş var dünyada. Bundan faydalanabiliriz.  Bu bazı değişiklikler yaratabilir.
   
  Son sorumuz ise Türkiye’nin Filistin sorunundaki rolüne ilişkin. Türkiye Filistin’i uluslararası arenada ve özellikle BM’de savunuyor. Türkiye’nin rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
   
  Türkiye’deki hükümet ve insanlar, Ortadoğu’da çok aktif bir rol üstlendiğini düşünüyoruz. Bence Türkiye’nin bölgede önemli bir aktör olabilmesi için iyi bir fırsat bulunuyor. Şuanda tüm Arap ulusları Türkiye’ye model gözü ile bakıyor. Önceden Türkiye daha İsrail yanlısıydı, fakat şimdi Türkiye daha tarafsız olmaya, insan haklarının ve uluslararası hukukun destekçisi olmaya başladı. Süreçteki tüm aktörleri kabul ettiler. Bu bizim için çok olumlu bir gelişme.
   
  Çok teşekkür ederiz.


  *
  Bu röportaj 19 Şubat 2012 tarihinde, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Valdai Forumu sırasında ORSAM Başkanı Hasan Kanbolat ve ORSAM Uzmanı Oytun Orhan tarafından gerçekleştirilmiştir.

     
     
     
   04 NİSAN 2012  
       
  26 Mart 2015
  ORSAM Rapor No: 197
  Mart 2015
  2015 İsrail Seçimleri:
  Süreçler, Aktörler, Projeksiyonlar
   
  ORSAM Rapor No: 196
  Ocak 2015
  Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri:
  Sentetik Bir Modelleme
  (Tr-Eng)
  ORSAM Rapor No: 195
  Ocak 2015
  Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri
  (Tr-Eng)
  ORSAM Rapor No: 194
  Aralık 2014
  Petrol Fiyatlarındaki Düşüş ve Ortadoğu Ekonomilerine Etkileri
  (Tr-Eng)
  ORSAM Rapor No: 193
  Kasım 2014
  Uluslararası Toplumda Japonya ve Türkiye: İşbirliği ve Potansiyel
  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 192
  Ekim 2014
  Tunus Seçimleri Arifesinde Türkiye-Tunus İlişkileri
  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 191
  Eylül 2014
  ABD’nin IŞİD Stratejisi ve Irak ile
  Suriye’ye Olası Yansımaları

  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 190
  Haziran 2014
  Irak’ta 2014 Seçimleri,
  IŞİD Operasyonları ve Irak’ın Geleceği
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 189
  Nisan 2014
  Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler
  (Tr - Eng - Ar)
  1 Şubat - 28 Şubat 2015
  Ana Sayfa    |    Üyelik    |    İletişim    |    Basın    |    Site Haritası    |    Bağlantilar    |    Rss