English
 • Türkiye - Ortadoğu
 • Kuzey Afrika
 • Filistin - İsrail
 • Suriye
 • İran
 • Irak
 • Basra Körfezi
 • Yemen
 • Afganistan-Pakistan
 • Terör - Ortadoğu
 • ABD - Ortadoğu
 • Ürdün
 • Lübnan
 • Enerji - Ekonomi - Çevre
 • Kafkasya - Ortadoğu
 • Orta Asya - Ortadoğu
 • Rusya Federasyonu - Ortadoğu
 • Irak Kürtleri
 • Irak Türkmenleri Çalışmaları
 • Diaspora Çalışmaları
 • Düşünce Kuruluşları
 • Konferanslar - Sempozyumlar
 • Paneller ve Çalıştaylar
 • Yuvarlak Masa Toplantıları
 • Türkmen Aydınları Toplantıları
 • Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyeleri Irak’ta yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere 23 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Naciri: “Bölgenin Geleceği Asli Unsurlarının Değişen Statükoya Verecekleri Cevaba Bağlı”
  Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’nin küresel ekonomik sisteme eklemlenmesi olmazsa olmaz”
  AFAD Başkanı: “Türkiye Başarısını Tecrübesine, Sistemli Olmasına ve Siyasi İradesine Borçlu”
  ORSAM, 13 Haziran 2014 Cuma günü “2014 Seçimleri Sonrası Irak’ın Geleceği” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda farklı grupların seçim performansı değerlendirilirken, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi iç siyaseti, Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.
  Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), İtalyan araştırma merkezi Istituto Affari Internazionali (IAI) işbirliğinde 6 Haziran 2014 tarihinde Roma’da “Turkish Policy toward the Syrian Crisis and the Impact of Refugees” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Merkezi, 26 Mayıs 2014 tarihinde Amman’da “Exchanges on the Middle East: Turkey-Jordan Relations within the Changing Regional Environment” başlıklı bir çalıştay düzenledi.
  ORSAM, Washington’da Middle East Institute ve Migration Policy Institute işbirliği ile “Syrians on the Edge: The Status of Refugees in Neighboring Countries” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM, Ortadoğu Enstitüsü ve Göç Politikaları Merkezi işbirliği ile 20 Mayıs 2014 tarihinde Suriyeli göçmenlerin komşu ülkelere etkisi üzerine bir toplantı düzenleyecektir. Toplantıda ORSAM’ın bu konuyla ilgili yayımladığı son rapor görüşülecektir.
  ORSAM, Birleşmiş Milletler ve TOBB ETÜ işbirliği ile 14 Mayıs 2014 tarihinde “Filistin Halkını Destekleme Forumu” başlıklı panel gerçekleştirilmiştir.
  ORSAM, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, TİKA ve Türk Tarih Kurumu’nun desteğiyle 6-7 Mayıs 2014 tarihlerinde belki de Türkiye’de bir ilk sayılabilecek “Ortadoğu Türkmenleri” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirmiştir.
  Lübnan’da yaşayan Türkmenlerden oluşan ve başkanlığını Trablus ve Dınniye-Lübnan Türkmen Ligi Genel Sekreteri Hüseyin Muhammet’in yaptığı bir heyet temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelmiştir.
  19-20 Nisan 2014 tarihlerinde ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş başkanlığında bir Türk akademisyen heyeti İran üniversitelerinde ve araştırma merkezlerinde çeşitli görüşmeler düzenledi.
  27 Nisan 2014 tarihinde Stratejik Düşünce Enstitüsü bünyesinde kurulan SDE Akademi’den öğrenci grubu “Haftalık Etkinlik Programı” dahilinde ORSAM’ı ziyaret etmiştir.
  ORSAM’In Konrad Adenauer Stiftung desteğiyle yürüttüğü “Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler” isimli saha çalışmasına dayanan raporun tanıtım toplantısı 24 Nisan 2014 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilmişti.
  ORSAM, SAM ve TOBB ETU işbirliği ile 16 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da G. John Ikenberry'in konuşmacı olduğu "How will the International Order Accommodate Rising Powers? A Liberal Perspective" başlıklı bir konferans düzenlendi.
  SAM, ORSAM ve Musul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 24 Mart 2014 tarihinde Musul’da “Ortadoğu’da Değişen Dengeler ve Türkiye-Irak İlişkileri” başlıklı ortaklaşa bir panel düzenlenmiştir.
  SAM ve Selahaddin Üniversitesi tarafından, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla 20 Şubat 2014 tarihinde bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.
  Bu yılki Stratejik Çalışmalar Grubu (Strategic Studies Network) Zirve Toplantısı 23-25 Şubat 2014 tarihlerinde Tayland’ın Başkenti Bangkok şehrinde gerçekleştirilmiştir.
  Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün düzenlediği program çerçevesinde Ürdünlü sekiz kişilik gazeteci heyeti 12 Mart 2014 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
  ORSAM ve TESEV işbirliği ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu Stabilization Unit desteği ile 6 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da “Bölgesel Etki Değerlendirmesi: Suriye Krizi” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
  ORSAM Kitapları No: 7
  Ortadoğu Kitapları No: 5
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Bağdat
  ORSAM Kitapları No: 6
  Ortadoğu Kitapları No: 4
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Basra
  ORSAM Kitapları No: 5,
  Ortadoğu Kitapları No: 3

  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Musul
  "ORTADOĞU’DA KÜRTLER VE BÖLGENİN
  GELECEĞİNE ETKİSİ"
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  “IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ’NDE SİYASAL
  GELİŞMELER VE TÜRKİYE İLE IRAKLI KÜRTLER
  ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ”
  TOPLANTISI TUTANAĞI

  BİLGAY DUMAN
   
  24 Şubat 1983’te Ankara’da doğdu. Aslen Yozgatlıdır. İlk ve Ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazanarak yüksek öğretimime başladı. 2004 yılında bu bölümden mezun olarak aynı yıl Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı ve 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında Gazi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Doktora dersleri aldı. 2009 yılında askerlik görevini tamamladı. 2010-2011 yıllarında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora dersleri aldı. 2011 yılı itibariyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Programında eğitimini sürdürüyor.
   
  Yüksek Lisans’la birlikte 2004 yılında Global Strateji Enstitüsünde Uzman olarak göreve başladı. 2009 yılı itibariyle Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) bünyesinde Ortadoğu Uzmanı olarak çalışmaya devam ediyor. Yüksek Lisans tezini “Saddam Sonrası Dönemde Türkmenler ve Kerkük” konusunda yazdı.
   
  Uzmanlık dönemi boyunca birçok dergi ve gazetede yazı ve röportajları yayınlandı. Özellikle Anadolu Ajansı, Ortadoğu Analiz, Dünya Gündemi, Eurasia Critic, Hürriyet Daily News, Today’s Zaman, Der Tagesspiegel, China Daily, Press TV gibi ulusal ve uluslararası basında makale ve röportajları yer aldı. Ayrıca;
   
  - “Türkiye’ye Yönelik Türkmen Göçü ve Türkiye’deki Türkmen Varlığı”,
   
  - “Irak’ta Türkmen Varlığı”,
   
  - “Irak’ta Bektaşiler”,
   
  - “Geçmişten Günümüze Irak Türkmen Cephesi’nin Yapısı ve İdari Durumu”,
   
  - “Irak’ta İhtilaflı Bölgelerin Durumu” başlıklı raporları bulunmaktadır.
   

  TRT, CNNTÜRK, Kanal 24, Türkmeneli Televizyonu, SKY TÜRK, Beyaz TV, KANALB, ATA TV, KANALT, ON TV, A Haber gibi birçok televizyon ve TRT Radyo-1, Türkiye’nin Sesi Radyosu ve TGRT FM gibi radyo kanallarında 200’ün üzerinde radyo ve televizyon programına konuşmacı olarak katılmış bulunmaktayım. Ayrıca birçok kurum içi bilgilendirme toplantıları ve konferansların yanı sıra;
   
  - 2006 yılında Elazığ’da Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ortadoğu Konferansı,
   
  - 27 Ekim 2007 Ankara’da Türk Ocakları tarafından düzenlenen “Tezkerenin Ulusal Ve Uluslararası Politikalara Yansımaları” paneli,
   
  - 28 – 30 Nisan 2008’de Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası İlişkiler Kongresi,
   
  - 27 Şubat 2009 yılında Giresun Üniversitesi bünyesinde kurulan Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen stratejik toplantı,
   
  - 25 Mart 2009 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen “İsrail ve Filistin” meselesi üzerine düzenlenen konferans,
   
  - 26 Şubat 2010’da ORSAM tarafından periyodik olarak düzenlenen Jeopolitik Toplantıların 10. su olan “Türkiye-Irak Eksenindeki Gelişmeler: Seçime Doğru Irak” başlıklı konferans,
   
  - 15 Mart 2010’da Atılım Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ortadoğu ve Kerkük” başlıklı konferans,
   
  - 25 Mart 2010’da TÜRKSAM tarafından düzenlenen “Irak Seçimleri” konulu yuvarlak masa toplantısı,
   
  - 29 Eylül 2010 tarihinde 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından düzenlenen “ABD Çekilirken Irak ve Bölge” konulu beyin fırtınası,
   
  - 8 Aralık 2010’da ORSAM ve Galatasaray Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Irak Mültecilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu konferans,
   
  - 30 Kasım – 1 Aralık 2011 tarihlerinde Irak Stratejik Çalışmalar Grubu tarafından Irak’ın Bağdat vilayetinde düzenlenen “Demokratik Irak’a Bakış” konulu uluslararası kongre,
   
  - 17 Aralık 2011’de Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen “Arap Baharı Mı, Ortadoğu Kışı Mı?” başlıklı konferans,
   
  - 20 Aralık 2011’de Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Topluluğu tarafından düzenlenen “Geçmişten Günümüze Irak Türkmen Cephesi’nin Yapısı ve İdari Durumu” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.
   

  Diğer taraftan saha çalışması için;
   
  - 2006 yılının Kasım ayında Suriye’de (Halep, Hama, Hums, Şam),
   
  - 2009’un Ekim ve Kasım aylarında Irak’ta (Erbil, Süleymaniye ve Duhok),
   
  - 2010 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Irak’ta (Bağdat, Diyala, Selahattin, Kerkük, Kut),
   
  - 2010’un Ekim ve Kasım aylarında Irak’ta (Bağdat, Diyala, Selahattin ve Kerkük)
   
  - 2011’in Kasım ve Aralık aylarında Irak’ın Bağdat vilayetinde bulundu.
   
   
  Ayrıca seçim gözlemcisi olarak,
   
  - 7 Mart 2010 Irak seçimlerinde (Musul),
   
  - Eylül 2010’da Afganistan’da yapılan parlamento seçimlerinde (Kabil ve Mezar-ı Şerif),  görev yaptı.
   
   
  Çalışmaları spesifik olarak Irak ve Türk Dünyasıyla ilgili olmakla birlikte Ortadoğu ve Türk Dış Politikasıyla ilgili konular ilgi alanına giriyor. Yabancı dili İngilizcedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
   

  20 Ağustos 2014
  ORSAM Rapor No: 190
  Haziran 2014
  Irak’ta 2014 Seçimleri,
  IŞİD Operasyonları ve Irak’ın Geleceği
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 189
  Nisan 2014
  Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler
  (Tr - Eng - Ar)
  ORSAM Rapor No: 188
  Kasım 2013
  2013 Ortadoğu Söyleşileri
  (Suriye- Mısır- Körfez Ülkeleri- Genel-Kürt-İran)
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 187
  Kasım 2012
  2012 Suriye Söyleşileri
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 186
  Kasım 2013
  2012 Arap Baharı Söyleşileri
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 185
  Kasım 2013
  2012 Ortadoğu Söyleşileri
  (Genel-İran-Körfez Ülkeleri-Filistin-Ürdün)
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 182
  Kasım 2013
  2011 Ortadoğu Söyleşileri
  (Genel-İsrail-Filistin-Mısır ve Afrika Ülkeleri-Ürdün-İran-Körfez Ülkeleri)
  (Tr)
  01 Temmuz - 31 Temmuz 2014
  Ana Sayfa    |    Üyelik    |    İletişim    |    Basın    |    Site Haritası    |    Bağlantilar    |    Rss