English
  • Türkiye - Ortadoğu
  • Kuzey Afrika
  • Filistin - İsrail
  • Suriye
  • İran
  • Irak
  • Basra Körfezi
  • Yemen
  • Afganistan-Pakistan
  • Terör - Ortadoğu
  • ABD - Ortadoğu
  • Ürdün
  • Lübnan
  • Enerji - Ekonomi - Çevre
  • Kafkasya - Ortadoğu
  • Orta Asya - Ortadoğu
  • Rusya Federasyonu - Ortadoğu
  • Irak Kürtleri
  • Irak Türkmenleri Çalışmaları
  • Diaspora Çalışmaları
  • Düşünce Kuruluşları
  • Konferanslar - Sempozyumlar
  • Paneller ve Çalıştaylar
  • Yuvarlak Masa Toplantıları
  • Türkmen Aydınları Toplantıları
  • Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi Akademi ve Araştırma Kurumu Başkanı Ferid Asaserd ile IKBY açısından IŞİD ile yürütülen mücadelede gelinen son aşama hakkında konuştuk.
    Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Halid Hoca ile Suriye’deki devrimin ve daha sonrasındaki silahlı çatışmanın gelişimi hakkında konuştuk.
    IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Dr. Fuad Hüseyin ile Ortadoğu’daki geniş çaplı gerginlikleri, bunların Irak’ı ve özellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)’ni nasıl etkilediği hakkında konuştuk.
    Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ile Suriye Türkmenleri hakkında konuştuk.
    T.C. Başbakanlık Başmüşaviri Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ile 2003 Sonrası Irak'ın temel dinamikleri ve Türkiye-Irak ilişkilerini hakkında konuştuk.
    Davood Feirahi ile Ortadoğu ve bölgede yükselen mezhepçilik hakkında konuştuk.
    Molla Bahtiyar ile Bölgedeki Kürtlerin durumunun ne olacağına, IŞİD sorununu Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin tavrını konuştuk.
    Bobby Salman Sayyid ile Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından 14-17 Ekim 2014 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi’nde “Ortadoğu’da Düzen ve Yeni Siyaset İmkânı” hakkında konuştuk.
    Necmettin Kerim ile Türkiye Irak ilişkilerini, yeni kurulan Irak hükümetinin durumunu, Kürt Bölgesel Yönetimi IŞİD ile mücadele sorunu ve Kerkük üzerine konuştuk.
    Arap Reform İnisiyatifi Yönetici Müdürü Bassma Kodmani ile 4. yılına giren Suriye iç savaşına Uluslararası toplumun bakışını, Suriye muhalefetinin durumunu, uluslararası aktörlerden beklentilerini konuştuk.
    Kahtan Vendavi: Irak’ın siyasi partileri, hükümet ve Kürt Bölgesindeki hükümetin aralarında anlaşma olduğu müddetçe Kerkük’e IŞİD giremez.
    Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyeleri Irak’ta yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere 23 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
    Naciri: “Bölgenin Geleceği Asli Unsurlarının Değişen Statükoya Verecekleri Cevaba Bağlı”
    Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’nin küresel ekonomik sisteme eklemlenmesi olmazsa olmaz”
    AFAD Başkanı: “Türkiye Başarısını Tecrübesine, Sistemli Olmasına ve Siyasi İradesine Borçlu”
    ORSAM ve Middle East Institute işbirliğinde 28 Eylül 2015 Pazartesi günü ABD’de Washington D.C.’de “Irak, Türkiye ve ABD: IŞİD’e Karşı Koalisyonu Güçlendirmek ” başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir.
    ORSAM, Moskova merkezli PolitKontakt ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle 8-9 Eylül 2015 tarihlerinde, TOBB ETÜ kampüsünde iki gün süren bir sempozyum gerçekleştirilmiştir.
    ORSAM ve TİKA’nın işbirliğinde T.C. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nin desteğiyle, 24 Ağustos – 4 Eylül 2015 tarihleri arasında “Irak Türkmenleri Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu” projesi kapsamında Irak'tan Türkiye'ye gelen Türkmen genclere eğitim verilmiştir.
    Suriye Türkmen Meclisi ve ORSAM işbirliğinde 3 Eylül 2015 tarihinde “Suriye’nin Kuzeyindeki Gelişmeler Bağlamında Güvenli Bölge Tartışmaları ve Türkmenlerin Konumu” başlıklı kapalı çalıştay toplantısı gerçekleştirilmiştir.
    Iraklı Bektaşi Heyetiyle 17 Ağustos 2015 tarihinde ORSAM’da bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
    YTB’nın desteği ile saha çalışmasına dayalı olarak hazırlanan “Türkiye-Lübnan Dostluk Köprüsü: Lübnan’da Türk Varlığı ve Osmanlı Mirası” başlıklı raporun tanıtım toplantısı 30 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
    ORSAM, Türk Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu işbirliği ile hazırlanan Türk Kızılayı Toplum Merkezi Projesi İhtiyaç Tespiti başlıklı rapor, 13 Temmuz 2015 tarihinde TEPAV’nda gerçekleştirilen bir toplantı ile tanıtılmıştır.
    8 Haziran 2015 tarihinde ORSAM tarafından T.C. Başbakanlığı’nın desteği ile “Türkiye-Irak İlişkileri” başlıklı çalıştay düzenlenmiştir.
    9 Haziran 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen ORSAM tarafından yayınlanan "Irak’ta IŞİD Sonrası Tartışmalı Aktör: Haşdi Şaabi” başlıklı raporun sunumu gerçekleştirilmiştir.
    Georgia State Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden bir grup öğrenci 18 Mayıs 2015 tarihinde Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne (ORSAM) bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
    SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) Akademi’den bir grup öğrenci, 09 Mayıs 2015 tarihinde Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne (ORSAM) bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
    Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu’ndan kırk kişilik bir öğrenci grubu, 05 Mayıs 2015 tarihinde Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne (ORSAM) bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
    Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kalyoncu Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KALMEC) arasında 3 Nisan 2015 tarihinde “Suriye Krizi’nin Bölge Ülkelerine Etkileri” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.
    ORSAM, ulusal ve uluslararası alanda attığı adımlarlara bir yenisi daha ekleyerek, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığına bağlı olan düşünce kuruluşu Al-Nahrain Center ile işbirliği protokolü imzalamıştır.
    Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve ABD merkezli araştırma merkezi Near East South Asia (NESA) işbirliğinde 24-25 Mart 2015 tarihlerinde “Stratejik Çalışmalar Zirvesi” düzenlenmiştir.
    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Münazara ve Sosyal Bilimler Topluluğu’ndan bir öğrenci grubu, 24 Mart 2015 tarihinde Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne (ORSAM) bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.
    Shanghai Institute for International Studies(SIIS)’ten dört kişilik bir heyet 17 Mart 2015 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir
    25 kişilik Gençlik Heyeti, ‘Gençlik Köprüsü Programı’nın ilk günü olan 17 Mart 2015 tarihinde ORSAM'a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
    Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Dr. Davood Feirahi ile SETA Araştırmacısı Can Acun’un konuşmacı olarak katıldıkları “Türkiye ve İran Perspektifinden Müslüman Kardeşler Hareketi” konulu bir yuvarlak masa toplantısı 6 Mart 2015 Cuma günü ORSAM’da gerçekleştirildi.
    ORSAM ve Beyrut Amerikan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Issam Fares Enstitüsü işbirliğinde 2 Mart 2015 tarihinde Beyrut Amerikan Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Issam Fares Enstitüsü oditoryumunda “Suriye Krizinin Komşu Ülkelere Etkisi” başlıklı bir panel düzenlenmiştir.
    Katar Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden dört kişilik bir heyet 17 Şubat 2015 tarihinde ORSAM’ı ziyaret etmiştir.
    ORSAM ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) işbirliği ile 28 Ocak 2015 tarihinde Arap Barış Girişimi Kıdemli Araştırmacısı Alvaro Vasconcelos’un konuşmacı olduğu bir toplantı düzenlenmiştir.
    23 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da ORSAM tarafından Yabancı Terörist Savaşçılar konusunda “The State of Affairs in Foreign Terrorist Fighters Research Workshop” başlıklı bir uluslararası çalıştay düzenlenmiştir.
    ORSAM ve TESEV işbirliğinde hazırlanan Suriyeli Sığınmacıların toplumsal ve ekonomik etkilerini inceleyen raporlar 9 Ocak 2014 tarihinde TOBB Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantı ile tanıtılmıştır.
    ORSAM 26 Aralık-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Irak’ın Erbil, Süleymaniye ve Kerkük vilayetlerine saha araştırması kapsamında ziyaret gerçekleştirmiştir.
    Ege Üniversitesi, ULİT -Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun ORSAM Ziyareti
    ORSAM-NESA-Yıldız Teknik Üniversitesi İşbirliğinde “Değişen Ortadoğu’da Irak, Suriye ve Türk-Amerikan İlişkileri” Başlıklı Toplantı
    Rusya Federasyonu Gazeteci heyeti 9 Aralık 2014 tarihinde Ortadoğu ve Türkiye ilişkileri hakkında bilgi almak için ORSAM’ı ziyaret etmişlerdir.
    Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun ORSAM Ziyareti
    Uludağ Üniversitesi “Uluslararası İlişkiler Konferansı”nda ORSAM Paneli Düzenlenmiştir
    ORSAM, İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, ABKAD ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ortak Konferans: “Müzakerelerin Ötesinde– Avrupa’da Türkiye’nin Geleceği”
    ORSAM, TOBB ETU Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Avusturya Büyükelçiliği’nin işbirliği ile Dr. Gudrun Harrer’in konuşmacı olduğu bir konferans gerçekleştirilmiştir.
    ORSAM, SAM ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3 Kasım 2014 tarihinde “Ukrayna’daki Güncel Gelişmelerin Ardından Karadeniz’de Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Perspektifi” başlıklı bir konferans düzenlemiştir.
    Sakarya Üniversitesi II. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi’nde ORSAM Paneli Düzenlenmiştir
    ORSAM, Japonya Büyükelçiliği ve SAM işbirliği ile Japonya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 90. yıldönümü vesilesiyle “Japonya ve Türkiye –Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?” konulu ortak bir sempozyum düzenledi.
    ORSAM, Woodrow Wilson International Center for Scholars işbirliği ile 25 Ağustos 2014 tarihinde Washington’da “Türkiye, Irak ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi” başlıklı bir panel düzenlemiştir.
    Japonya’da faaliyet gösteren The Japan Institute of International Affairs (JIIA) isimli araştırma merkezinden altı kişilik bir heyet 19 Ağustos 2014 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
    ORSAM, 13 Haziran 2014 Cuma günü “2014 Seçimleri Sonrası Irak’ın Geleceği” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda farklı grupların seçim performansı değerlendirilirken, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi iç siyaseti, Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.
    Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), İtalyan araştırma merkezi Istituto Affari Internazionali (IAI) işbirliğinde 6 Haziran 2014 tarihinde Roma’da “Turkish Policy toward the Syrian Crisis and the Impact of Refugees” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
    ORSAM ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Merkezi, 26 Mayıs 2014 tarihinde Amman’da “Exchanges on the Middle East: Turkey-Jordan Relations within the Changing Regional Environment” başlıklı bir çalıştay düzenledi.
    ORSAM, Washington’da Middle East Institute ve Migration Policy Institute işbirliği ile “Syrians on the Edge: The Status of Refugees in Neighboring Countries” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
    ORSAM Kitapları No: 7
    Ortadoğu Kitapları No: 5
     
    Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Bağdat
    ORSAM Kitapları No: 6
    Ortadoğu Kitapları No: 4
     
    Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Basra
    ORSAM Kitapları No: 5,
    Ortadoğu Kitapları No: 3

    Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Musul
    "ORSAM ORTADOĞU YAZ OKULU SEMİNER PROGRAMI"
     TUTANAĞI
    "JAPONYA - TÜRKİYE ARASINDAKİ
    BAĞLAR VE KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİN GELECEĞİ TOPLANTISI"
    TUTANAĞI
    "2014 SEÇİMLERİ SONRASI IRAK’IN GELECEĞİ ÇALIŞTAYI"
    TUTANAĞI
    "ORTADOĞU TÜRKMENLERİ SEMPOZYUMU"
    TUTANAĞI
    "ORTADOĞU’DA KÜRTLER VE BÖLGENİN
    GELECEĞİNE ETKİSİ"
    TOPLANTISI TUTANAĞI
    “IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ’NDE SİYASAL
    GELİŞMELER VE TÜRKİYE İLE IRAKLI KÜRTLER
    ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ”
    TOPLANTISI TUTANAĞI

    BİLGAY DUMAN
     
    24 Şubat 1983’te Ankara’da doğdu. Aslen Yozgatlıdır. İlk ve Ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazanarak yüksek öğretimime başladı. 2004 yılında bu bölümden mezun olarak aynı yıl Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı ve 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında Gazi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Doktora dersleri aldı. 2009 yılında askerlik görevini tamamladı. 2010-2011 yıllarında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora dersleri aldı. 2011 yılı itibariyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Programında eğitimini sürdürüyor.
     
    Yüksek Lisans’la birlikte 2004 yılında Global Strateji Enstitüsünde Uzman olarak göreve başladı. 2009 yılı itibariyle Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) bünyesinde Ortadoğu Uzmanı olarak çalışmaya devam ediyor. Yüksek Lisans tezini “Saddam Sonrası Dönemde Türkmenler ve Kerkük” konusunda yazdı.
     
    Uzmanlık dönemi boyunca birçok dergi ve gazetede yazı ve röportajları yayınlandı. Özellikle Anadolu Ajansı, Ortadoğu Analiz, Dünya Gündemi, Eurasia Critic, Hürriyet Daily News, Today’s Zaman, Der Tagesspiegel, China Daily, Press TV gibi ulusal ve uluslararası basında makale ve röportajları yer aldı. Ayrıca;
     
    - “Türkiye’ye Yönelik Türkmen Göçü ve Türkiye’deki Türkmen Varlığı”,
     
    - “Irak’ta Türkmen Varlığı”,
     
    - “Irak’ta Bektaşiler”,
     
    - “Geçmişten Günümüze Irak Türkmen Cephesi’nin Yapısı ve İdari Durumu”,
     
    - “Irak’ta İhtilaflı Bölgelerin Durumu” başlıklı raporları bulunmaktadır.
     

    TRT, CNNTÜRK, Kanal 24, Türkmeneli Televizyonu, SKY TÜRK, Beyaz TV, KANALB, ATA TV, KANALT, ON TV, A Haber gibi birçok televizyon ve TRT Radyo-1, Türkiye’nin Sesi Radyosu ve TGRT FM gibi radyo kanallarında 200’ün üzerinde radyo ve televizyon programına konuşmacı olarak katılmış bulunmaktayım. Ayrıca birçok kurum içi bilgilendirme toplantıları ve konferansların yanı sıra;
     
    - 2006 yılında Elazığ’da Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ortadoğu Konferansı,
     
    - 27 Ekim 2007 Ankara’da Türk Ocakları tarafından düzenlenen “Tezkerenin Ulusal Ve Uluslararası Politikalara Yansımaları” paneli,
     
    - 28 – 30 Nisan 2008’de Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası İlişkiler Kongresi,
     
    - 27 Şubat 2009 yılında Giresun Üniversitesi bünyesinde kurulan Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen stratejik toplantı,
     
    - 25 Mart 2009 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen “İsrail ve Filistin” meselesi üzerine düzenlenen konferans,
     
    - 26 Şubat 2010’da ORSAM tarafından periyodik olarak düzenlenen Jeopolitik Toplantıların 10. su olan “Türkiye-Irak Eksenindeki Gelişmeler: Seçime Doğru Irak” başlıklı konferans,
     
    - 15 Mart 2010’da Atılım Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ortadoğu ve Kerkük” başlıklı konferans,
     
    - 25 Mart 2010’da TÜRKSAM tarafından düzenlenen “Irak Seçimleri” konulu yuvarlak masa toplantısı,
     
    - 29 Eylül 2010 tarihinde 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından düzenlenen “ABD Çekilirken Irak ve Bölge” konulu beyin fırtınası,
     
    - 8 Aralık 2010’da ORSAM ve Galatasaray Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Irak Mültecilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu konferans,
     
    - 30 Kasım – 1 Aralık 2011 tarihlerinde Irak Stratejik Çalışmalar Grubu tarafından Irak’ın Bağdat vilayetinde düzenlenen “Demokratik Irak’a Bakış” konulu uluslararası kongre,
     
    - 17 Aralık 2011’de Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen “Arap Baharı Mı, Ortadoğu Kışı Mı?” başlıklı konferans,
     
    - 20 Aralık 2011’de Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Topluluğu tarafından düzenlenen “Geçmişten Günümüze Irak Türkmen Cephesi’nin Yapısı ve İdari Durumu” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.
     

    Diğer taraftan saha çalışması için;
     
    - 2006 yılının Kasım ayında Suriye’de (Halep, Hama, Hums, Şam),
     
    - 2009’un Ekim ve Kasım aylarında Irak’ta (Erbil, Süleymaniye ve Duhok),
     
    - 2010 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Irak’ta (Bağdat, Diyala, Selahattin, Kerkük, Kut),
     
    - 2010’un Ekim ve Kasım aylarında Irak’ta (Bağdat, Diyala, Selahattin ve Kerkük)
     
    - 2011’in Kasım ve Aralık aylarında Irak’ın Bağdat vilayetinde bulundu.
     
     
    Ayrıca seçim gözlemcisi olarak,
     
    - 7 Mart 2010 Irak seçimlerinde (Musul),
     
    - Eylül 2010’da Afganistan’da yapılan parlamento seçimlerinde (Kabil ve Mezar-ı Şerif),  görev yaptı.
     
     
    Çalışmaları spesifik olarak Irak ve Türk Dünyasıyla ilgili olmakla birlikte Ortadoğu ve Türk Dış Politikasıyla ilgili konular ilgi alanına giriyor. Yabancı dili İngilizcedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
     

    05 Ekim 2015
    ORSAM Rapor No: 201
    Ağustos 2015
    Birleşmiş Milletler’in Libya
    Krizine Yaklaşımı
    Raporu 
    ORSAM Rapor No: 200
    Temmuz 2015
    Türk Kızılayı Toplum Merkezi
    Projesi 
    İhtiyaç Tespiti
    Raporu 
    (Tr-Eng)
    ORSAM Rapor No: 199
    Haziran 2015
    Türkiye-Lübnan Dostluk Köprüsü:
    Lübnan’da Türk 
    Varlığı ve Osmanlı Mirası
    (Tr-Eng)
    ORSAM Rapor No: 198
    Mayıs 2015
    IŞİD Sonrası Irak’ta
    Tartışmalı Yeni Aktör: Haşdi
    Şaabi (Halk/Millet Yığınları)(Tr-Eng-Ar)
     
    ORSAM Rapor No: 197
    Mart 2015
    2015 İsrail Seçimleri:
    Süreçler, Aktörler, Projeksiyonlar
     
    ORSAM Rapor No: 196
    Ocak 2015
    Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri:
    Sentetik Bir Modelleme
    (Tr-Eng)
    ORSAM Rapor No: 195
    Ocak 2015
    Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri
    (Tr-Eng)
    ORSAM Rapor No: 194
    Aralık 2014
    Petrol Fiyatlarındaki Düşüş ve Ortadoğu Ekonomilerine Etkileri
    (Tr-Eng)
    ORSAM Rapor No: 193
    Kasım 2014
    Uluslararası Toplumda Japonya ve Türkiye: İşbirliği ve Potansiyel
    (Tr - Eng)
    ORSAM Rapor No: 192
    Ekim 2014
    Tunus Seçimleri Arifesinde Türkiye-Tunus İlişkileri
    (Tr - Eng)
    ORSAM Rapor No: 191
    Eylül 2014
    ABD’nin IŞİD Stratejisi ve Irak ile
    Suriye’ye Olası Yansımaları

    (Tr - Eng)
    ORSAM Rapor No: 190
    Haziran 2014
    Irak’ta 2014 Seçimleri,
    IŞİD Operasyonları ve Irak’ın Geleceği
    (Tr)
    ORSAM Rapor No: 189
    Nisan 2014
    Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler
    (Tr - Eng - Ar)
    1 Eylül - 30 Eylül 2015
    Ana Sayfa    |    Üyelik    |    İletişim    |    Basın    |    Site Haritası    |    Bağlantilar    |    Rss