English
 • Türkiye - Ortadoğu
 • Kuzey Afrika
 • Filistin - İsrail
 • Suriye
 • İran
 • Irak
 • Basra Körfezi
 • Yemen
 • Afganistan-Pakistan
 • Terör - Ortadoğu
 • ABD - Ortadoğu
 • Ürdün
 • Lübnan
 • Enerji - Ekonomi - Çevre
 • Kafkasya - Ortadoğu
 • Orta Asya - Ortadoğu
 • Rusya Federasyonu - Ortadoğu
 • Irak Kürtleri
 • Irak Türkmenleri Çalışmaları
 • Diaspora Çalışmaları
 • Düşünce Kuruluşları
 • Konferanslar - Sempozyumlar
 • Paneller ve Çalıştaylar
 • Yuvarlak Masa Toplantıları
 • Türkmen Aydınları Toplantıları
 • Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyeleri Irak’ta yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere 23 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Naciri: “Bölgenin Geleceği Asli Unsurlarının Değişen Statükoya Verecekleri Cevaba Bağlı”
  Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’nin küresel ekonomik sisteme eklemlenmesi olmazsa olmaz”
  AFAD Başkanı: “Türkiye Başarısını Tecrübesine, Sistemli Olmasına ve Siyasi İradesine Borçlu”
  Japonya’da faaliyet gösteren The Japan Institute of International Affairs (JIIA) isimli araştırma merkezinden altı kişilik bir heyet 19 Ağustos 2014 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  ORSAM, 13 Haziran 2014 Cuma günü “2014 Seçimleri Sonrası Irak’ın Geleceği” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda farklı grupların seçim performansı değerlendirilirken, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi iç siyaseti, Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.
  Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), İtalyan araştırma merkezi Istituto Affari Internazionali (IAI) işbirliğinde 6 Haziran 2014 tarihinde Roma’da “Turkish Policy toward the Syrian Crisis and the Impact of Refugees” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Merkezi, 26 Mayıs 2014 tarihinde Amman’da “Exchanges on the Middle East: Turkey-Jordan Relations within the Changing Regional Environment” başlıklı bir çalıştay düzenledi.
  ORSAM, Washington’da Middle East Institute ve Migration Policy Institute işbirliği ile “Syrians on the Edge: The Status of Refugees in Neighboring Countries” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM, Ortadoğu Enstitüsü ve Göç Politikaları Merkezi işbirliği ile 20 Mayıs 2014 tarihinde Suriyeli göçmenlerin komşu ülkelere etkisi üzerine bir toplantı düzenleyecektir. Toplantıda ORSAM’ın bu konuyla ilgili yayımladığı son rapor görüşülecektir.
  ORSAM, Birleşmiş Milletler ve TOBB ETÜ işbirliği ile 14 Mayıs 2014 tarihinde “Filistin Halkını Destekleme Forumu” başlıklı panel gerçekleştirilmiştir.
  ORSAM, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, TİKA ve Türk Tarih Kurumu’nun desteğiyle 6-7 Mayıs 2014 tarihlerinde belki de Türkiye’de bir ilk sayılabilecek “Ortadoğu Türkmenleri” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirmiştir.
  Lübnan’da yaşayan Türkmenlerden oluşan ve başkanlığını Trablus ve Dınniye-Lübnan Türkmen Ligi Genel Sekreteri Hüseyin Muhammet’in yaptığı bir heyet temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelmiştir.
  19-20 Nisan 2014 tarihlerinde ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş başkanlığında bir Türk akademisyen heyeti İran üniversitelerinde ve araştırma merkezlerinde çeşitli görüşmeler düzenledi.
  27 Nisan 2014 tarihinde Stratejik Düşünce Enstitüsü bünyesinde kurulan SDE Akademi’den öğrenci grubu “Haftalık Etkinlik Programı” dahilinde ORSAM’ı ziyaret etmiştir.
  ORSAM’In Konrad Adenauer Stiftung desteğiyle yürüttüğü “Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler” isimli saha çalışmasına dayanan raporun tanıtım toplantısı 24 Nisan 2014 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilmişti.
  ORSAM, SAM ve TOBB ETU işbirliği ile 16 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da G. John Ikenberry'in konuşmacı olduğu "How will the International Order Accommodate Rising Powers? A Liberal Perspective" başlıklı bir konferans düzenlendi.
  SAM, ORSAM ve Musul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 24 Mart 2014 tarihinde Musul’da “Ortadoğu’da Değişen Dengeler ve Türkiye-Irak İlişkileri” başlıklı ortaklaşa bir panel düzenlenmiştir.
  SAM ve Selahaddin Üniversitesi tarafından, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla 20 Şubat 2014 tarihinde bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.
  Bu yılki Stratejik Çalışmalar Grubu (Strategic Studies Network) Zirve Toplantısı 23-25 Şubat 2014 tarihlerinde Tayland’ın Başkenti Bangkok şehrinde gerçekleştirilmiştir.
  Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün düzenlediği program çerçevesinde Ürdünlü sekiz kişilik gazeteci heyeti 12 Mart 2014 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
  ORSAM ve TESEV işbirliği ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu Stabilization Unit desteği ile 6 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da “Bölgesel Etki Değerlendirmesi: Suriye Krizi” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
  ORSAM Kitapları No: 7
  Ortadoğu Kitapları No: 5
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Bağdat
  ORSAM Kitapları No: 6
  Ortadoğu Kitapları No: 4
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Basra
  ORSAM Kitapları No: 5,
  Ortadoğu Kitapları No: 3

  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Musul
  "ORTADOĞU’DA KÜRTLER VE BÖLGENİN
  GELECEĞİNE ETKİSİ"
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  “IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ’NDE SİYASAL
  GELİŞMELER VE TÜRKİYE İLE IRAKLI KÜRTLER
  ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ”
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  “O Gün Sonrası: Suriye’de Demokratik Geçişi Desteklemek” Projesi Sonuç Raporu
  ORSAM -
  “O Gün Sonrası: Suriye’de Demokratik Geçişi Desteklemek” (The Day After: Supporting a Democratic Transition in Syria) projesi; geniş yelpazedeki Suriye muhalefetini temsil eden bir grup Suriyeliyi, bağımsız geçiş planlama sürecine katılmak üzere bir araya getirmiştir. 2012 Ocak ayından itibaren Haziran 2012'ye kadar süren dönemde, uluslararası alanda önde gelen geçiş planlama uzmanlarının desteklediği yaklaşık 45 Suriyeli katılımcıdan oluşan grup, Suriye'nin geleceğine ilişkin ortak bir vizyon geliştirmek, dönüşümün hedefleri ve ilkelerini belirlemek ve ayrıntılı ama aynı zamanda da esnek bir geçiş planlama belgesi hazırlamak için altı kez bir araya gelmiştir.
   
  Söz konusu proje USIP (United States Institute of Peace) ve SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik) ile ortaklaşa yürütülmüştür. Proje faaliyetleri ABD Dışişleri Bakanlığı, İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Hollanda menşeili bir STK olan Hivos ve Norveçli bir STK olan Noref tarafından finanse edilmektedir. Buna ek olarak, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın desteği de projenin başarısı açısından büyük öneme sahiptir. Projenin tanıtım toplantısı ORSAM’ın ev sahipliğinde 18 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleşecektir.
   
  Esad sonrası Suriye'ye yönelik Suriye destekli bir proje olan “O Gün Sonrası”, muhalefetin mevcut rejimi devirmeyi başarması hâlinde kapsamlı ve ayrıntılı bir geçiş planı hazırlamıştır. Sonuç raporu, 45 Suriyeli muhalifin oluşturduğu grubun yoğun görüşmelerinin sonucu niteliğindedir. Rapor Suriye'nin demokratik geleceğine ilişkin ortak bir vizyon, geçiş için belirlenmiş amaç ve ilkeler ile ayrıntılı fakat esnek bir geçiş süreci planlama belgesini temsil etmektedir. Sonuç raporu hukukun üstünlüğü, geçiş hukuku, güvenlik sektörü reformu, seçim süreci, anayasa yapımı, ekonomik yeniden yapılandırma ve sosyal politika konularını mercek altına almaktadır.
   
  “O Gün Sonrası” Projesi katılımcıları, aşağıdaki maddeleri geçiş otoritelerinin çabalarına rehberlik edecek hedefler olarak belirlemiştir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi yönündeki ilerleme başarılı bir Esad sonrası geçiş ihtimalini arttıracaktır: 
   
  - Suriye’de mezhepsel, etnik veya cinsiyet hususlarından ziyade vatandaşlık ve tüm vatandaşların eşitliği hususları, bireyler ve devlet arasındaki ilişkilerde belirleyici olmalıdır.
   
  - Suriye, güvenlik güçlerinin tüm vatandaşların güvenliğini ve insan haklarını korumakla yükümlü olduğu bir sivil devlet olmalıdır.  
   
  - Suriye’de adem-i merkeziyetçilik unsurlarıyla birlikte devlet ve toprak bütünlüğü, her kesimden vatandaşın katılımına olanak sağlayacaktır. 
   
  - Suriye’de ekonomi; toplumsal adaleti, beşeri ve sürdürülebilir kalkınmayı, doğal kaynakların korunmasını mümkün kılma amacına hizmet etmelidir. 
   
  - Suriye’de yeni siyasi liderlik ve hükümet, otoriter rejimle bağlarını koparmak adına demokratik ilkelere ve süreçlere net bir bağlılık göstermelidir. 
   
  - Suriye’de yeni bir ulusal kimliğin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve tanıtılması gerekmektedir. Suriye toplumunun tüm unsurları arasında birliğin güçlendirilmesi; milletin temel değerleri ve temel ilkeleri konusunda uzlaşıya varılması ve yönetişim konusunda da yeni bir çerçeve oluşturulması gerekmektedir. Aynı zamanda demokrasi ilkeleri ve tatbiki konusunda vatandaşların eğitilmesi ve yetkilendirilmesi gerekir.
   
  - Suriye’de Esad hükümetinin devrilmesi hâlinde başarılı ve düzenli bir süreci garanti etmek üzere “O Gün Sonrası” projesi, geniş yelpazedeki muhalefeti temsil eden yaklaşık 45 Suriyeli ismi bir araya getirmiştir. Bu grup; Suriye'den ve Suriye diasporasından emekli generaller, ekonomistler ve avukatların yanısıra Suriye'deki Yerel Koordinasyon Komiteleri, Suriye Ulusal Konseyi ile bağlantılı muhalif isimleri de kapsamaktadır. Suriye toplumunun başlıca tüm siyasi trendleri ve unsurlarını temsil eden kadın ve erkekler ile ülkedeki tüm dini gruplar da projeye katılım göstermişlerdir.    
   
  Raporun Türkçe özetine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
  Metnin Tamamı   
     
     
   18 EKİM 2012 
            
  22 Ağustos 2014
  ORSAM Rapor No: 190
  Haziran 2014
  Irak’ta 2014 Seçimleri,
  IŞİD Operasyonları ve Irak’ın Geleceği
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 189
  Nisan 2014
  Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler
  (Tr - Eng - Ar)
  ORSAM Rapor No: 188
  Kasım 2013
  2013 Ortadoğu Söyleşileri
  (Suriye- Mısır- Körfez Ülkeleri- Genel-Kürt-İran)
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 187
  Kasım 2012
  2012 Suriye Söyleşileri
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 186
  Kasım 2013
  2012 Arap Baharı Söyleşileri
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 185
  Kasım 2013
  2012 Ortadoğu Söyleşileri
  (Genel-İran-Körfez Ülkeleri-Filistin-Ürdün)
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 182
  Kasım 2013
  2011 Ortadoğu Söyleşileri
  (Genel-İsrail-Filistin-Mısır ve Afrika Ülkeleri-Ürdün-İran-Körfez Ülkeleri)
  (Tr)
  01 Temmuz - 31 Temmuz 2014
  Ana Sayfa    |    Üyelik    |    İletişim    |    Basın    |    Site Haritası    |    Bağlantilar    |    Rss