English
 • Türkiye - Ortadoğu
 • Kuzey Afrika
 • Filistin - İsrail
 • Suriye
 • İran
 • Irak
 • Basra Körfezi
 • Yemen
 • Afganistan-Pakistan
 • Terör - Ortadoğu
 • ABD - Ortadoğu
 • Ürdün
 • Lübnan
 • Enerji - Ekonomi - Çevre
 • Kafkasya - Ortadoğu
 • Orta Asya - Ortadoğu
 • Rusya Federasyonu - Ortadoğu
 • Irak Kürtleri
 • Irak Türkmenleri Çalışmaları
 • Diaspora Çalışmaları
 • Düşünce Kuruluşları
 • Konferanslar - Sempozyumlar
 • Paneller ve Çalıştaylar
 • Yuvarlak Masa Toplantıları
 • Türkmen Aydınları Toplantıları
 • Molla Bahtiyar ile Bölgedeki Kürtlerin durumunun ne olacağına, IŞİD sorununu Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin tavrını konuştuk.
  Bobby Salman Sayyid ile Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından 14-17 Ekim 2014 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi’nde “Ortadoğu’da Düzen ve Yeni Siyaset İmkânı” hakkında konuştuk.
  Necmettin Kerim ile Türkiye Irak ilişkilerini, yeni kurulan Irak hükümetinin durumunu, Kürt Bölgesel Yönetimi IŞİD ile mücadele sorunu ve Kerkük üzerine konuştuk.
  Arap Reform İnisiyatifi Yönetici Müdürü Bassma Kodmani ile 4. yılına giren Suriye iç savaşına Uluslararası toplumun bakışını, Suriye muhalefetinin durumunu, uluslararası aktörlerden beklentilerini konuştuk.
  Kahtan Vendavi: Irak’ın siyasi partileri, hükümet ve Kürt Bölgesindeki hükümetin aralarında anlaşma olduğu müddetçe Kerkük’e IŞİD giremez.
  Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyeleri Irak’ta yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere 23 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Naciri: “Bölgenin Geleceği Asli Unsurlarının Değişen Statükoya Verecekleri Cevaba Bağlı”
  Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’nin küresel ekonomik sisteme eklemlenmesi olmazsa olmaz”
  AFAD Başkanı: “Türkiye Başarısını Tecrübesine, Sistemli Olmasına ve Siyasi İradesine Borçlu”
  Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve ABD merkezli araştırma merkezi Near East South Asia (NESA) işbirliğinde 24-25 Mart 2015 tarihlerinde “Stratejik Çalışmalar Zirvesi” düzenlenmiştir.
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Münazara ve Sosyal Bilimler Topluluğu’ndan bir öğrenci grubu, 24 Mart 2015 tarihinde Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne (ORSAM) bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.
  Shanghai Institute for International Studies(SIIS)’ten dört kişilik bir heyet 17 Mart 2015 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir
  25 kişilik Gençlik Heyeti, ‘Gençlik Köprüsü Programı’nın ilk günü olan 17 Mart 2015 tarihinde ORSAM'a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Dr. Davood Feirahi ile SETA Araştırmacısı Can Acun’un konuşmacı olarak katıldıkları “Türkiye ve İran Perspektifinden Müslüman Kardeşler Hareketi” konulu bir yuvarlak masa toplantısı 6 Mart 2015 Cuma günü ORSAM’da gerçekleştirildi.
  ORSAM ve Beyrut Amerikan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Issam Fares Enstitüsü işbirliğinde 2 Mart 2015 tarihinde Beyrut Amerikan Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Issam Fares Enstitüsü oditoryumunda “Suriye Krizinin Komşu Ülkelere Etkisi” başlıklı bir panel düzenlenmiştir.
  Katar Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden dört kişilik bir heyet 17 Şubat 2015 tarihinde ORSAM’ı ziyaret etmiştir.
  ORSAM ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) işbirliği ile 28 Ocak 2015 tarihinde Arap Barış Girişimi Kıdemli Araştırmacısı Alvaro Vasconcelos’un konuşmacı olduğu bir toplantı düzenlenmiştir.
  23 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da ORSAM tarafından Yabancı Terörist Savaşçılar konusunda “The State of Affairs in Foreign Terrorist Fighters Research Workshop” başlıklı bir uluslararası çalıştay düzenlenmiştir.
  ORSAM ve TESEV işbirliğinde hazırlanan Suriyeli Sığınmacıların toplumsal ve ekonomik etkilerini inceleyen raporlar 9 Ocak 2014 tarihinde TOBB Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantı ile tanıtılmıştır.
  ORSAM 26 Aralık-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Irak’ın Erbil, Süleymaniye ve Kerkük vilayetlerine saha araştırması kapsamında ziyaret gerçekleştirmiştir.
  Ege Üniversitesi, ULİT -Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun ORSAM Ziyareti
  ORSAM-NESA-Yıldız Teknik Üniversitesi İşbirliğinde “Değişen Ortadoğu’da Irak, Suriye ve Türk-Amerikan İlişkileri” Başlıklı Toplantı
  Rusya Federasyonu Gazeteci heyeti 9 Aralık 2014 tarihinde Ortadoğu ve Türkiye ilişkileri hakkında bilgi almak için ORSAM’ı ziyaret etmişlerdir.
  Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun ORSAM Ziyareti
  Uludağ Üniversitesi “Uluslararası İlişkiler Konferansı”nda ORSAM Paneli Düzenlenmiştir
  ORSAM, İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, ABKAD ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ortak Konferans: “Müzakerelerin Ötesinde– Avrupa’da Türkiye’nin Geleceği”
  ORSAM, TOBB ETU Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Avusturya Büyükelçiliği’nin işbirliği ile Dr. Gudrun Harrer’in konuşmacı olduğu bir konferans gerçekleştirilmiştir.
  ORSAM, SAM ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3 Kasım 2014 tarihinde “Ukrayna’daki Güncel Gelişmelerin Ardından Karadeniz’de Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Perspektifi” başlıklı bir konferans düzenlemiştir.
  Sakarya Üniversitesi II. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi’nde ORSAM Paneli Düzenlenmiştir
  ORSAM, Japonya Büyükelçiliği ve SAM işbirliği ile Japonya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 90. yıldönümü vesilesiyle “Japonya ve Türkiye –Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?” konulu ortak bir sempozyum düzenledi.
  ORSAM, Woodrow Wilson International Center for Scholars işbirliği ile 25 Ağustos 2014 tarihinde Washington’da “Türkiye, Irak ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi” başlıklı bir panel düzenlemiştir.
  Japonya’da faaliyet gösteren The Japan Institute of International Affairs (JIIA) isimli araştırma merkezinden altı kişilik bir heyet 19 Ağustos 2014 tarihinde ORSAM’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
  ORSAM, 13 Haziran 2014 Cuma günü “2014 Seçimleri Sonrası Irak’ın Geleceği” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda farklı grupların seçim performansı değerlendirilirken, aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi iç siyaseti, Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.
  Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), İtalyan araştırma merkezi Istituto Affari Internazionali (IAI) işbirliğinde 6 Haziran 2014 tarihinde Roma’da “Turkish Policy toward the Syrian Crisis and the Impact of Refugees” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Merkezi, 26 Mayıs 2014 tarihinde Amman’da “Exchanges on the Middle East: Turkey-Jordan Relations within the Changing Regional Environment” başlıklı bir çalıştay düzenledi.
  ORSAM, Washington’da Middle East Institute ve Migration Policy Institute işbirliği ile “Syrians on the Edge: The Status of Refugees in Neighboring Countries” başlıklı bir toplantı düzenlemiştir.
  ORSAM Kitapları No: 7
  Ortadoğu Kitapları No: 5
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Bağdat
  ORSAM Kitapları No: 6
  Ortadoğu Kitapları No: 4
   
  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Basra
  ORSAM Kitapları No: 5,
  Ortadoğu Kitapları No: 3

  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Musul
  "JAPONYA - TÜRKİYE ARASINDAKİ
  BAĞLAR VE KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİN GELECEĞİ TOPLANTISI"
  TUTANAĞI
  "2014 SEÇİMLERİ SONRASI IRAK’IN GELECEĞİ ÇALIŞTAYI"
  TUTANAĞI
  "ORTADOĞU TÜRKMENLERİ SEMPOZYUMU"
  TUTANAĞI
  "ORTADOĞU’DA KÜRTLER VE BÖLGENİN
  GELECEĞİNE ETKİSİ"
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  “IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ’NDE SİYASAL
  GELİŞMELER VE TÜRKİYE İLE IRAKLI KÜRTLER
  ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ”
  TOPLANTISI TUTANAĞI
  Goran Hareketi Milletvekili Latif Muhammed ile Söyleşi
  ORSAM -
  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Siyasetinde son yıllarda önemli bir değişim yaşanıyor. Daha önce KDP ve KYB’ye dayalı siyasi sistemde güçlü bir muhalefet ortaya çıkmaya başladı. Bu açıdan yeni kurulmuş olmasına rağmen girdiği seçimlerden büyük başarı ile çıkan Goran Hareketi önemli bir yer tutuyor. Önümüzdeki seçimlerde bölgenin ikinci büyük partisi olma şansı bulunan Goran Hareketi’nin Irak Parlamentosu Grup Başkanı Latif Muhammed ile bir Söyleşi gerçekleştirdik. Latif Muhammed: , Kürt siyasetinde yaşanan değişim, partisinin Suriye Kürtleri ve Türkiye ile ilişkilere bakışı konusunda bilgi verdi.
   
  ORSAM: Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
   
  Latif Muhammed: İsmim Latif Muhammed. Irak meclisinde Goran partisi miiletvekili olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Irak Parlamentosu Goran Grubu Başkanıyım. Son seçimlerde önemli başarı kazanmış bir partiyiz. Meclis üyesi olmadan önce, hakim olarak görev yaptım ve aynı zamanda Süleymaniye Üniversitesinde hukuk bölümünde öğretim görevlisiydim. Anayasa hukuku alanında doktoram var.
   
  ORSAM: Goran Hareketi ve meclis üyesi olarak, Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Hükümeti arasındaki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Son dönemde iki taraf arasında gerginlik yaşanmıştı…
   
  Latif Muhammed: Irak başbakanı Maliki yakın zaman önce Kürdistan’a ziyarette bulundu. Barzani de Bağdat’a gitti. Bu aralarındaki ilişkinin eskisi kadar kötü olmadığının göstergesidir. Son dönemde bir düzelme oldu aralarında. Daha öncesinde bildiğiniz gibi Maliki Irak ordusunu Suriye sınırına getirmişti ve peşmerge ile karşı karşıya gelmişti. Bunu düşünürsek, son dönemde ilişkilerin iyiye gittiğini söyleyebiliriz.
   
  ORSAM: Kürt Bölgesel Yönetiminde Kürt partileri arasında bir rekabet söz konusu ancak Irak Parlamentosunda durum nedir? Rekabet orada da devam ediyor mu yoksa bir dayanışma mı söz konusu?
   
  Latif Muhammed: Kürtler arasında Bağdat’ta bir dayanışma var. Ancak biz Goran olarak bu ittifakın içinde yer almıyoruz. Bütün Kürt partiler Kürt Dayanışma Güçleri adı altında birlikte hareket ediyor. Ama biz Goran olarak bu gruba üye değiliz. Bağdat’ta durumlar daha iyi çünkü ortak ilgi alanlarımız var. Örneğin Kürt haklarını korumak gibi. Kürt bölgelerine ait anayasal haklarımızı savunuyoruz. Ama uyuşmadığımız da noktalar var tabii ki. Bunlardan biri seçimler konusu. KDP ve KYB bölgeyi iki ana parti olarak yönetmek istiyor, biz ise buna karşıyız.
   
  ORSAM: Kürt bölgesindeki genel siyasi yaşamı nasıl görüyorsunuz?
   
  Latif Muhammed: Biz KYB ve KDP’den ayrıyız ve farklıyız. Onlardan bağımsızız ve alacağımız kararlar onların hareketlerine göre belirlenmiyor. Bizim savunduğumuz şu; herkesin özgürce hareket etme hakları var. Başkalarını etkileyen konularda bize karar almak düşmez. Son söz bizim olmamalı. Anayasa’da yer alan, Kürdistan bölgesini etkileyen haklara inanıyoruz. Petrol konusunda yapılan çalışmaları ve şirketleri destekliyoruz, fakat savunduğumuz şu, bu konularda daha şeffaf olunması lazım. Bu konuların kişisel olmaması lazım, kurumlaştırılması lazım. Açık seçik ve kurallara dayalı anlaşmalar yapılmalı Kürdistan bölgesinde. Eğer bölgede hükümet değişirse ya da yönetim başındaki kişi değişirse, hiçbirşey garanti degil. Bunun sebebi konuların kişisel boyutta olmasıdır. Kürt bölgesinin iyiliği ve garanti altına alınması için, bu konuların şeffaflık kazanması lazım.
   
  ORSAM: Goran Hareketi olarak Eylül ve Kasım’da gerçekleşecek olan seçimlerden beklentileriniz nedir?
   
  Latif Muhammed: Eğer adil bir seçim gerçekleşirse, önceki seferden daha yüksek oy kazanacagız ve koltuk sayımızı yükselteceğiz. Fakat baştaki iki büyük parti adil bir şekilde seçim gercekleştirmiyor. Onların gücü ve parası var. Halkın paralarını seçimi kazanmak için kullanıyorlar. Eğer temiz, adil bir seçim olursa şüphem yok ki önümüzdeki seçimler Kürdistan bölgesi siyasetinde çok büyük değişiklikleri beraberinde getirecek.
   
  ORSAM: Suriye’deki Kürt meselesi hakkında partinizin görüşü nedir?
   
  Latif Muhammed: Goran olarak Suriye Kürtlerinin iç işlerine müdahale etmek istemiyoruz. Bu konuyla ilgili kararları kendileri almalılar. Türkiye ile aralarında iyi bir ilişki başlattılar. Kürt problemini çözmek tabii ki büyük önem taşıyor Türkiye ile olan ilişkiyi sağlamlaştırmak için. Sağlam bir ilişkinin temelinin atıldığını düşünüyorum. Ama Goran olarak Suriye Kürt problemini, onların kendi problemi olarak görüyoruz ve bu yüzden kendi aralarında çözmeleri gerekir. Son söz onlara bırakılmalı. Ama tabii ki Suriye’nin Kürt bölgesinde alınan kararlar barışseverliğe, insancıl olmalı ve milliyetçiliğe dayanmamalı.
   
  ORSAM: Suriyeli Kürt partilerin bazıları KDP’ye bazıları PKK’ya ve bazıları da KYB’ye yakın duruyor. Goran Hareketinin herhangi bir Suriye Kürt partisi ile daha yakın ilişkisi bulunuyor mu? Hareketinizin Suriye Kürt siyaseti üzerinde etkisi var mı?
   
  Latif Muhammed: Goran olarak hiçbir etkimiz yok. Ve böyle bir ilişki biçimini de desteklemiyoruz. Tüm partiler ile iyi bir ilişkimiz var ama üzerlerinde etkili olmak anlamında değil. Biz Suriye Kürt meselesinin Türkiye’deki süreç ve Türkiye – Suriye ilişkileri ile bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Suriye - Türkiye ilişkilerinin düzgün bir şekilde yürütülmesi ve çözüm sürecinin başarı ile sonuçlanması Suriye Kürt sorununun da kolayca çözülmesinde yardımcı olacaktır.
   
  ORSAM: Irak’ta Kürtlerin bağımsızlık ilan etmesinin bölge Kürtleri üzerinde doğrudan etkisi olacağı kesin. Goran Hareketi’nin Irak’ta bağımsızlık konusunda nasıl bir tutumu söz konusudur?
   
  Latif Muhammed: Bağımsızlıkla ilgili herhangi bir resmi açıklama yok. Elbet birçok siyasi parti bu konuyu çok fazla dile getiriyor. Gazeteler de bu konuyu çok fazla ele almaktadır.  Kürt halkı kendi kararını verecek ve özgürce bir seçim gerçekleştirerek bunu yapacaktır. Eğer Irak’ta demokrasi varsa, diyalog varsa ve anayasaya göre hareket edilirse, her şey Kürdistan’nın lehine gerçekleşecektir. Ama eğer anayasaya uyulmazsa ve Kürt hakları tanınmazsa sıkıntı doğabilir. Biz özgür iradeyi savunuyoruz. Eğer demokratik yollar izlenirse, zaten bağımsız bir Kürdistan olur.
   
  ORSAM: Goran hareketi olarak Türkiye’nin Irak Kürt bölgesi ile ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
   
  Latif Muhammed: Kürdistan Bölgesi ve Türkiye arasındaki ilişkiyi destekiyoruz. Fakat ilişkide yasalara bağlı bir şeffafflık olması gerektiğini inanıyoruz. İlişkinin iki kişi arasında olmaması lazım. İlişkilerin kurumsallaşması gerekiyor. Hukuka bağlı olması lazım. İlişkilerde sağlam zeminlere basılması gerekiyor. Ancak kurumsallaşma olursa aradaki ilişki uzun süreli ve istikrarlı olabilir.
   
  ORSAM: Teşekkür ediyoruz.
   
  * Bu söyleşi 15 Ağustos 2013 tarihinde ORSAM Uzmanı Oytun Orhan tarafından Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
     
     
     
   18 EYLÜL 2013 
            
  30 Mart 2015
  ORSAM Rapor No: 197
  Mart 2015
  2015 İsrail Seçimleri:
  Süreçler, Aktörler, Projeksiyonlar
   
  ORSAM Rapor No: 196
  Ocak 2015
  Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri:
  Sentetik Bir Modelleme
  (Tr-Eng)
  ORSAM Rapor No: 195
  Ocak 2015
  Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri
  (Tr-Eng)
  ORSAM Rapor No: 194
  Aralık 2014
  Petrol Fiyatlarındaki Düşüş ve Ortadoğu Ekonomilerine Etkileri
  (Tr-Eng)
  ORSAM Rapor No: 193
  Kasım 2014
  Uluslararası Toplumda Japonya ve Türkiye: İşbirliği ve Potansiyel
  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 192
  Ekim 2014
  Tunus Seçimleri Arifesinde Türkiye-Tunus İlişkileri
  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 191
  Eylül 2014
  ABD’nin IŞİD Stratejisi ve Irak ile
  Suriye’ye Olası Yansımaları

  (Tr - Eng)
  ORSAM Rapor No: 190
  Haziran 2014
  Irak’ta 2014 Seçimleri,
  IŞİD Operasyonları ve Irak’ın Geleceği
  (Tr)
  ORSAM Rapor No: 189
  Nisan 2014
  Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler
  (Tr - Eng - Ar)
  1 Şubat - 28 Şubat 2015
  Ana Sayfa    |    Üyelik    |    İletişim    |    Basın    |    Site Haritası    |    Bağlantilar    |    Rss