Açıklama

AÇIKLAMA

 

 

İngilizce ve Türkçe basında Sn. Hasan KANBOLAT'ın Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanlığı görevinden ayrılışı ile ilgili olarak yaptığı açıklamaların medyada spekülasyona yol açacak şekilde yayılması nedeniyle bu açıklamanın yapılması ve bazı hususların kamuoyuyla paylaşılması gerekli görülmüştür. 

 

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu'nun 22.08.2004 tarih ve 245 Sayılı kararı gereğince Vakıf bünyesinde bir düşünce kuruluşu olarak "Global Strateji Enstitüsü" birimi kurulmuştur. Görülen lüzum üzerine hizmet gereği "Global Strateji Enstitüsü"nün ismi Vakıf Yönetim Kurulu'nun 24.10.2008 tarih ve 612 Sayılı kararı gereğince "Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)" olarak değiştirilmiştir.  

 

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) hizmetlerini yürütmek üzere, Vakıf Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda     Sn. Hasan KANBOLAT ile 01.11.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmış, ayrıca ilgilinin sözleşmesi 01.11.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay uzatılarak 31.12.2013 tarihinde sözleşmesi Vakıf Yönetim Kurulu kararı gereği sonlandırılmış, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri gereği kıdem tazminatı ödenmiştir. 

 

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanlığı hizmetlerini yürütmek üzere Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile     Doç. Dr. Sn. Şaban KARDAŞ atanmıştır. 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Sn. Hasan KANBOLAT'ın Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ile herhangi bir ilişiği kalmamıştır. Sn. Hasan KANBOLAT'ın 12 Şubat 2014 tarihi itibariyle Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanlığı'ndan alındığı açıklaması yanlıştır ve anlamsızdır. 

 

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi  (ORSAM) adı altında faaliyet gösteren düşünce kuruluşu hukuki olarak Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı bünyesinde bir birimdir; personel, finans, yönetim ve diğer kaynaklarından Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu kapsamında Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı sorumludur.

 

Sn. Hasan KANBOLAT'ın da kurucuları arasında yer aldığı Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği kurulduğu tespit edilmiş olup, anılan derneğin Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ile herhangi bir hukuki bağı ve ilişkisi yoktur. 

 

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği'nin "ORSAM" olarak tanımlanması iyi niyetten yoksun, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamadır. 

 

Ayrıca Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) adına alınmış 4 Adet patent tescil işleminin, anılan dernek adına devredilmiş olduğu anlaşılmış olup, yapılan girişimler neticesinde 12.02.2014 tarihinde 4 Adet patent tescil işleminin Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı adına alınması sağlanmıştır. 

 

Netice olarak; Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ile, sonradan kurulduğu anlaşılan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği arasında hizmet açısından herhangi bir bağlantı yoktur.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı

Yönetim Kurulu