Ahmet Safa Hüdaverdi

Öz Geçmiş

1996 yılı Edirne doğumludur. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü yüksek onur derecesiyle bitirmiştir. Ardından 2018-2019 döneminde İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programına başlamıştır. "Revolutionary Change Versus Counter-Revolutionary Status Quo: Tracing the Reactions of Qatar and the United Arab Emirates to the Arab Spring (Devrimci Değişim Karşı-Devrimci Statükoya Karşı: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Arap Baharı'na Verdikleri Tepkilerin İzini Sürmek)" başlıklı teziyle 2020 yılı içinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Mevcut durumda, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) bünyesinde, Körfez Çalışmaları Koordinatörlüğü'nde araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır. İlgi alanında Ortadoğu ve Körfez bölgesi olmakla birlikte, özel olarak enerji güvenliği, çatışma çözümü, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politikaları ile ilgilenmektedir. İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyinde Arapça bilmektedir.