Alper Cezmi Özdemir

Öz Geçmiş

Alper Cezmi Özdemir lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Aynı zamanda Sosyoloji Bölümünde yan dal çalışmalarını tamamlayan Alper, Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezinde (BAUMUS) 2017-2019 yılları arasında araştırma asistanlığı yaptı. BAUMUS’ta Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve Türkiye’nin mülteci rejimi hakkında araştırmalarda rol aldı.

2020 yılında Fulbright bursiyeri olarak gittiği University of Chicago’da Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. Chicago’dayken Chicago Project on Security and Threats (CPOST) isimli araştırma merkezinde IŞİD ve el-Kaide gibi militan örgütlerin propaganda stratejileri hakkında akademik projelerde rol aldı. Hâlihazırda ORSAM bünyesinde Irak Çalışmaları Koordinatörlüğü Araştırma Asistanı olarak görev almaktadır.