Amar Rouabhi

Öz Geçmiş

  • Doçent Doktor, Bouira Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

Doç. Dr. Amar ROUABHI lisans derecesini Cezayir Ulusal Yönetim Okulu'nda (ENA) tamamlamış, yüksek lisans derecesini ise Oran Üniversitesi Kamu Hukuku/İnsan Hakları alanında gerçekleştirmiştir. Doktora derecesini yine Oran Üniversitesi'nden Uluslararası İnsani Hukuk alanında tamamlamış olan Doç. Dr. Rouabhi, doktora tezini Cezayir Jules Verne Üniversitesi (Fransa) ve İstanbul Üniversitesi’nin ortak programı kapsamında hazırlamıştır. Doç. Dr. Rouabhi’nin araştırma alanları uluslararası hukuk, insan hakları, asimetrik çatışmalar, karşılaştırmalı anayasa kanunları, askeri ve güvenlik kurumlarının reformları ve demokratik geçiştir. Doç. Dr. Rouabhi Paris 2 Üniversitesi (Fransa), Deusto Üniversitesi (İspanya), Heidelberg Üniversitesi (Almanya) ve Fribourg Üniversitesi (İsviçre) gibi çeşitli kurumlarda bu alanlarda araştırmalar yapmıştır. Aynı zamanda Bouira Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (Cezayir) dersler vermekte ve araştırmalar gerçekleştirmektedir.

Doç. Dr. Rouabhi insan hakları, uluslararası hukuk ve asimetrik çatışmalar konularında üç kitap, ulusal ve uluslararası dergilerde birkaç makale yayımlamış, Cezayir içinde ve dışında çeşitli akademik toplantılara katılmıştır.

 

Rusya-Ukrayna Savaşının Mağrip Bölgesine Yansımaları

Eski Sovyetler Birliği’yle Mağrip ülkeleri arasındaki ilişkiler, bu ülkelerin bağımsızlıklarından sonra kendileri için se&ccedi...