Ekonomi Yayınlar

Brexit: OKA Bölgesi İçin Yeni Bir Ticaret Fırsatı

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (A B) ayrılmasıyla birlikte hem birlik ülkeleri hem de diğer birçok ülke bunun kendi ekonomileri üzerine etkisini hesaplamaya başladılar. AB ülkeleri İngiltere ile ticaret yapabilmek için artık fazladan bürokratik işlemlere maruz kalacaklarından dolayı bu süreçten negatif etkilenecekler. Ancak, birlik üyesi olmayan ülkeler tam tersi Birleşik Krallık ile ticaret hacimlerini artıracaklar ve bu durumdan faydalanma şansına sahip olacaklar. Bu bakış açısıyla, çalışmamızda Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin bu süreçten ne kadar fayda sağlayacaklarını irdelemekteyiz. Bu doğrultuda çalışmamızda Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki sektörlerin tek tek ihracat potansiyelleri analiz edilmektedir. Bulunan sonuçlara göre; Brexit sonrası Türkiye, Fas ve Tunus’un otomotiv sektörlerinin Birleşik Krallık’a ihracatını artırması mümkün gözükmektedir. Tekstil sektöründe ise Türkiye, Fas, Tunus ve Mısır’ın ihracatını artırma potansiyeli olduğu görülmektedir. 3. olarak ihracat potansiyeli bakımından bölgenin diğer bir önemli sanayisi, elektrikli makinalar ve bunların parçalarını üreten sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda da Türkiye, Mısır, Fas, İsrail ve Birleşik Arap Ermilrlikleri’nin öne çıktığı görülmektedir. Bölgenin tüm ülkelerini değerlendirdiğimizde Türkiye’nin Birleşik Krallık’a ihracat potansiyeli bakımından oldukça önde olduğu görülmektedir.