Burç Eruygur

Öz Geçmiş

Burç Eruygur, lisans derecesini Leiden Üniversitesinde Rusya ve Avrasya bölgesine odaklı olmak üzere Uluslararası Çalışmalar ana dalı ve Küresel İlişkiler yan dalı üzerinde yapmıştır. Aynı zamanda, aynı üniversitede yüksek lisans derecesini “Türkiye’nin İlerici Öz Belirlenimi: Stratejik Derinlik’ten Günümüzün Dış Politika Vizyonuna” başlıklı teziyle Uluslararası İlişkiler üzerinde tamamlamıştır. Yüksek lisansı ardından Kahire’de, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (UNOCHA) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi’nde staj yapmıştır.

ORSAM’a Kuzey Afrika Çalışmaları Araştırma Asistanı olarak katılan Burç Eruygur, ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca ve basit düzeyde Rusça bilmektedir.