Ceyhun Çiçekçi

Öz Geçmiş

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2011’de başladığı doktora çalışmalarını, aynı zamanda mensubu olduğu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde devam ettirmektedir. 2013’te Tel Aviv Üniversitesi’ne bağlı Moshe Dayan Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Ayrıca “Uluslararası Güvenlik Çalışmaları: Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Güvenlik Kuramı” ismiyle bir adet kitabı da bulunmaktadır. İsrail siyaseti, Türkiye-İsrail ilişkileri ve Güvenlik Çalışmaları alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir.

Türkiye-İsrail tamam... Peki Filistin normalleşir mi?

Türkiye-İsrail ilişkileri bir süredir normalleşme yolunda atılan adımlarla hareketli günler yaşıyor. 2010 yılında vuku bulan Mavi Marmara saldırısı so...

İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Aksı (mı?)

Bölgesel konjonktürdeki ani değişimler, yeni birlikteliklere ve konumlanışlara da yol açıyor. Devletler, bozulan ilişkilerini yenileriyle dengelemeye ...

Türkiye-İsrail İlişkilerinde Güncel İmkânlar

Türkiye-İsrail ilişkileri, güncel birtakım gelişmelerle yeni bir safhaya girmek üzere. Davos'taki sert monolog ve özellikle de Mavi Marmara hadise...

İsrail Dış Politikası’nda Türkiye’nin Önemi

Ekim ayı ortalarında Mitvim (İsrail Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü) tarafından hazırlanan bir çalışma, İsraillilerin dış politikaya yaklaşımları k...

Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki Konuşmasının Arkaplanı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler oturumu, dünya liderlerinin genel değerlendirmelerini sunması açısından, oldukça faydalı ve z...

İsrail Siyasetinde Neler Oluyor?

Araş. Gör. Ceyhun Çiçekçi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Filistin Barış Görüşmeleri’nin tıkanmasıyla ve Oslo Süreci’nin “bittiğinin” dillendirilmesiy...

Gazze'ye Yardım Konferansı'nı Anlamlandırmak

Araş. Gör. Ceyhun Çiçekçi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Filistin Barış Görüşmeleri'nin son raundundaki başarısızlık, bölgedeki tansiyonu tırmand...

İsrail'in Gazze Operasyonu ve Öngörüler

Araş. Gör. Ceyhun Çiçekçi, Çanakkale 18 Mart Mart Üniversitesi, ceyhuncicekci@comu.edu.tr Filistin Barış Görüşmeleri'nin akamete uğramasıyla bi...

Misilleme Eylemleri, Yahudi Değerleri ve İntifada

Araş. Gör. Ceyhun Çiçekçi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, ceyhuncicekci@comu.edu.tr Filistin Barış Görüşmeleri'nin başarısızlıkla neticelenmes...

Filistin Barış Görüşmelerinin İsrail Siyasetine Etkileri

Ceyhun Çiçekçi, Araş. Gör. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Filistin barış görüşmeleri, uzun ve başarısız geçmişiyle gelenekselleşmiş (hatta sektörleşmi...

Bir Siyonizm Pratiği: Ultra Ortodoksların Zorunlu Askerlikle İmtihanı

Ceyhun Çiçekçi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İsrail toplumunun ve siyasetinin önemli katmanlarından birini de ultra ortodokslar oluşturuyor. Ulus...

İsrail Bedevileri ve Prawer-Begin Yasası

Ceyhun Çiçekçi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ceyhuncicekci@comu.edu.tr İsrail siyasetinde bir süredir gündemde olan konu başlığı, özellikle Necef Çö...

İsrail Belediye Seçimleri Üzerine

Ceyhun Çiçekçi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ceyhuncicekci@comu.edu.tr İsrail siyasetini bütüncül/hiyerarşik bir şekilde algılamak, siyasallığı salt...

İsrail Ulusal Güvenliği ve Suriye İdeali

Ceyhun Çiçekçi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi & Moshe Dayan Center Devletler, ekseriyetle anarşik olarak tanımlanan uluslararası arenada öncelikle be...

İsrail Yönetişim Yasası: Çoğulcu Siyasetin Sonu mu?

Ceyhun Çiçekçi, Araştırma Görevlisi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi & Moshe İsrail siyaseti, kriz üretebilme potansiyeli açısından oldukça zengin....

İsrail Siyaseti ve Referandum Yasası

Ceyhun Çiçekçi, Araştırma Görevlisi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi & Moshe Dayan Center Arap-İsrail çatışması, başlangıcı itibariyle (Yishuv[1] dönem...