Levant Yayınlar

Doğu Akdeniz Enerji Sarmalını İsrail Enerji Politikaları Penceresinden Değerlendirmek

Doğu Akdeniz medeniyetler denkleminin merkezi olma pozisyonunu halen korumaktadır. Modern çağların en büyük ihtiyacı olan enerji konusunda da bu durumunu korumaktadır. Özellikle Doğu Akdeniz, uzun bir zamandır ticaret yollarının, enerji transfer güzergâhlarının ve ulaşımın temel noktalarından birisi durumundadır. 2010 yılından itibaren artan bir şekilde enerji kaynaklarının ardı ardına bulunduğu, doğalgaz yataklarının ülkelerin enerji politika ve stratejilerini yeniden şekillendirme ve yeniden inşa etme mecburiyetinde kaldığı bir bölge olmuştur.

İsrail, açık denizlerinde bulduğu doğalgaz yatakları ile tüm bu değişimin temelinde yer almaktadır. İsrail’in neredeyse tamamen dışa bağımlı olan enerji yönetimi ve politikalarının, gaz yataklarının keşfi ile yeniden şekillenmesi ve bu bağımlılıktan kurtulmasının üzerine enerji politikalarında ne gibi değişiklikler olacağı merak konusudur. İsrail, Ortadoğu’da, Doğu Akdeniz’de ve nihayetinde dünya genelinde etki gösteren devletlerden biriyken aynı zamanda genel devlet politikalarını uygularken enerji güvenliği, stabilizasyonu, ücretleri, temini, tüketim ve üretim dengesi gibi pek çok başlıktan etkilenmektedir. Başka bir ifade ile İsrail’i uyguladığı hangi politika olursa olsun bu politikayı tercih etmesinde etkili olan başat faktörlerden birisi içerisinde bulunduğu enerjiye bağlı-bağımlı jeopolitik ve stratejik durumdur. Bu nedenle İsrail’in enerji paradigmasında yaşanacak değişimlerin, diğer politika başlıklarında ve bu politikalardan etkilenecek diğer ülkelere de, değişimlere yol açacağı muhakkaktır.

İsrail’in sadece ülke içerisinde ve bölgesinde değil, enerji politikalarının ucunda Rusya, Avrupa bölgesi ülkeleri ve Amerika gibi ülkelerin de etkileneceği açıktır. Çalışma, İsrail’in temelinden değişen enerji politikalarını yeni keşifler doğrultusunda yeniden analiz etmeyi ve bu politikaların dolaylı ve dolaysız uzanımlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda İsrail’in bürüneceği yeni enerji politikalarının ilk elden Türkiye, Yunanistan ve Mısır gibi bölge ülkeleri ve ikincil olarak da Avrupa bölgesi ülkeleri, Amerika ve Rusya’ya etkilerinin neler olabileceğine dair çıkarımlar yapılmıştır.