Ertan Efegil

Öz Geçmiş

Ortadoğu’daki Gelişmelerin Analizi: Libya, Tunus, Bahreyn, Mısır ve Suriye

Doç. Dr. Ertan Efegil, Sakarya Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Soğuk Savaş döneminde, klasik güvenlik yaklaşımları, devletlerarası...

İran’ın Dış Politika Yapım Sürecini Etkileyen Unsurlar

İran, Ortadoğu bölgesinde, önemli bir bölgesel aktördür. Jeopolitik yapısı, toprak bütünlüğünü güvence altına alma isteği, olumsuz tarihsel tecrübeler...

Ortadoğu Ülkelerinin Dış Politikalarını Belirleyen Unsurlar

Doç. Dr.Ertan Efegil Sakarya Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Bir ülkenin dış politikasını, günümüzde artık sadece jeopolitik kuramlar ...