Habib Hürmüzlü

Öz Geçmiş

1933 yılında Irak’ın Kerkük şehrinde doğmuş, Türkmen Hürmüzlü ailesine mensuptur. 1954 yılında Bağdat Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1970 yılında Bağdat Üniversitesi’nde idare hukuku dalında yüksek lisans diplomasını almıştır. Altı yıl Kerkük’te avukatlık yapmış, 1960 – 1980 yılları arasında Vakıflar Ve Diyanet İşleri Bakanlığı’nda hukuk işleri müdürü ve genel müdür olarak görev yapmıştır. Bağdat’ta “El- Risaletul İslamiye” dergisinin 14 yıl yayın kurulu üyeliği yapmıştır.

Irak Türkmenlerinin 1960 - 1977 arası yayın organı olan “Kardeşlik” dergisinin yazı işleri sekreterliğini yürütmüştür. T.C. Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 1981 yılında çıkarılan Arapça “ Adwa El- Enbaa” gazetesinin 2 yıl koordinatörlüğünü yapmıştır. Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin İzmir şubesini kurmuş ve 3 yıl yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiştir.

2003 tarihinde Ankara’da kurulan “Irak Araştırma Merkezi”nin başkanlığını yürütmüştür. 2005 yılında “Global Strateji Enstitüsü”nde (Ankara) basın yayın uzmanı olarak çalışmış ve enstitünün çıkarmış olduğu aylık derginin başyazarlığı görevini üstlenmiştir. İstanbul’da çıkmakta olan Kardaşlık dergisinin yazı işleri kurulu üyeliğini ve derginin Ankara temsilciliğini yürütmektedir. 

Yayınlanmış bazı eserleri şunlardır: Kerkük Türkçesi Sözlüğü – Kerkük Vakfı yayınları – Türkçe,  Irak’ta Türkmen Boy ve oymakları – Global Strateji enstitüsü yayınları - Türkçe. Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü – Türkmeneli Vakfı yayınları – Türkçe. Beşir (Kerkük),  Kardeşlik (Bağdat), El- Risaletul İsalmiye (Bağdat), Türkmen (İzmir) , Kardaşlık (İstanbul), Kerkük (İstanbul), Türk Yurdu (İstanbul), Avrasya (Ankara), Kırmızı Çizgi (Ankara), global Strateji (Ankara), Orta Doğu Analiz (Ankara) dergi ve gazetelerinde yüze yaksın Arapça ve Türkçe Makalesi yayınlanmıştır. Arapça, Türkçe, İngilizce, Osmanlıca ve Azerice bilmektedir.

Irak’ta Türkçe Eğitimin Tarihçesi ve Hukuki Boyutu

Osmanlı Devleti’nin bugünkü Irak topraklarında  hâkim olduğu süre içerisinde eğitim, başta Türkmen bölgeleri olmak üzere, doğal olarak Türkçe yapılmak...

Hukuki Boyutuyla Kerkük Krizi

Kerkük Valisi, Kerkük il meclisine 14 Mart 2017 tarihli bir yazı yönelterek Kerkük’teki resmî dairelerin üzerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bay...

Kerkük'te Bayrak Krizi

Kerkük Valisi Necmettin Kerim, Kerkük İl Meclisine 14 Mart 2017 tarihinde resmî bir yazı göndererek Kerkük’teki tüm devlet kurum ve kuruluşlarının bin...

Irak’ta Partiler Yasası

Cumhuriyetin ilanından (1958) bu yana Irak’ta partilerin durumunu düzenleyen bir yasa çıkmamıştır. Bunun nedeni 1968 yılına kadar zaten yasal hiçbir p...

Irak’ta Resmi Diller Yasası ve Türkmenler

Bilindiği üzere Irak Devleti 1921 yılında kurulmuş, ilk anayasası da 1925 yılında çıkmıştır. Bu anayasanın 17. Maddesinde devletin resmi dilinin (Arap...

Kerkük Üniversitesi Rektörü Olayı ve Kerkük’teki Dengeler

4 Mayıs 2015 sabahı Kerkük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abbas Taki rektörlük binasının silahlı kişiler tarafından basılarak ve güç kullanılması sonu...

Irak Dil Kurumu Yasası ve Türkmenler

Irak Parlamentosu kısa bir süre önce “Irak Dil Kurumu” yasa taslağını kabul ederek yasalaştırmıştır. Yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğ...

Seçim Öncesi Irak: Korkular ve Beklentiler

Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı Irak’ta seçim yasasını değiştirme krizinden sonra, Baas Partisi ve Saddam Hüseyin’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle, b...

Irak Seçimleri Konusunda Son Gelişmeler

Habib Hürmüzlü, ORSAM Ortadoğu Danışmanı Irak’ta seçimlere kırk gün gibi az bir süre kalmışken siyasi çevreler hala Sorgulama ve Adalet Heyeti’nin Baa...

Irak'ta Genel Seçimler Öncesi Siyasi Fırtına

Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı Irak’ta seçim yasasının çıkması sancılı geçmiştir. Uzun çekişmelerden sonra yasa 9 Aralık 2009 tarihinde çıkmış ve seç...

Irak’ta İhtilal Gerçekleşir mi?

Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı Irak’ta bir askeri ihtilal olasılığı 2006 yılından beri gündemdedir. Amerikan işgalinden sonra siyasi atmosferden yara...

Irak’ta Seçim Yasası Çıkmazı Nihayet Çözüldü

Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı Irak’ta Amerikan işgalinden sonra ilk seçim yasası 2005 yılında çıkmış ve aynı yıl içinde parlamento seçimleri yapılmı...