IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu

Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı
Irak’ta 7 Mart 2010 seçimlerinin ardından hükümet kurma konusunda siyasi çekişmenin etkileri halen devam etmektedir. Hükümet kurma sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar hükümet kurulduktan sonra da sürmüştür. Irak’ta seçimde başarı elde eden 17 siyasi grubun içerisinde yer aldığı bir hükümetin kurulmuştur. Seçimde milletvekili çıkaran bütün grupların hükümet içerisinde yer alması, Irak’ta muhalefetsiz bir siyasi ortam yaratmıştır. Bu süreçte Irak Başbakanı Nuri El-Maliki, kurduğu hükümeti tamamıyla tek başına kontrol etme ve elinde tutma çabası gütmüştür. Maliki’nin bu çabasından rahatsız olan ve hükümette elde ettikleri paydan memnun olmayan Kürt İttifakı, Irakiye Listesi ve Sadr Grubu hükümet içi muhalefete başlamıştır. Bu muhalefete Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) zemin sağlamış ve öncülük etmiştir. Hükümet içi muhalefetin ortaya çıkması, bürokratik olarak zaten çok yavaş işleyen hükümeti iyice sarsmış ve neredeyse işlemez hale getirmiştir. Hükümeti ayakta tutmaya çalışan Nuri El-Maliki merkezi hükümetin tüm alanlardaki kontrolünü arttırmaya çalışmıştır.
 
Bu süreçte özellikle merkezileşmeyi hasara uğratan IKBY ile merkezi hükümet arasında bir siyasi çekişme başlamıştır. Nuri El-Maliki’nin 8 Mayıs 2012 tarihinde Kerkük’te Bakanlar Kurulu’nu toplamasının ardından askeri restleşmeyle siyasi çekişmenin boyutu genişlemiştir. Maliki’nin beraberinde Kerkük’e giren Irak ordusu Maliki şehri terk ettikten sonra da Kerkük’te kalmaya devam etmiştir.