Toplantı Tutanaklar

IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ’NDE SİYASAL GELİŞMELER VE TÜRKİYE İLE IRAKLI KÜRTLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ

15 Ağustos 2013 tarihinde Ankara'da Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)'ın organize ettiği Goran Partisi’nin katıldığı “Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Siyasal Gelişmeler ve Türkiye ile Iraklı Kürtler Arasındaki İlişkilerin Geleceği” çalıştayı düzenlenmiştir.
 
Açılış Konuşmasını ORSAM Başkanı Hasan Kanbolat’ın yaptığı çalışta iki oturumdan oluşmuştur. Birinci oturum Irak Kürdistan Bölgesi’nde Siyasal Yapı ve Goran Partisi’nin Yaklaşımı başlığı taşımaktadır. TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Nihat Ali Özcan yönetimindeki ilk oturumda konuşmacı olarak, Goran Partisi’nin Irak Parlamentosu Milletvekili ve Grup Başkanı Dr. Latif Muhammed, TOBB ETÜ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek, Goran Partisi’nin Siyasi Araştırmalar Merkezi’nin Koordinatörü Dr. Ako Hama Karim, ORSAM Danışmanı ve Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen ve Goran Partisi Siyasi Araştırmalar Merkezi Üyesi Dr. Mohamed Ali yer almıştır.
 
ORSAM Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen’in yöneticiliğini yaptığıIrak’ta Siyasal Gelişmeler, Enerji ve Türkiye ile Iraklı Kürtler Arasındaki İlişkiler başlığındaki ikinci oturumda konuşmacı olarak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Şaban Kardaş, Goran Partisi Siyasi Araştırmalar Merkezi Üyesi Dr. Darbaz Mohammed, ORSAM Ortadoğu Uzmanı Bilgay Duman ve KBY Parlamento Seçimi Goran Partisi Milletvekili Adayı Dr. Sardar Aziz katılmıştır.
 
Konuşmacılar KBY’de Demokratikleşme Sürecinin Değerlendirilmesi, Irak Kürdistan’ında Muhalefetin Tarihi, KBY’de Siyasal Dengeler ve Yakın Geleceğe İlişkin Beklentiler, Goran Partisi’nin Irak Kürdistanı’ndaki Temel Sorunlar Karşısındaki Çözüm Önerileri, Türk Dış Politikası Çerçevesinde KBY ile İlişkiler, Yaklaşan Irak Seçimleri, 2013 Seçimleri Işığında Irak’ta Yeni Siyasal Dengeler konu başlıklarında sunumlarını yapmışlardır. Çalıştaya ayrıca Tartışmacı olarak Akademisyen, Bürokrat ve Gazeteci katılmıştır.