Toplantı Tutanaklar

IRAK’TA SON GELİŞMELER VE TÜRKMENLERİN DURUMU” TOPLANTISI TUTANAĞI

ORSAM tarafından 7 Aralık 2012 Cuma günü “Irak’ta Son Gelişmeler ve Türkmenlerin Durumu”  başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir.
 
Yapılan toplantıda Irak’taki son gelişmeler ele alınarak, Irak ve Türkmenlerin karşı karşıya kaldığı veya kalabileceği jeopolitik konularda, uygun politika ve stratejiler tespit edilmesine katkıda bulunulması, aydınlar arası iletişimin geliştirilmesi amaçlanmıştır. “Irak’ta Son Gelişmeler ve Türkmenlerin Durumu”  olarak belirlenen ana başlık altında
 
- Irak’taki hükümet krizi ve Türkmenlerin tutumu,
- Bölgesel Kürt Yönetimi ile Irak merkezi hükümeti arasındaki çekişmenin
- Türkmenlere etkisi ve Türkmenlerin izlemesi gereken stratejiler,
- 2013 ve 2014’te yapılması planlanan yerel ve genel seçimler,
- Irak bütçesinden Türkmenlere verilen bütçenin kullanılması amacıyla ihtiyaçları ve öncelikleri alt başlıklar olarak ele alınmıştır.