Geçmiş Etkinlikler

Irak’ta Sünnilerin Durumu ve Musul-Kerkük’ün Geleceği Çalıştayı

26 Ekim 2017 tarihinde ORSAM ve Muttahidoon işbirliğinde Ankara'da “Irak’ta Sünnilerin Durumu ve Musul-Kerkük’ün Geleceği” başlıklı kapalı bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda Irak’tan Türkiye’ye gelen siyasetçi, akademisyen ve uzmanların yanı sıra, Türkiye’den bürokrat, akademisyen, uzman ve araştırmacıları da çalıştayda yer almıştır. Çalıştayda Irak'ta Sünni bölgelerinin genel durumu,  Musul-Kerkük'ün geleceği ve Türkiye-Irak ilişkileri tartışılmıştır.