Analiz

Irak Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi ve Güvenlik Sorunları

Körfez Savaşı’ından itibaren Irak’ın güvenliği, toprak bütünlüğü ve devlet dışı aktörlerin bu ikisi üzerindeki etkisi sadece Ortadoğu için değil, aynı zamanda küresel güvenlik için daha önemli hale gelmiştir. Diğer ülkelerin müdahalesi, devlet otoritesinin başarısız devletlerde olduğu gibi zayıflaması, etnik veya mezhepsel motifli devlet dışı aktörlerin ortaya çıkışı ve artan güç ve dönüşümleri Irak güvenlik atmosferini, bölgesel ve uluslararası etkileri olan potansiyel bir tehdit haline getirmiştir. Bu bağlamda, bu çalışma ilk olarak 2003’ten sonra Irak’taki güvenlik ortamındaki değişim hakkında genel bir bakış sunmayı, ardından Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan mevcut Irak Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi’nin ana hatlarına değinmeyi ve son olarak bu belgenin içeriğinin mevcut güvenlik durumuna nasıl cevap verdiği hakkında bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır.