Panel

İsrail’in Bitmeyen Siyasi Krizi: İdeolojik Kamplaşma ve Yenilenen Seçimler

İsrail her ne kadar son dönemde önemli dış politika kazanımları elde etmiş olsa da, iç politika çalkantılarına bir türlü engel olamamaktadır. Özellikle Kasım 2018’den beri süregelen siyasi kriz nedeniyle, şimdiye kadar tarihinde görülmedik bir şekilde ard arda üç seçim yapılmış ve 23 Mart 2021’de de dördüncü seçime gidilmesi planlanmaktadır.

Önceki üç seçim sonucunda da istikrarlı bir hükümet kurulamamış ve ülke uzun süre geçici hükümetlerle yönetilmek durumunda kalmıştır. En son Mayıs 2020’de kurulan ulusal mutabakat hükümeti niteliğindeki zoraki hükümet de, beklentiler paralelelinde uzun ömürlü olmamış ve Aralık 2020’de dağılmıştır.

Mart 2021 seçimleri öncesinde İsrail siyasetinde önemli bir hareketlilik gözlenmektedir. Zira şimdiye kadar ne sağ/muhafazakar kanat ne de sol/merkez kanat mecliste çoğunluğu elde edemediğinden, görece uzun soluklu hükümet formasyanları mümkün olmamıştır. Bu tecrübe; hem mevcut parti ve ittifak liderlerine hem de bu seçimle birlikte müstakilen seçimlere girecek yeni siyasi oluşumlara, farklı bir yöntem uygulamayı dikte etmektedir. Zira bazı partilerde ve/veya ittifaklarda yaşanan gelişmeler de bunu doğrular mahiyettedir. Çünkü partilerinin ülkenin sorunlarına çözüm üretmediğini düşünen bazı siyasiler yeni partiler kurararak yollarını ayırırken, bazıları da içinde yer aldıkları ittiaklardan ayrılarak yeni bir arayışa girmişlerdir.  Tüm bu arayışlar 23 Mart seçimlerinin sonuçlarına yönelik ilgiyi arttırmış gözükmektedir.

Ortadoğu bölgesindeki tüm gelişmeleri yakından takip eden ORSAM, Türk kamuoyunun konuyla ilgili merakını giderebilmek için, bu panelde konunun uzmanlarını bir araya getirerek, bahse konu sorulara cevap arayacaktır. Bu kapsamda, İsrail siyasetinde öne çıkan gelişmeler ele alınıp; siyasi partilerin ve ittifakların seçime yönelik hazırlıkları, ortaya çıkan yeni partiler, mevcut ittifaklardaki bölünme ile sağ veya sol kanattaki yeni itttifak arayışları ve son olarak özellikle halihazırdaki iktidar bloğundaki yönelim değişiklikleri değerlendirilecektir.

Bu gelişmeler ışığında, İsrail’de seçim sonrası siyasi tabloya yönelik tahminler ve olası yeni hükümetlerin başta Türkiye olmak üzere, bölge ülkeleri ve küresel aktörlerle ilişkileri de panelde cevap aranacak diğer sorular olacaktır.

15 Şubat 2021, Pazartesi
Saat: 20.00-21:30

Moderatör
Haydar Oruç, ORSAM Filistin/İsrail Çalışmaları Uzmanı

Konuşmacılar
Dr. Öğr.Üyesi Gökhan Çinkara, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Ferit Belder, Araştırmacı
Gazeteci Mustafa Fatih Yavuz, TRT World, Filistin/İsrail Muhabiri

Yer
ORSAM Zoom ve Youtube kanalları üzerinden canlı yayın yapılacaktır
Panel dili Türkçe’dir.