Kriz Dönemlerinde Su Politikaları: Türkiye-Suriye

Dünya yüzeyinde tahmini su miktarı 1,386 milyon km3’tür. Bu miktarın %2,5’i tatlı sudur. Toplam sumiktarı 35,2 milyon km3’e tekabül etmektedir. Tatlı suyun h,7’si buzullarda (%0,8’i Tiyal Tabakasında), 0,1’i yeraltı suyu olarak, %0,4’ü ise atmosfer ve yüzeyde bulunmaktadır. Söz konusu 0,4’lük oranın g,4’ü tatlı su göllerinde, %8,5’i sulak alanlarda, ,2’si toprak nemi olarak, %1,6’sı nehirlerde, %9,5’i atmosferde ve %0,8’i bitki ve hayvanlarda bulunmaktadır. Ekonomik olarak ulaşabildiğimiz su kaynağı miktarı çok azdır ve bu miktar dünya yüzeyinde eşit olarak dağılmamıştır.

 

Su kaynakları üzerinde, hem insan faaliyetleri hem de doğanın yarattığı değişimler nedeniyle çift yönde baskı gelişmektedir. Özellikle su sıkıntısı olan bölgelerde aşırı nüfus artışı, kırsaldan şehirlere doğru artan göç ve bunun sonucu oluşan nüfus değişimleri, gıda güvenliği, sosyo-ekonomik refahın artması, tarımsal, evsel ve sanayi kaynaklı kirlilik, küresel iklim değişikliği sonucu yağış rejimlerinin değişmesi hidrolojik döngünün tüm elemanlarını etkilemektedir. Bunun sonucunda dünya üzerinde yer alan su kaynakları gün geçtikçe hem miktar hem de kalite açışından değişime uğramaktadır. Yapılan çalışmalar ile 2025 yılında 3 milyar insanın su sıkıntısı ile karşı karşıya kalacak ülkelerde yaşayacağı tespit edilmiştir.