Mehmet Fatih Arslan

Öz Geçmiş

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu. Alanı ile ilgili araştırma yapmak üzere 2005'te Millî Eğitim Bakanlığının bursuyla Ürdüniyye Üniversitesinde, 2007’de Universitaet Tübingen'de bulundu. 2008 Yılında “Fahreddin Razi'de Varlık ve Mahiyet Kavramları” başlıklı yüksek lisans tezini sundu. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 2015 yılında “Celâdeddin Devvânî’nin Varlık Felsefesi” başlıklı doktora tezini savunan Arslan, 2018-2019 yılları arasında Harvard Üniversitesinde Osmanlı düşüncesi üzerine çalışmalar yapmak için bulundu. Hâlen İstanbul Üniversitesinde öğretim üyesi olarak klasik sonrası İslam düşüncesi ve İslam siyaset felsefesi üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.