Mübarek Öncesi Mısır: Jeopolitik Konum, İç ve Dış Politika

Ali Oğuz Diriöz, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi
Firavunlar ülkesi Mısır’da bulunan piramitleri, adeta geçmişten günümüze o ülkeyi yönetenlerin halk üzerindeki baskısının ve toplumun sosyal piramit yapısının simgesi olarak algılamak mümkündür. Tahrir Meydanı’nda 2011 başlarında yaşanan gösteriler sonucu Mübarek’in görevden ayrılması ile sonuçlanan hadiseler, Arap Baharının Tunus ile sınırlı kalmayacağını ve en kalabalık Arap devletinde dahi göstericilerin devlet başkanını istifa ettirebileceklerini göstermiştir. Bu süreçte, 30 yıldır baskı rejimi ile yönetilen Mısır halkının, başta ekmek olmak üzere hızla artan gıda fiyatlarına karşı gelmelerinin önemli etkisi olduğu görülmektedir.