Ortadoğu Analiz Ekim / Cilt:12 / Sayı:106

Değerli okuyucular,

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki güncel gelişmeleri ayda bir kapsamlı analizler ile ilginize sunduğumuz Ortadoğu Analiz’in 106. sayısıyla karşınızda olmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu sayımızda Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başarısız ve insani drama yol açan başarısız Afganistan çekilmesi ile yeniden gündemimize giren Afganistan meselesini önemli boyutları ile ele almaktayız. İkinci Taliban döneminin başlaması ile Afganistan’daki yeni rejime ilişkin Ortadoğu ve özellikle Körfez’deki aktörlerin tutumlarının ne olacağı ayrı merak ve tartışma konusu olmaktadır. Bu bağlamda özellikle İran, Türkiye ve Katar gibi ülkelerin bu meselede fazlası ile ön plana çıktığı ve Hindistan-Pakistan çekişmesinin de Afganistan’daki gelişmelerde kendini hissettirdiği anlaşılmaktadır. Dolayısı ile bahsi geçen aktörlerin aktif rolleri ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ise şimdilik ihtiyatlı tavırları Orta Asya bölgesinde kalmasına rağmen Afganistan meselesini de adeta Ortadoğululaştırmıştır. Bu bağlamda bu sayımızda bahsi geçen aktörlerin Afganistan yönelimi, aralarındaki farklılıklar ve II. Taliban yönetimine ilişkin olasılıklar ilginize sunulmaktadır.

Bu kapsamdaki değerlendirmelerin dışında Ortadoğu’da son dönemde yoğunlaşan normalleşme süreçlerinin temel motivasyonlarını sorgulayan ve bu süreçlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan analizimizde bu sayımızda mevcuttur. Yine dergimizin temel kısımlarından olan Irak merkezli gelişmeler de bu sayımızın önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu çerçevede yaklaşan Irak seçimlerinde önemli Şii din adamları Ali el-Sistani’nin ve Mukteda es-Sadr olası rolüetkisi, Türkiye-Irak arasındaki ekonomik ilişkilerdeki sorunlar-fırsat alanları ve ABD’nin Irak ve Afganistan’dan çekilmesindeki farklılıklar-benzerlikler analiz edilmiştir. Dergimizin önemli unsurlarından olan Kuzey Afrika ve diğer bazı Afrika ülkelerindeki gelişmelere yönelik analizler çerçevesinde Gine’de yaşanan darbe sürecine, Libya- Sudan merkezli kırılganlıklara ve seçim süreçleri ile son dönemde bölge siyasetinde fazlası ile tartışılan Etiyopya’daki gelişmelere ilişkin güçlü yorumları da keyifle inceleyebilirsiniz.

Gelenek olduğu üzere bu sayımızda da kapak konumuzu film(ler) üzerinden değerlendirdiğimiz bölüm, ağustos ayı içerisindeki önemli olaylara ilişkin kronoloji ve yine temel konumuza ilişkin önde gelen Ortadoğu uzmanları ile mülakat gibi kısımlar yer almaktadır. Mülakat kısmında bu sayımızda Pakistan Milli Savunma Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün önemli akademisyenlerinden Dr. İmran Eşref’in özellikle Afganistan meselesine ilişkin dikkate değer yorumları yer almaktadır. Dahası bu sayımızda yeni bir süreci başlatmış bulunmaktayız. Kapak konusu ile ilgili olması planlanan biyografi kısmı çerçevesinde bölgedeki önemli figürlere ilişkin önemli detayları sizlere sunmayı hedeflemekteyiz. Bu çerçevede bu sayımızda II. Taliban rejiminin ön plandaki isimlerinden ve Taliban’ın kurucularından Molla Abdulgani Birader’in fikirlerini, Taliban içindeki konumunu ve diğer önemli detayları barındıran biyografisini dikkatinize sunmaktayız.

Keyifli okumalar dileğiyle…