Recep Yorulmaz

Öz Geçmiş

  • Dr. Öğr. Üyesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü

 

Recep Yorulmaz 1985 yılında Soma’da doğmuş, orta öğretimini burada tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2008 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünde bitirmiştir. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yurt Dışı Yüksek Lisans bursunu kazanmıştır. 2009-2010 yılları arasında ABD’nin Ohio eyaletinde Case Western Reserve Üniversitesi’nde aldığı dil eğitiminin ardından 2010-2012 yılları arasında aynı ülkede, South Carolina eyaletinde, Clemson Üniversitesinde, İktisat alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2012-2016 yılları arasında İngiltere’de Sheffiled Üniversitesinde yine İktisat alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Recep Yorulmaz, kamu ekonomi, kamu maliyesi, maliye politikası ve İslami finans konularında araştırma ve öğretim tecrübesi olan bir akademisyendir. Mevcut araştırma alanları, ORSAM ile ilintili olarak, Ortadoğu ekonomisi konularına odaklanmaktadır. Ulusal ve uluslararası hakemli akademik dergilerde ve ORSAM kapsamındaki süreli ve süresiz yayınlarda yer almış çeşitli makaleleri ve analizleri bulunmaktadır.

EKONOMİK PERSPEKTİFTEN TÜRKİYE-BAE NORMALLEŞMESİ

EKONOMİK PERSPEKTİFTEN TÜRKİYE-BAE NORMALLEŞMESİ

TÜRKİYE-IRAK EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE ZORLUKLAR VE FIRSATLAR

TÜRKİYE-IRAK EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE ZORLUKLAR VE FIRSATLAR

Brexit: OKA Bölgesi İçin Yeni Bir Ticaret Fırsatı

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (A B) ayrılmasıyla birlikte hem birlik ülkeleri hem de diğer birçok ülke bunun ke...

ARAP BAHARI SÜRECİNDE GÖÇ DALGASI VE EKONOMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ARAP BAHARI SÜRECİNDE GÖÇ DALGASI VE EKONOMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

SEZAR YASASI’NIN SURİYE VE LÜBNAN EKONOMİSİNE ETKİLERİ

SEZAR YASASI’NIN SURİYE VE LÜBNAN EKONOMİSİNE ETKİLERİ

KOViD-19’UN ORTADOĞU EKONOMiLERİNE YANSIMALARI

KOViD-19’UN ORTADOĞU EKONOMiLERİNE YANSIMALARI

TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ ENERJİ POLİTİKASI VE ETKİLERİ

TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ ENERJİ POLİTİKASI VE ETKİLERİ

DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ DENKLEMİ VE TÜRKİYE

DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ DENKLEMİ VE TÜRKİYE

ERKEN SEÇİM ARİFESİNDE IRAK EKONOMİSİ VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

ERKEN SEÇİM ARİFESİNDE IRAK EKONOMİSİ VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

ARAP AYAKLANMALARI’NIN 10. YILINDA ORTADOĞU EKONOMİLERİ

ARAP AYAKLANMALARI’NIN 10. YILINDA ORTADOĞU EKONOMİLERİ

ABD Yaptırımları ve Son Gelişmelerin İran Ekonomisine Etkileri

Yakın dönem dünya siyasetinde yaşanan gerilimlerin, ekonomik yaptırımların devreye sokulması ile ticaret savaşlarına dönüşmesi en ...

Doğu Akdeniz’de Türkiye-Rusya İş birliği ve Libya Krizinin Ekonomi Politiği

Türkiye – Rusya Enerji İş birliği Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 2012 yılında elde edilen ve 33 milyar doları aşan ikili ticare...

Doğu Akdeniz’de Küresel Denklemlerde Türkiye Etkisi

Devam Eden Bölgesel Denklemler ve Türkiye Doğu Akdeniz’de enerji mücadelesi, tüm sıcaklığı ve harareti ile devam etme...

Suudi Arabistan Ekonomisi için 2030 Vizyonu ve Aramco’nun Önemi

Muhammed Bin Nayef’in yerine, 2017 yılında veliaht prens ilan edilen Muhammed Bin Salman ile birlikte Suudi Arabistan siyasi ve ekonomik a...

Muhammed Bin Salman Dönemi ve Suudi Arabistan - Türkiye Ekonomik İlişkileri

Suudi Arabistan Ekonomisine Genel Bir Bakış Suudi Arabistan, dünyanın en büyük 26. ihracat ekonomisi olmasının yanında; Ekonomik Karma...

Doğu Akdeniz’de Potansiyel İş Birlikleri ve Ortaklıklar

Tarihin her döneminde dünya ticaretinin en önemli güzergahlarından biri olan Akdeniz, 21. yüzyılın başından itibaren enerji k...

Doğu Akdeniz’de Yeni Denklemler

Küresel Mücadele Alanı Doğu Akdeniz Son dönemde Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon rezervleri, bölgesel dinamiklerin yen...

Doğu Akdeniz’de Yeni Enerji Kaynaklarının Ekonomi Politiği

Afro-Avrasya’nın merkezinde yer alan, Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu’nu birbirine bağlayan, Süveyş Kanalı ve Cebelitarık Boğazı gib...