Toplantı Tutanaklar

RUS – TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

25 Mart 2013 tarihinde Rusya Federasyonu’nun St. Petersburg şehrinde RİSİ (Rusya Stratejik Araştırmaları Merkezi) - ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmaları Merkezi) Beşinci Ortak Toplantısı yapılmıştır. Daha önce Moskova, Ankara, Rostov ve Antalya olmak üzere dört yuvarlak masa toplantısı gerçekleştiren taraflar, St. Petersburg’daki toplantıda Türk-Rus münasebetleri konusunu ele almışlardır. Toplantıda Türkiye ile Rusya’yı XXI. yüzyılın başında yakınlaştıran faktörler, Türk-Rus münasebetlerinin gelişimindeki engeller, Türkiye ile Rusya arasında ekonomi ve enerji alanlarında gelişen işbirliği ve bu alanlardaki sorunlar, Avrasya, Karadeniz, Orta Doğu bölgelerinde Türk-Rus işbirliği ve rekabeti gibi konular tartışılmıştır.