Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde Sivil Toplum Kuruluşları ile Toplantıya İlişkin Notlar

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde 19 Temmuz 2012 tarihinde “Su Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” konulu bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantının amacı havzalarda yapılan çalışmaların eşgüdümünün sağlanması ve ortak bir çalışma platformunun oluşturulması olarak belirlenmiştir. Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları arasında Doğa Araştırmaları Derneği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Doğa Koruma Merkezi, Türkiye Ziraat Odaları, Coca-Cola Hayata Artı Vakfı, UNDP Türkiye, Yaşama Dair Vakfı, Tema Vakfı, ORSAM Su Araştırmaları Programı sayılabilir.

 

Toplantın sabah bölümünde Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı birinci yılını dolduran Genel Müdürlüğün faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Prof. Kınacı’nın vurguladığı konular şu şekilde sıralanabilir:

 

* Havza bazında yönetim,

* Ergene havzasında kirliliğin kontrolü amacıyla Ankara’da anında izleme ve gözlemeyi sağlayacak bir yapının oluşturulma çalışmaları,

* Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulması ve bu kurulun alt birimlerini oluşturacak olan Havza Yönetim Kurulları’nın oluşturulması;

* Su kayıp ve kaçakları konusunda yapılan çalışmalar,

* Evsel atık suyun sulamada tekrar kullanımına ilişkin çalışmalar,

* Tarımdan Dönen suyun kontrolü ve tuzluluğunun azaltılma çalışmaları,

* Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi’ne uyum çalışmaları.

 

Toplantının ikinci bölümünde ise bazı sivil toplum kuruluşları yaptıkları çalışmalar ve yürüttükleri projeler hakkında bilgi vermişlerdir. Coca-Cola Hayata Artı Vakfı’ndan Erdal Kiraz vakfın projeleri ve ilkeleri hakkında bilgi vermiştir. Çevresel ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek için kamu, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalıştıklarını vurgulayan Kiraz, gübre kaynaklı tarımsal kirliliğin önlenmesi ve Adana Yumurtalık yakınlarında bulunan Gölcihan gölünü yaşatmak için yürüttükleri projeler hakkında bilgi vermiştir.

 

Bir diğer katılımcı sivil toplum kuruluşu olan Doğa Koruma Merkezi’nden Hüma Ülgen Zeydanlı da merkezlerinin amacını “Doğa koruma konusunda yapılmak istenen çalışmalara bilimsel destek sunmak” olarak açıklamış ve projelerinden bahsetmiştir.

 

UNDP Türkiye’den (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)  Katalin Zaim de UNDP’nin çevre ve su konusundaki rolü ve Türkiye’deki uygulamalar konusunda bilgi vermiştir. Seyhan nehri havzasındaki kentler üzerindeki su baskısı ve iklim değişikliği konusundaki çalışmalarını anlatan Zaim ayrıca Ankara yakınlarındaki Sarayköy’de yaptıkları çalışmalara da değinmiştir.

 

Yaşama Dair Vakfı’ndan Arda Türker de vakfın yer aldığı projeler ve ortak çalışma yaptıkları kuruluşlar hakkında bilgi vermiştir. Çalışmalarında paydaş analizini temel aldıklarını belirten Türker, paydaşların sorunlara ilişkin algılamalarına özel bir önem verdiklerinin altını çizmiştir.

 

TEMA Vakfı’ndan Mahir Gürbüz ise hazırladıkları “Su Kanunu Taslağı”nı tanıtmıştır.

 

Toplantının değerlendirme kısmında ise gerek toplantıyı düzenleyen Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, gerek katılımcı sivil toplum kuruluşları toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirmiş ve toplantıların devamı üzerinde mutabakata varılmıştır. Daha sonra yapılacak toplantılarda sivil toplum kuruluşları ile Genel Müdürlüğün birlikte çalışmalar yapması isteği her iki kesim tarafından da dile getirilmiştir. Bu yöndeki çalışmaların çağdaş su yönetimi ilkelerinden olan katılımcılığı artıracağı açıktır.