Suriye Krizinin Komşu Ülkelere Etkileri Çalıştayı, 26.04.2016


26.04.2016 tarihinde Ankara Swiss Otel’de ORSAM, Konrad Adenauer Vakfı Türkiye temsilciliği desteğiyle yürüttüğü saha çalışması neticesinde hazırlanan "Suriye Krizinin Komşu Ülkelere Etkisi" başlıklı raporun tanıtıldığı ve Suriye Krizinin Komşu Ülkelere Etkilerinin tartışıldığı bir çalıştay gerçekleştirildi.