Toplantı Tutanaklar

TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ: BUGÜNDEN YARINA

6 Mayıs 2013 tarihinde A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Ekonomik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi, Kırgız-Rus Slav Üniversitesi Stratejik Analiz ve Öngörü Merkezi ORSAM ve The Black Sea International katkıda bulunduğu Türkiye - Kırgızistan İlişkileri: Bugünden Yarına çalıştayı düzenlenmiştir.
 
Açılış Konuşmalarını Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ermek İbrahimov, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe yapmıştır. Çalıştayda “Türkiye-Kırgızistan Diplomatik İlişkileri”, “Jepolitik Alanda Türkiye-Kırgızistan İşbirliği”, “Türkiye-Kırgızistan İlişkilerine Genel Bir Bakış”, “Ekonomi Alanda Gelişen Türkiye-Kırgızistan Münasebetleri”, “Türkiye-Kırgızistan Münasebetlerinin Durumu ve Geleceği” konuşulmuş ve tartışılmıştır.