Dil Kursları

Arapça Dil Kursu-2022

  • istanbul
Köklü ve çok zengin bir dil olan Arapça, dünyada en çok konuşulan diller arasında 5. sırada yer almaktadır. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerde kabul edilen 6 resmî dilden biri olup yaklaşık 400 milyon insan t...

Arapça Dil Kursu-2020

  • Zoom
Köklü ve çok zengin bir dil olan Arapça, dünyada en çok konuşulan diller arasında 5. sırada yer almaktadır. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerde kabul edilen 6 resmi dilden biri olup yaklaşık 400 milyon insan tarafın...

Arapça Dil Kursu-2019

  • ORSAM
Köklü ve çok zengin bir dil olan Arapça, dünyada en çok konuşulan diller arasında 5. sırada yer almaktadır. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerde kabul edilen 6 resmi dilden biri olup yaklaşık 400 milyon insan tarafın...