Liderlik ve Kişisel Gelişim

Irak Türkmenleri için Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu Seminerleri

  • Zoom
Amaç Irak tarihi boyunca bir devlet politikası olarak görmezden gelinen Türkmenler, 2003 sonrası süreçte de ülkede oluşan yeni düzende yerini alamamışlardır. Bu durumun oluşmasında Irak’taki istikra...

Türkmen Gençler Bireysel ve Sosyal Gelişim Kampı

  • Antalya
Irak’ta Araplar ve Kürtlerden sonra üçüncü asli unsur olan Türkmenler; Suriye’den Filistin’e kadar yayılan bölgede hatırı sayılır bir nüfusa sahiptir. Türkmenler, g&uu...

Türkmen Gençler için Liderlik ve Kişisel Gelişim Programı

  • ORSAM
Türkmenler Irak’ta Araplar ve Kürtlerden sonra üçüncü asli unsur, Suriye’de de ve Filistin’e kadar yayılan bölgede hatırı nüfusları vardır. Irak’ta Baas döneminde ciddi baskı altı...