Panel

İsrail’in Bitmeyen Siyasi Krizi: İdeolojik Kamplaşma ve Yenilenen Seçimler

  • 15.02.2021
  • 20:00 - 21:30
  • Youtube
İsrail her ne kadar son dönemde önemli dış politika kazanımları elde etmiş olsa da, iç politika çalkantılarına bir türlü engel olamamaktadır. Özellikle Kasım 2018’den beri süregelen siyasi kriz nedeni...

Ferit Belder

Haydar Oruç

Gökhan Çinkara

Mustafa Fatih Yavuz

Türkiye-Lübnan İlişkileri ve Doğu Akdeniz’de İşbirliği İmkanları

  • 15.02.2021
  • 16:00 - 17:30
  • Youtube
Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğal kaynaklar siyasi tartışmaları beraberinde getirmiştir. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler, doğal kaynakların paylaşımı ve uluslararası pazarlara ulaştırılması konusunda görüşmeler yapmaktadır. B...

Mustafa Yetim

Recep Yorulmaz

Saeed Kozah

Gülşen Sağlam

Dania Kulailat Khatib

Ortadoğu Jeopolitiğinde Doğu Akdeniz

  • 10.02.2021
  • 20:00 - 21:30
  • Youtube
Siyasi ve ekonomik anlamda Doğu Akdeniz, Ortadoğu gündeminde aktifliğini koruyan bir konudur. Sahip olduğu rezervler ile önemli bir çekişme noktası haline gelen bölge, farklı siyasi blokların yüz yüze geldiği bir arena...

Mustafa Yetim

Recep Yorulmaz

Emete Gözügüzelli