Güvenlik ve Radikalleşme Çalıştayı, Oturum I, 12.05.2017


ORSAM ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı’na bağlı Nahrain Araştırmalar Merkezi işbirliğinde, Ankara’da "Güvenlik ve Radikalleşme" konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay’da Irak’tan Türkiye’ye gelen akademisyen ve uzmanların yanı sıra, Türkiye’den bürokrat, akademisyen, uzman ve araştırmacıları da çalıştayda yer almıştır. Çalıştayda temel olarak aşağıdaki konular tartışılmıştır.