Bakış

ITC’nin Son Kurultayı ve Yeni Siyaseti

 

ITC’nin Tarihsel Süreci
Irak Türkmen Cephesi (ITC) 23 Mayıs 2022’de ikinci olağan kongresini gerçekleştirmiştir. Irak Parlamentosu 2014-2018 dönemi Milletvekili Hasan Turan, söz konusu kurultayla Türkmenlerin en büyük siyasi kuruluşu olarak bilinen ITC’nin 8. başkanı olarak seçilmiştir. ITC’nin kurultay zincirinin devam etmesi bakımından son kurultay, Türkmen siyasi tarihinin gelişimi açısından önemli bir ilerleme olarak nitelendirilmektedir.

Modern Irak tarihi boyunca Irak’taki siyasi ve kültürel haklarını elde etme çabalarında genellikle baskıyla karşılaşan Türkmenler, 1991 yılında Irak’ın kuzeyinde ilan edilen güvenli bölgede siyasi oluşumlarını kurmaya başlamışlardır. Irak’ın kuzeyindeki güvenli bölgede Baas rejimi baskısından uzak olarak Türkmenler, Irak’ın toprak bütünlüğü esasından hareket ederek millî ilkeleri doğrultusunda siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri kurmuşlardır. Türkmenler, kurdukları siyasi partiler arasındaki görüş farklılığına rağmen millî çıkarlar ve stratejik konular bağlamında birliklerini korumuştur. 24 Nisan 1995 tarihinde ITC; Irak Millî Türkmen Partisi, Türkmeneli Partisi, Türkmen Bağımsızlar Hareketi, Türkmen Kardeşlik Ocağı (Erbil Şubesi), Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği kurumlarının bir araya gelmesiyle çatı kuruluşu olarak tesis edilmiştir. ITC’nin kuruluş amacı ise Türkmenlerin haklarını savunmak, sorunlarına çözüm bulmak ve Türkmen toplumuna yönelik baskıları bertaraf etmek ve bölgedeki çatışmaların sona ermesine diyalog yoluyla katkı sağlamak olmuştur.

ITC, ilk kurultayını 4-7 Ekim 1997 tarihlerinde Erbil’de yapmıştır. ITC, Baas rejimi döneminde Erbil’de toplam 2 ve 2003-2018 yılları arasında Kerkük’te 4 kurultay olmak üzere toplam 6 kurultay gerçekleştirmiştir. Irak’ta siyasi partiler yasası onaylandıktan sonra her siyasi partinin kendi iç tüzüğüne göre demokratik bir şekilde parti başkanın seçilmesi hükme bağlanmıştır. ITC’nin iç tüzüğüne göre her 4 yılda bir kurultayın yapılması gerekmektedir.  Dolayısıyla ITC, Irak’ta Yüksek Seçim Komiserliği tarafından bir siyasi parti olarak tescil edildiği için her 4 yılda bir kendi iç tüzüğüne göre kurultay yapmak zorundadır. ITC, Irak Siyasi Partiler Yasası’nın kararlarına göre ilk kurultayını 2019 yılında yapmıştır. ITC’nin düzenli bir şekilde kurultaylar gerçekleştirmesi, parti içi demokrasi ve parti disiplinin yerleşmesine katkı sağlamaktadır.