Mustafa Bousuba

Öz Geçmiş

Badji Mokhtar Annaba Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde öğretim görevlisi olan Dr. Bousboua Mostafa, Batna 1 Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine sahiptir. Araştırma ve ilgi alanları uluslararası ilişkiler teorileri, dış politika, güvenlik ve göç çalışmaları üzerinde odaklanmaktadır. Ulusal dergilerde birçok çalışması yayımlanmıştır. Arapça ve İngilizce olarak çok sayıda kitabın ortak yazarlığını yapmıştır.