Bakış

Pençe Harekâtları ve PKK’nın Propaganda Stratejisine Etkileri

Türkiye’nin 2019 yılında Pençe Harekâtı adıyla Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerine ve varlığına yönelik başlattığı harekât dizisi 2022 yılı itibarıyla bu bölgelerde oluşturulan farklı alanlarda devam etmektedir. Söz konusu harekât dizisi, terör örgütü PKK’nın büyük kayıplar vermesinin yanı sıra terörle mücadelede konsept değişiminin somut yansımalarını ortaya koymasıyla da istisnai bir konuma ulaşmıştır. Geçmiş harekât konseptlerinden farklılaşarak sınır ötesinde terörle mücadele bağlamında süreklilik ve alan kontrolü temelli bir yaklaşımı yansıtan yeni konsept, aynı zamanda PKK’nın stratejik açıdan içinde bulunduğu kaosu derinleştirmiştir. Bu bağlamda PKK, söz konusu yeni konseptle uyumlu bir örgütsel strateji arayışına girmiştir.

Söz konusu strateji arayışının kendisini en somut biçimde gösterdiği boyutlardan biri propaganda faaliyetleri olmuştur. PKK bu süreçte uzun yıllar boyunca esas aldığı propaganda faaliyetlerini Pençe Harekâtları ve yeni konjonktürle uyumlu hâle getirebilmeyi amaçlamış; bu doğrultuda ciddi dönüşümler meydana getirmiştir. Bu dönüşümlerle birlikte örgütsel varlığını koruma, daha fazla uluslararası ve yerel destek sağlama çabasına giren terör örgütü, bir çıkmaza sürüklenmiştir.