Bakış

Suriye’de PYD Eğitim Sisteminde PKK’nın Rolü

Suriye’de krizin başından bu yana çatışan tarafların kontrol ettikleri bölgelerde en fazla müdahalede bulunduğu alan eğitim sistemi olmuştur. Aynı şekilde terör örgütleri de iç savaş ve alan kontrolünün sunduğu imkânlardan faydalanarak kendi ideolojilerini pratiğe yansıtma, çocuk ve gençleri endoktrine etme şansı yakalamıştır. Bu açıdan PKK/YPG ve IŞİD’in, kontrol ettikleri bölgelerde uyguladıkları eğitim sistemi çarpıcı örnekler oluşturmaktadır. IŞİD, güçlü olduğu dönemde genç nesli ileride örgüte katılabilecek “potansiyel militanlar” olarak görmüş ve kontrolü altındaki bölgelerdeki okulları kapatarak yerine, örgütün “İslami anlayışını” ve militarizmi esas alan yeni bir müfredatın uygulandığı eğitim kampları açmıştır. PKK/YPG’nin de benzer şekilde eğitim sistemini, PKK ideolojisine inanan ve savunan, gerektiğinde uzun vadede örgüte militan kaynağı oluşturabilecek bir alan olarak kullandığı görülmüştür. PYD/YPG; kontrolü altında tuttuğu bölgelerde gençleri zorla silah altına almış, eğitim binalarını yıkarak askerî karargâhlara dönüştürmüş, okullardaki eğitim müfredatını değiştirmiş, zorunlu askerlik yasası ile öğretmenleri bünyesine katmaya zorlamıştır. PYD/YPG, eğitim sistemine müdahale ederek ideolojik kimliklerin inşa edildiği ve gelecek nesillere aktarıldığı bir ortam yaratmak istemiştir. Bugün Suriye’nin kuzeydoğusundaki mevcut eğitim sistemi, terör örgütü PYD/YPG’nin meşrulaşma çabaları nedeniyle hem bölge halkı hem de uluslararası kamuoyu tarafından endişe duyulan bir konu hâline gelmiştir.