Toplantı Tutanaklar

DEVRİMİN İLK YILINDA TUNUS VE TÜRKİYE-TUNUS İLİŞKİLERİ ÇALIŞTAY TUTANAĞI

Devrimin İlk Yılında Tunus ve Türkiye-Tunus İlişkileri Çalıştay’ı düzenlendi. 20 Mart 2012 tarihinde ODTÜ’de gerçekleşen toplantıyı Tunus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi düzenledi.