Toplantı Tutanaklar

TÜRKİYE’DEKİ DEMOKRASİ TECRÜBESİ VE 15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ KONFERANSI

ORSAM’ın düzenli olarak yürüttüğü Ortadoğu Yaz Okulları programı kapsamında 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül “Türkiye›deki Demokrasi Tecrübesi ve 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi” başlıklı bir konferans vermiştir. T.C. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi›nin desteğiyle, bu yıl TED Üniversitesi›nde gerçekleştirilen ORSAM Ortadoğu Yaz Okulu programına 160 civarında öğrenci katılmıştır. Bunun yanı sıra, ORSAM’ın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle yürüttüğü Ortadoğu İhtisas Akademisi öğrencileri de konferansa katılmışlardır.

Başkan Doç. Dr. Kudret Bülbül konuşmasında yeni Türkiye’yi tarihiyle, coğrafyasıyla ve toplumuyla barışan bir ülke olarak tanımlamış ve bu değişim sayesinde elde edilen ekonomik gelişmeleri anlatmıştır. Ayrıca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hangi ülkelerde ne tarzda faaliyetlerin yürütüldüğü ve bu faaliyetlerin mahiyeti hakkında detaylı bir bilgilendirme yapmıştır.

Başkan Doç. Dr. Kudret Bülbül, 15 Temmuz darbe girişimi konusunda ise öncelikle Türkiye’nin geçirdiği önceki darbelere atıf yaparak o gece yaşananların bir fotoğrafını çekmiş ve daha sonra ise FETÖ’nün tarihsel süreçte gelişimini, çalışma yöntemini, amaçlarını ve bugüne kadar neler yaptıklarını kendi hayatından ve yaşadıklarından canlı örnekleri ile detaylı bir şekilde ortaya koymuştur. Dinleyicilere TBMM’yi ziyaret etmeleri, notlar alarak, fotoğraflar çekerek tarihe şahitlik etmeleri önerilerini yapan Başkan Doç. Dr. Kudret Bülbül, olağanüstü hal uygulamasının detayları, darbe girişiminin uluslararası bağlantıları ve sonuçları konularında da bilgiler vererek konuşmasını sonlandırmıştır. Öğrencilerden gelen soruların cevaplanması ile konferans sona ermiştir.