Irak Yayınlar

Irak Yönetimindeki Siyasal İstikrarsızlığın Anayasal Süreç Bağlamında Değerlendirilmesi

2003 yılından sonra Irak’ta başlayan demokratik süreç, güvenlik sorunu ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle işlemez hâle gelmiştir. 2005 yılında gerçekleştirilen halk referandumuyla kabul edilen Irak Anayasası, işgal döneminde benimsendiği için işgal sonrası dönemde pek çok siyasi ve hukuki soruna neden olmuştur. Ayrıca 2005 Anayasası içermiş olduğu çelişkili ve birçok yoruma açık hükümden dolayı toplumsal bütünleşmeyi sağlayamamıştır. Çalışma 2005 Anayasası’nın çıkarmış olduğu varsayılan yönetim sorunlarından hareket etmektedir. Diğer önemli bir varsayım ise Irak seçimlerinde uygulanan seçim sisteminin siyasi istikrarsızlığa sebep olmasıdır. 2003 yılından sonra tesis edilen Irak Federal Yüksek Mahkemesi (anayasa mahkemesi) aldığı kararlarla 2005 Anayasası’nda benimsenen parlamenter hükûmet sisteminin doğasını bozmuştur. Böylece hükûmet sistemi amacına uygun bir şekilde işlememektedir.