Bakış

IŞİD’in Bitmeyen Zulmü: Kaçırılan Türkmen Kadınları

Terör örgütü IŞİD’in Haziran 2014’te Irak’ın Musul ve Selahaddin vilayetlerini kontrol etmesiyle ciddi insan hakları ihlalleri meydana gelmiştir. Bunların en çok bilinenleri Spiker Askerî Üssü’nde eğitim gören 1700 askerin öldürülmesi, Sincar’da yaşayan Yezidilerin katledilmesi ve Amirli’nin 85 gün kuşatılması gibi hadiselerdir. Öte yandan, IŞİD tarafından sürgün edilen Yezidilerin yanı sıra Telafer ve Beşir köyünde Türkmen kadınlar etnik ve dinî kimliklerine göre IŞİD tarafından kaçırılmıştır. Ancak bu konu, kaçırılan Türkmen kadınların sayısının Yezidilere nazaran az olması ve uluslararası kamuoyunun eksik desteğinden dolayı hukuki çerçevede ve medyada gereken şekilde ilgi görmemiştir. Yezidi kadınların IŞİD’den kurtarılması için kamu destekli veya özel birçok kuruluş tesis edilmiştir.

IŞİD tarafından kaçırılan Türkmen kadınların birkaçı dışında tamamı Musul’a bağlı Türkmen kenti Telafer’dendir. Irak hükûmeti ve uluslararası örgütlerin ilgisinin yetersiz olması nedeniyle kaçırılan Türkmen kadınları hakkındaki rakamlarda bazı tutarsızlıklar bulunmaktadır. Kaçırılan Türkmen kadınların belgelenmesi yönündeki çabalar bireysel düzeyde faaliyet gösteren yerel aktivistler ve sivil toplum örgütlerince gerçekleşmiştir. Irak merkezî hükûmetinin konuya ilişkin gereken ilgiyi göstermemesi nedeniyle kaç Türkmen kadının IŞİD tarafından kaçırıldığına dair resmî açıklamalar yapılmamıştır. Ancak sonrasında medyaya sızan bir belgeye göre hâlihazırda 400 Telaferli Türkmen kadın kayıptır.

Terör örgütü IŞİD, kendi ideolojik dayatmalarına katılmayan Sünniler dâhil olmak üzere İslam’ın diğer mezhep mensuplarını mürtet ilan etmiş; Türkmen kadınları kaçırmış, Telafer’de Türkmen ve Sincar’da Yezidi olan 12 yaş üstü erkekleri Telafer’in kuzeyinde bulunan 50 metre çapında ve 100 metre derinliğinde olan Allav Anter kuyusuna atarak öldürmüştür. Hâlihazırda Allav Anter kuyusunda 1000 kişinin cesedinin olduğu tahmin edilmektedir. IŞİD, Telafer’e girerken dinî ve siyasi olarak kendi ideolojisiyle bağdaşmayan birçok Telaferliyi de idam etmiştir. 2004-2005 Geçici Ulusal Konseyi üyesi Türkmen kökenli İman Muhammet Yunus es-Selman IŞİD tarafından kaçırıldıktan birkaç ay sonra eşiyle birlikte idam edilmiştir. İdam edilenler arasında Yezidi ve Türkmenlerin yanı sıra Şebekler de bulunmaktadır. Türkmen kadınlara yönelik şiddet, sadece kaçırma ve tecavüzle sınırlı kalmamıştır. IŞİD’den kurtarılan Yezidi kadınlara göre IŞİD militanları, Telafer’den kaçırılan Türkmen kadınlara tecavüz ettikten sonra onları yakarak öldürmüşlerdir.