Bakış

İsrail’in Güncel Güvenlik Habitatı

Güvenlik; mutlak olarak elde edilemeyen, muğlâk ve göreceli bir kavramdır. Daha ziyade algılar, güvenliğin seviyesini belirler. Bu bağlamda, İsrail kurulduğu dönemden beri sürekli güvenlik kaygıları yaşamaktadır. İsrail’in tehdit algıları çoğu zaman hükümetlerin meşruiyet arayışında bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu kaygılar aynı zamanda Tel Aviv yönetiminin sert güvenlik politikalarının ve saldırılarının kaynağını oluşturmuştur. Bu çalışma, İsrail’in güncel güvenlik dünyasını incelemektedir. Çalışmada bölgesel düzlemde devlet ve devlet-dışı aktörlerden kaynaklanan çift düzeyli bir analiz yöntemi kullanmaktadır. Bu çerçevede, İsrail devlet elitlerinin güncel güvenlik ve tehdit algılamaları devlet ve devlet-dışı olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilmektedir.