Kuzey Afrika

Cezayir’de Hirak Protestolarının Gölgesindeki Erken Seçim Kararı

Hirak protestolarının ikinci yıl dönümü olan 22 Şubat 2021’de binlerce Cezayirli farklı şehirlerde yeniden sokaklara d&oum...

Ortadoğu Gündemi: 15-21 Şubat 2021

Ortadoğu, dünyanın en dinamik gündemine sahip bölgelerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla bölgeyi anla...

Arap Dünyasında Covid-19 Pandemisinin Sosyoekonomik Etkileri

Küreselleşmenin oldukça ileri düzeyde olduğu bir süreçte ortaya çıkan Covid-19 salgını çok hızlı bir şekild...

Sahraaltı’nda Terörist Hareketlilik, Ana Aktörler ve Uluslararası Dinamikler

IŞİD ve El-Kaide’nin doğrudan ve dolaylı görünürlüğünün ve özellikle de 2014-2015 sonrasında bizatihi ağırl...

Ortadoğu Gündemi: 8-14 Şubat 2021

Ortadoğu, dünyanın en dinamik gündemine sahip bölgelerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla bölgeyi anla...

Arap Ayaklanmaları İçin Devam Eden Umut Işığı: Yasemin Devrimi

Tunus Yasemin Devrimi, Bin Ali rejiminin adaletsizliğini ve radikal laiklerin söylemlerini örten siyasi sisteme son vermiştir. Siyasi p...

Libya’da Türk Başbakan: Libya-Türkiye İlişkilerindeki Tarihsel Bağlar

Kurmay Albay Neş’et Paşa, Kurmay Binbaşı Ali Fethi (Okyar), Yüzbaşı Nuri (Conker), Bingazi Kumandanı Enver Paşa, Kolağası Mustafa Kemal (At...

Libya’nın Yeniden Yapılanma Sürecinde Türk Şirketleri

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde başlayan 5+5 askerî görüşmeleri kapsamında taraflar arasında 21 Ağustos 2020 tarihinde ge&cc...