Analiz

Türk Siyasal Partilerinin Hatay’daki Suriyeli Sığınmacılar Konusundaki Açıklamaları ve Hatay’daki Siyasi Parti Temsilcileri ile Hareketlerin Suriye Ol

- 10 yılı aşkın bir sürede kurulan çok boyutlu ve derin Türkiye-Suriye ilişkileri birkaç ay içinde hızla gerilemiştir. Kısa süre içinde gerilen ilişkiler Türk iç politikasına da doğrudan yansımış ve farklı siyasal partiler ve sivil toplum kuruluşları Suriye meselesi hakkında görüşlerini ifade etmişlerdir. Suriye meselesi o denli gündeme taşınmıştır ki, bir dış politika konusu uzunca bir süre neredeyse bir iç politika konusu haline gelmiştir. 
- Suriye meselesini Türkiye açısından önemli kılan unsurlardan biri Suriye ordusunun düzenlediği askeri operasyonlardan kaçan 15 bin civarında Suriyeli’nin Hatay’a sığınması olmuştur. Sonradan geri dönenlerle 7 binlere düşen Suriyeli misafirler halen Hatay’da çadır kamplarında misafir edilmektedir. 
- 15 Mart 2011 tarihinde Suriye’ye sıçrayan “Arap Baharı” Ak Parti hükümetinin Suriye yönetimi ile son 10 yıldaki yakın ilişkisine son vermiştir. Bunun temel nedeni Türkiye’nin uzun zamandan beri dış politikanın merkezine “meşruiyet ve değer merkezli dış politika” kavramlarını oturtmasından kaynaklanmıştır. AK Parti’nin Suriye politikasını belirleyen yaklaşım Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun şu sözlerinde yatmaktadır: “Halk ile rejim arasında tercih yapmak durumunda kalırsak halkı tercih ederiz.” 
- Ana muhalefet partisi CHP’ye baktığımızda iktidarın Suriye politikasına karşı eleştirel bir tutum takınıldığı görülmektedir. CHP, iktidarın Suriye sorununu Türkiye’nin çıkarlarını gözetmekten ziyade Batı ile yakınlığı koruma adına yürütülen bir politika olarak algıladığını sürekli olarak gündeme getirmiştir. CHP’de yaygın olan görüş Suriye’de gerçek anlamda bir halk ayaklanmasından ziyade Batı’nın kışkırtması nedeniyle yaşanan bir istikrarsızlık sorunu olduğudur. 
- Milliyetçi Hareket Partisi’nin yaklaşımında güvenlik kaygılarının öne çıktığı ve hükümetin Suriye politikasının eleştirildiği görülmektedir. Temel eleştiri noktası Türkiye’nin enerjisini Suriye konusunda harcamaktan ziyade daha stratejik öneme sahip Kuzey Irak konusunda harcaması gerektiğidir. 
- Barış ve Demokrasi Partisi Suriye meselesine yaklaşımını hazırladığı kapsamlı bir rapor ile ortaya koymuştur. BDP’nin Suriye meselesine yaklaşımında iki unsur öne çıkmaktadır. Birincisi Suriyeli Kürtlerin, ikincisi de Hatay’daki Suriyeli misafirlerin durumudur. BDP, Suriye Kürtlerine yaklaşımları nedeniyle Esad yönetimini eleştirmektedir. Suriye yönetimine karşı eleştirel olmak bağlamında muhalif partiler arasında hükümetin pozisyonuna yakın gibi gözükse de meseleye sadece Suriyeli Kürtler penceresinden bakıyor olması itibarıyla AK Parti’den farklı bir pozisyon almaktadır. 
- Saadet Partisi’nde Suriye sorununda taraf olunmaması şeklinde bir bakış öne çıkmaktadır. Suriye’de barışçıl bir geçiş isteyen parti AK Parti’nin sert yaklaşımlarının yerine “Türkiye öncülüğünde Suriyeli tarafların masaya oturtulması” gerektiğini savunmaktadır. 
- Suriye ve Hatay meselesi konusunda özellikle sol eğilimli partilerin açıklama yaptığı ve konu ile yakından ilgilendiği görülmektedir. Bu partilerin genel yaklaşımında Suriye meselesinin emperyalist güçlerin kışkırtması sonucunda yaşandığı ve Batı’nın Suriye’deki kaynakları ele geçirme amacında olduğu fikirleri öne çıkmaktadır. Türkiye’nin de bu çabalarda Batı adına hareket ettiği düşünülmektedir.