Toplantı Tutanaklar

ORTADOĞU’DA KÜRTLER VE BÖLGENİN GELECEĞİNE ETKİSİ

28 Ekim 2013 Tarihinde Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) - ve RISI'nin ortak Organizasyonu yaptığı ORTADOĞU’DA KÜRTLER VE BÖLGENİN
GELECEĞİNE ETKİSİ toplantısı İzmir'de düzenlenmiştir.
Toplantıda yer alan konuşmacılar ve konular: 09.30 – 10.00 Açılış Konuşması

Niyazi GÜNEY, Prens Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ORSAM Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Doğu ERGİL, Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi, Bugün ve Today’s Zaman Köşe Yazarı

İgor PROKOFYEV, RISI Başkan Yardımcısı

10.00-12.00 I. Oturum
Ortadoğu’da Kürtler
Oturum Başkanı

Prof. Dr. Doğu ERGİL, Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi, Bugün ve Today’s Zaman Köşe Yazarı
Konuşmacılar
Dr. Anna GLAZOVA, RISI Asya ve Ortadoğu Araştırmaları Masası Başkan Yardımcısı

“Arap Devrimleri Çerçevesinde Kürtler”
Doç. Dr. İlyas KAMALOV, ORSAM Danışmanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü
“Türk-Rus İlişkileri ve Kürtler”

Ajdar KURTOV, “Problemı Natsionalnoy Strategii” Dergisi Baş Editörü
“Modern Rusya’daki Separatizm’in Yaradılışı ve Özellikleri”

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KALAYCI, Fatih Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
“Uluslararası Örnekler Işığında Kürtler”

Prof. Dr. Doğu ERGİL, Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi, Bugün ve Today’s Zaman Köşe Yazarı
“Ortadoğu’da Kürtler (Genel Çerçeve)”

14.00-16.00 II. Oturum:

Ortadoğu’da Kürtler ve Bölgesel Denklem
Oturum Başkanı

İgor PROKOFYEV, RISI Başkan Yardımcısı
Konuşmacılar

Prof. Dr. Aleksandr KOLESNİKOV, RISI Ortadoğu Temsilcisi
“Rus Genelkurmay Başkanlığı Belgelerinde Kürt Meselesi (XIX. Yüzyılın Sonu - XX. Yüzyılın Başı)”

Evgeniy BAHREVSKİY, RISI Kafkasya Araştırmaları Masası Uzmanı
“Kafkasya Ötesi Devletlerde Kürt Faktörü”

Oytun ORHAN, ORSAM Ortadoğu Uzmanı,
“Suriye Denkleminde Kürtler ve Türkiye’nin Suriye Kürtlerine Bakışı”

Arif KESKİN, ORSAM Ortadoğu Danışmanı
“Ortadoğu Kürt Hareketinde İran Kürtlerinin Yeri”

Dr. Vladimir İVANENKO, RISI Asya ve Ortadoğu Araştırmaları Masası Uzmanı
“İran’da Kürtler: Soruna İç ve Dış Politika Açısından Bakış”

Bilgay DUMAN, ORSAM Ortadoğu Uzmanı
“Irak’ta Kürt Hareketinin Gelişimi ve Bölgeye Etkisi”

Dr. İrina SVİSTUNOVA, RISI Asya ve Ortadoğu Araştırmaları Masası Uzmanı
“Rusya’nın Orta Doğu Politikasında Kürt Faktörü”

Dr. Seyfi KILIÇ, ORSAM Su Araştırmaları Programı Uzmanı,
“Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Bağdat Hükümeti Arasında Su Yönetimine İlişkin Anayasal Sorunlar”