Şemsettin Küzeci

Öz Geçmiş

Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; 1965 yılında Kerkük’te doğdu. 1989 yılında Musul Üniversitesinden mezun oldu. Askerliğini Körfez Savaşı esnasında Irak’ta yaptı (1989-1991). 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı (1992-1996). Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence radyosunda gençlik ve spor programları hazırlayıp sundu (1992-1995). Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. 1993 yılında Irak rejimi tarafından tutuklandı. Üç ay Tikrit muhaberatında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 1996’da siyasi nedenlerden dolayı Irak’ı terk ederek Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube müdürü olarak çalıştı (1999-2003). Kerkük Gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de muhabir, programcılığı ve haber müdürlüğü yaptı (2005-2009). 2008 yılında Irak basın tarihi üzerine Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünde “Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Basın Tarihi” konulu yüksek lisansını ve 2010 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde “Irak Televizyonları” üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezi'nde basın ve kültür müdür (2009-2019). Halen Kerkük gazetesi genel yayın yönetmeni Türkiye temsilcisi. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Medya ve Türkmen çalışmaları uzmanı olarak görev yapmaktadır (2019…?

Irak Türklerini Türkiye, Türk dünyası ve uluslararası kongre, kurultay, konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 300’e yakın uluslararası hizmet, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, Azerbaycan’da VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisine Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 51 adet eserinden bazıları; Kerkük soykırımları, Ortadoğu’da Türk Katliamları, Kerkük şairleri, Irak basın tarihi, Türkmeneli edebiyatı, İçimizdeki Kerkük, Kerkük’ün mili şairi Mehmet İzzet Hattat, Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci, Nevruz Çiçekleri vd. Türkiye ve Türk dünyasında birçok STK’nin kurucusu ve yöneticisi olan Küzeci’nin çok sayıda akademik makaleleri ve bilimsel çalışmaları Türkiye, Irak ve Azerbaycan gazete ve dergilerinde yayınlanmaktadır.