Bakış

Yemen Savaşında Güncel Siyasi İktisadi Meseleler

Son birkaç ayda Yemen'de meşru otoritenin kontrolü altında bulunan ekonomik kaynakların tükenmesine neden olan bir dizi ekonomik ve siyasi gelişme yaşandı. Yemen’deki savaşa müdahil olan yerel ve bölgesel aktörlerin politikalarındaki belirgin değişiklere paralel olarak Yemen yönetiminin karşı karşıya kaldığı tehlikelerin boyutu genişledi ve bu tehlikeler hükûmetin varlığına yönelen gerçek bir tehdide dönüştü. Nitekim bu politikaların sonucunda Yemen’de “ekonomik kaynak savaşı” şeklinde isimlendirilebilecek bir sürece girildiği ifade edilmelidir. Bu durum Yemen’deki savaşın yeni bir dönemine işaret etmektedir. Bu süreçte, bir yanda Husiler ve meşru hükûmet, diğer yanda meşru hükûmet ve onun bir parçası hâline gelen Güney Geçiş Konseyi (GGK) etkin durumdadır. Bu çerçevede Yemen’de tarafların mevcut kaynakları kontrol etmeyi ya da diğer aktörlerin kaynaklara erişimini engellemeyi amaçladığı görülmektedir. Bu çerçevede bu tür savaşların doğasına ve etkilerine bakmak faydalı olacaktır.