Zeynep Duran

Öz Geçmiş

Zeynep Duran lisans derecesini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden almıştır. Lisans hayatında T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) gibi kurumlarda stajlar yapmıştır. Hâlihazırda ORSAM bünyesinde Güvenlik Çalışmaları Koordinatörlüğü Kurum Dışı Araştırmacı olarak çalışmakta ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde Güvenlik Çalışmaları alanında yüksek lisans yapmaktadır. Türk dış politikası, dış politika analizi, uluslararası ilişkiler teorileri, aşırıcılık ve devlet dışı silahlı aktörler alanlarına ilgi duymaktadır.