Sercan Çalışkan

Öz Geçmiş

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. Ardından aynı yıl içinde Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Tezli Yüksek Lisans Programına başlamıştır. “Sosyal Medya Üzerinden Algı Savaşları: Zeytin Dalı Harekâtı” teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Polis Akademisinde Uluslararası Güvenlik Programında doktora eğitimine devam etmektedir. Genel ilgi alanı güvenlik çalışmaları çerçevesinde gayrinizami harp konuları olmakla birlikte özel ilgi alanı bölgesel çalışmalar kapsamında Irak’taki güvenlik sorunları ve Irak Türkmenleridir. Ayrıca Çin’in Ortadoğu politikaları üzerine de çalışmalar yürütmektedir. Hâlihazırda Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (ORSAM) bünyesinde Irak Çalışmaları Araştırmacısı olarak görev yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.